Położenie

   Gmina wiejska Złotów położona jest na północny województwa wielkopolskiego, w centralnej części powiatu złotowskiego. Obejmuje obszary wiejskie okalające miasto Złotów, sąsiaduje z 10 gminami:

  • od zachodu z gminami Jastrowie i Tarnówka,
  • od północy i północnego zachodu z gminą Okonek,
  • od wschodu i północnego wschodu z gminami Lipka, Zakrzewo i Więcbork,
  • od południa z gminami Łobżenica, Wysoka i Krajenka,
  • oraz centralnie z gminą miejską Złotów.

   Południowo wschodnia granica gminy jest również granicą powiatu złotowskiego i województwa wielkopolskiego, gmina Więcbork położona jest już w województwie kujawsko-pomorskim. Miasto Złotów jest siedzibą gminy i powiatu, a także ośrodkiem administracyjno–usługowym dla całego powiatu złotowskiego. 

 

   Pod względem komunikacyjnym położenie Gminy Złotów determinowane jest przez dwie drogi wojewódzkie:

  • DW nr 188 relacji Człuchów – Debrzno – Złotów – Piła,
  • DW nr 189 relacji Jastrowie – Złotów – Więcbork.

 

   Na północ i północny zachód od terenu gminy Złotów przebiegają drogi krajowe nr 11 i 22, powiązane z układem drogowym gminy poprzez drogę wojewódzką nr 189, ze skrzyżowaniem w Jastrowiu oraz poprzez drogę powiatową nr 1021P relacji: Złotów – Radawnica – Lędyczek, ze skrzyżowaniem w Lędyczku.

   Od południa (w Pile) poprzez DW nr 188 Gmina Złotów skomunikowana jest z drogami krajowymi nr 10 i 11.