Jesteś tutaj:   

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 

Informujemy, że wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

 


WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Minister Klimatu i Środowiska wydał cztery rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o wypłatę dodatków i rekompensat z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Opublikowano też wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Opublikowano również rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia i systemu oświaty. Wprowadzono też możliwość uzyskania rekompensat dla odbiorców ciepła sieciowego.

Wnioski (podobnie jak w przypadku dodatku węglowego) będzie przyjmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA