1.2023 s

Ogłoszenie o wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zalesie oraz o ponownym wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tereny fotowoltaiczne

1. Prognoza środowiskowa - MPZP instalacje fotowoltaiczne

2. Projekt Uchwały - MPZP instalacje fotowoltaiczne

3. Rysunek MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 1

4. Rysunek MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 2

5. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 3

6. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 4

7. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 5

8. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 6

9. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 7

10. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 8

11. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 9

12. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 10

13. RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 11

14.RYSUNEK MPZP instalacje fotowoltaiczne - arkusz 12

opublikowano 2023-06-22


Projekt MPZP dot. lokalizacji Instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA do Projektu MPZP dot. lokalizacji instalacji fotowoltaicznych

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 1

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 2

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 3

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 4

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 5

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 6

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 7

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 8

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 9

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 10

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 11

RYSUNEK do projektu MPZP arkusz 12

opublkowano 2023-04-13

 


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

opublkowano 2023-01-10

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

Załacznik 1 - arkusz 1

Załącznik 1 - arkusz 2

Załącznik 1 - arkusz 3

Załącznik 1 - arkusz 4

Załącznik 1 - arkusz 5

Załącznik 1 - arkusz 6

Załącznik 1 - arkusz 7

Załącznik 1 - arkusz 8

Załącznik 1 - arkusz 9

Załącznik 1 - arkusz 10

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów fotowoltaicznych

Wykaz nieruchomości objętych projektem planu miejscowego

opublkowano 2023-01-19

Imieniny Henryka i Włodzimierza