Zakres czynności Zastępcy Wójta

 

Zakres czynności Zastępcy Wójta

 

1. podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność

   Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności

   pełnienia obowiązków przez Wójta.

2.  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia

   Wójta.

 

Pokój nr 1