Aktualności

 

 

 

Efekty realizacji programu „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” - bardzo dobra wydajność instalacji.

Gmina Złotów zakończyła realizację projektu pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” o nr RPWP.03.01.01-30-0015/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu zamontowano 219 instalacji fotowoltaicznych i 85 instalacji solarnych dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Złotów. Poniżej przedstawiamy informację na temat osiągniętych efektów realizacji projektu za 2020 rok:

1. produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 1059,162 MWht/rok;

2.  produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 992,09 MWhe/rok;

w tym średnia produkcja energii elektrycznej dla pojedynczej instalacji o określonej mocy:

- 2 kWp – 2 331,50 kWhe/rok,

- 3 kWp – 3 020,58 kWhe/rok,

- 4 kWp – 4 152,41 kWhe/rok,

- 5 kWp – 5 174,85 kWhe/rok;

3. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 279,46 ton ekwiwalentu CO2/rok.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU USTAWY O OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Warszawa, dnia 07-05-2021 r. 

Komunikat Prasowy

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako
projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).

Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.

Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

Harmonogram konsultacji:

 • Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
 • Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
 • Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
 • Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
 • Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6

Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.

Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.

Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 


Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!


ZAZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHRZĄDOWYCH.
 
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne podmioty o charakterze społecznym, na szkolenie, które odbędzie się 12 maja 2021 (środa) o godz. 10.00 na platformie zoom.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na webinarium biznesowe 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na webinarium biznesowe z cyklu Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze.
W dniu 12.05.2021r. zawitamy "wirtualnie" do Powiatu Złotowskiego i przedstawimy szeroki wachlarz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z tego obszaru.
Temat przewodnim webinarium będzie: "Inwestujesz tam, gdzie chcesz - kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców".
Spotkanie jest dedykowane do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem i realizacją nowych inwestycji na terenie następujących gmin powiatu złotowskiego: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów.
 
Szczegóły dotyczące spotkania i warunki rejestracji pod adresem strony internetowej: https://app.evenea.pl/event/sssewdrodzezlotowski/
Każda z zarejestrowanych osób otrzyma na swój e-mail spersonalizowany link do spotkania.

UWAGA na silny wiatr.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Złotowie otrzymało od WCZK w Poznaniu Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 46 dla powiatu złotowskiego (Silny wiatr/ 1) wydane przez IMGW-PIB Oddział w Poznaniu, o treści:
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat złotowski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.05.2021 do godz. 24:00 dnia 05.05.2021
Przebieg:Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 85%

Życzenia z okazji obchodów Dnia Strażaka.

 

 


"Szlaki nas Trafił"

Szlaki piesze i rowerowe w naszej okolicy, dzięki projektowi "Szlak nas Trafił" realizowanemu przez Złotowski Korpus Ekspedycyjny, odzyskują dawną świetność. Podróże szlakami to doskonała alternatywa dla spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, zarówno dla amatorów wyczynowej jak i spokojnej formy aktywności. Na poniższej stronie możecie Państwo zapoznać się z przebiegami szlaków w naszych okolicach. Polecamy skorzystanie z załączonych na stronie plików w formacie GPX i wgranie ich do telefonu czy urządzenia GPS. Ułatwi nam to nawigację w terenie.

 

 

 


Wnioski obszarowe TYLKO PRZEZ INTERNET

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że w trwającej obecnie kampanii wnioski o przyznanie dopłat można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie sami nie poradzą sobie z procedurą, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem wniosków można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00). W placówkach Agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19, zalecamy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, umówili się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął decyzję o wydłużeniu do 17 czerwca 2021 r. termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, oaz płatności obszarowe finansowane z PROW (Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego). Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności). 
Miły akcent dzisiejszego poranka. Urząd Gminy w Złotowie odwiedził Pan Karol Wrzalik - prezes Klubu Sportowego PERFECTA Futsal Złotów. Pan Karol to aktywny lokalny działacz sportowy i społeczny. Odwiedził nas bezinteresownie, przekazując podziękowanie dla Wójta i Radnych Gminy Złotów za dotychczasową współpracę na linii samorząd - klub. My również dziękujemy za czas i energię, którą Pan Karol Wrzalik poświęca dla rozwoju sportowo-społecznego naszej gminy. Życzymy wielu sukcesów i dalszej owocnej współpracy.
 

 W linku poniżej przedstawiamy aktualny stan obostrzeń opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia. 19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola, ale przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 25 kwietnia. Hotele nieczynne do 3 maja włącznie. Częściowe zniesienie obostrzeń dotyczących sportu na powietrzu od 16 kwietnia.


 INFORMACJA
Szanowni Mieszkańcy Stawnicy oraz Nowej Świętej!
Uprzejmie informujemy o zmianie miejsca gromadzenia odpadów przy mobilnej zbiórce:
- w miejscowości Nowa Święta: przy sali wiejskiej oraz przy tartaku (środa, 28 kwietnia 2021 r.);
- w miejscowości Stawnica: przy boisku za blokami (wtorek, 20 kwietnia 2021 r.).


  


 


 

 

  

 

 Szkolenia komputerowe skierowane dla Seniorów powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Złotów.

 

Realizator programu Cyfrowa Wielkopolska zaprasza na szkolenia komputerowe skierowane dla Seniorów powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Złotów. Zajęcia odbywają się w 5-10-osobowych grupach pod opieką wyszkolonych specjalistów do pracy z osobami starszymi. Kurs obejmuje 84h, w tym 24h zajęć animacyjnych, w trakcie których każda grupa otrzymuje 500,00 zł na zakup wybranego produktu. Każdy uczestnik projektu po uzyskaniu 60% frekwencji otrzymuje za darmo nowy tablet na własność.
Zainteresowane osoby mogą zgłosić się i uzyskać więcej informacji pod nr telefonu: 577 999 362, 577 666 854 oraz adresem mailowym: rekrutacja@fundacja-spoleczna.pl.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie projektu: http://www.cyfrowa-wlkp.com/
Realizacja projektu trwa do 30.04.2021r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie.

 


WEŹ UDZIAŁ W KONKURSACH

 
UWAGA: WYDŁUŻYLIŚMY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSÓW  DO 20 KWIETNIA 2021r.
 
Wierzymy, że każde z Kół jest wyjątkowe i każde zasługuje na to, by powiedzieć o nim tak głośno, aby usłyszała to cała Polska!
Aby należycie nagrodzić i uhonorować wkład jaki wnosicie w rozwój polskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego przygotowaliśmy dla Was fantastyczne konkursy, które rozstrzygniemy podczas Ogólnopolskiego Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, 25 września 2021 r. w Warszawie na PGE Narodowym.
Zarówno na etapie konkursów wojewódzkich, jak i w rozgrywce finałowej w Warszawie przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości aż 500 000 zł!
 
Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są Najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. 
Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Zwyciężczynie uzyskają tytuł Najpiękniejszych, nagrody rzeczowe i pieniężne na rzecz swojego KGW oraz prawo do zajęcia miejsca wśród Jury w następnym roku.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+ i rozstrzygniemy go w trzech etapach:
 
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Artystyczna, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminie Konkursu, wybierze po 15 najbardziej inspirujących kobiet w każdej kategorii wiekowej, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
 
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się kolejno w każdym z województw podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Podczas Półfinału wybrane we wcześniejszym etapie kobiety, będą mogły zaprezentować się w strojach nawiązujących do regionu oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.
 
Do Finału przejdą 2 Uczestniczki z każdej kategorii wiekowej- jedna wybrana przez Jury, druga wybrana w głosowaniu SMS-owym.
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w obu kategoriach wiekowych to 3 000 zł.
 
III Etap Konkursu - Finał.
Gala finałowa Miss Wdzięku 2021 odbędzie się 25 września na PGE Narodowym w Warszawie, w trakcie Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni’.
Tak jak w poprzednim etapie Finalistki zaprezentują swoje stroje oraz zakres działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Po wręczeniu nagród uczestnicy festiwalu zostaną zaproszeni na koncert Roztańczony PGE Narodowy.
 
Zwycięzców Konkursu wybierze Jury w oparciu o kryteria podane w Regulaminie Konkursu.
Nagroda główna dla zwyciężczyń w każdej kategorii wiekowej to 7 000 zł.
 
Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
Zwyciężczynie uzyskają tytuł Najlepszych Gospodyń, nagrody rzeczowe oraz pieniężne na rzecz swojego KGW, a także prawo do zajęcia miejsca wśród Jury w następnym roku.
Konkurs rozstrzygniemy w trzech etapach:
 
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kulinarna, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminie Konkursu, wybierze po 20 najlepszych potraw z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
 
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się kolejno w każdym z województw podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Podczas Półfinału wybrane we wcześniejszym etapie Koła zaprezentują przygotowane przez siebie dania i opowiedzą o nich.
 
Do Finału przejdą 2 Koła - jedno wybrane przez Jury, drugie wybrane w głosowaniu SMSowym.
Nagroda główna dla Koła, które zajmie pierwsze miejsce w Półfinale to 3 000 zł.
 
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Konkursu odbędzie się 25 września na PGE Narodowym w Warszawie, w trakcie Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni’.
Tak jak w poprzednim etapie Finalistki zaprezentują przygotowane przez siebie dania i opowiedzą historię ich powstania.
Po wręczeniu nagród uczestnicy festiwalu zostaną zaproszeni na koncert Roztańczony PGE Narodowy.
 
Zwycięzców Konkursu wybierze Jury w oparciu o kryteria podane w regulaminie konkursu.
Nagroda główna dla zwycięskiego Koła to 15 000 zł
 
Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności.
Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
Konkurs rozstrzygniemy w trzech etapach:
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Artystyczna, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminie Konkursu, wybierze po 20 najciekawszych talentów z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się kolejno w każdym z województw podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Podczas Półfinału wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować swoje talenty ze sceny lub artystycznych stanowisk wystawienniczych.
Do Finału przejdą 2 Koła - jedno wybrane przez Jury, drugie wybrane w głosowaniu SMS.
Nagroda główna dla Koła, które zajmie pierwsze miejsce w Półfinale to 3 000 zł.
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Konkursu odbędzie się 25 września na PGE Narodowym w Warszawie, w trakcie Finału Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni’.
Tak jak w poprzednim etapie Finalistki zaprezentują swoje talenty ze sceny lub artystycznych stanowisk wystawienniczych.
Po wręczeniu nagród uczestnicy festiwalu zostaną zaproszeni na koncert Roztańczony PGE Narodowy.
Zwycięzców Konkursu wybierze Jury w oparciu o kryteria podane w Regulaminie Konkursu.
Nagroda główna dla zwycięskiego Koła to 15 000 zł
 
 
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności.
Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
Konkurs rozstrzygniemy w dwóch etapach:
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Organizacyjna, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminie Konkursu, wybierze 35 najciekawszych Kół Gospodyń Wiejskich z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
II Etap Konkursu - Finały Wojewódzkie.
Finały Konkursu odbędą się kolejno w każdym z województw podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.
Zwycięzcy konkursu będą mogli opowiedzieć o swoich działaniach i podjętych inicjatywach.
Zwycięzców Konkursu wybierają głosujący w głosowaniu SMS i głosowaniu na portalu społecznościowym Facebook.
Nagroda główna w każdym Finale Wojewódzkim to 3 000 zł 

Konkurs Wielkopolskiej Izby Rolniczej na STROIK WIELKANOCNY.


Konkurs kulinarny Wielkopolskiej Izby Rolniczej dla KGW.


Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach

25.03.2021

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań. Od soboty, 27 marca wprowadzimy nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Pamiętaj, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Dlatego ogranicz do minimum kontakty społeczne – jeśli możesz, pracuj zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędź w gronie swoich domowników!

Aktualne dane – liczba i dynamika zakażeń rośnie, dlatego musimy reagować

W ostatnich dniach w Polsce nastąpił znaczący wzrost zakażeń COVID-19. Tylko 25 marca 2021 r. odnotowano ponad 34 tys. przypadków nowych zachorowań. Obecnie w naszym kraju:

 • liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 wynosi: 36 231
 • liczba łóżek zajętych wynosi: 27 118
 • liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19 wynosi: 3 473
 • liczba zajętych respiratorów wynosi: 2 620
 • liczba osób objętych kwarantanną wynosi: 434 991
 • liczba osób, które wyzdrowiały wynosi: 1 722 856

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Aby opanować tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem. Wszystkie decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Co zmieni się od soboty, 27 marca?

Handel

 • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte.
 • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:  

 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny

Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Sport – tylko zawodowy

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

W Święta Wielkanocne zostańmy w domu

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – także podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie możesz

W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Pozostałe ograniczenia – bez zmian

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:

 • Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
 • Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).
 • Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
 • Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Szczepienia i społeczna dyscyplina najskuteczniejszą bronią walki z COVID-19

Pokonanie COVID-19 jest możliwe tylko poprzez przerwanie transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość! Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Szczepiąc się, chronisz nie tylko siebie. To także ochrona Twoich rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Od początku akcji szczepionkowej w Polsce do 25 marca 2021 r. wykonano ponad 5,3 mln szczepień I i II dawką. Więcej informacji na temat szczepień i dzienne raporty z danymi znajdziesz na www.gov.pl/szczepimysie.

ŹRÓDŁO: www.gov.pl


 

INFORMACJA PRASOWA

Zanim pomożesz kotom wolnożyjącym – zastanów się!

Niedźwiedzia przysługa dla kota?

W pilskim schronisku „Miluszków” mieszkają nie tylko psy, ale również koty. Jest ich obecnie 56, ale przyjęto ich do schroniska w ciągu ubiegłego roku aż 170.  Nie wszyscy miauczący przyjaciele, którzy tu trafili, naprawdę potrzebowali pomocy. Dlaczego?

- Wokół nas żyje wiele kotów które są wolno żyjące. I nie powinno się im tej wolności odbierać tylko dlatego, że nam wydaje się, że lepiej by im było w towarzystwie człowieka - przypomina Alicja Dorsch z pilskiego schroniska. I zaraz dodaje: - Oczywiście nie oznacza to, że nie można takim kotom pomagać. Trzeba to robić, tylko mądrze.

JAK MĄDRZE POMAGAĆ?

Mądrze, czyli jak? Żeby to wiedzieć, najpierw warto poznać jakie koty spotykamy na naszych ulicach.

Pierwsza grupa to właśnie koty wolno żyjące, czyli takie, które urodziły się jako dzikie, wybrały sobie określony teren i na nim bytują, chętnie korzystając z pomocy człowieka
w kwestii jedzenia, nie są to jednak koty „domowe”, oswojone. Jak sama nazwa mówi, to koty WOLNE i tę wolność z pewnością bardzo sobie cenią. Co więcej – takie koty mają do tej wolności prawo, co nawet zapisano w ustawie. Artykuł 21 Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku mówi: „Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe
i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1.”

- Takich kotów w żadnym wypadku nie wolno wyłapywać, nie wolno ich wysiedlać, przepędzać czy w jakikolwiek sposób utrudniać im bytowania w miejscu, które sobie wybrały. A już z całą pewnością nie powinno się ich umieszczać w schroniskach – radzi Alicja Dorsch.

Nie musimy obawiać się, że koty wolno żyjące nie poradzą sobie w mroźne zimowe noce albo w upalne letnie dni. Natura przystosowała je do życia w takich warunkach i ich organizmy sobie doskonale wiedzą co trzeba zrobić, aby przetrwać. Ze strony człowieka potrzebna jest niewielka pomoc, np. miska z wysokokalorycznym jedzeniem zimą.

SPRAWDŹ U SĄSIADÓW

Druga grupa to koty, które mają właściciela, ale nie żyją w zamknięciu i swobodnie wychodzą na spacery, kiedy tylko mają na to ochotę, a gdy mają dość spacerów, wracają do swojego domu. Jak zachować się w przypadku spotkania z takim zwierzakiem?

- Należy pamiętać, że takie koty nie są kotami bezdomnymi! Jeśli więc ktoś zauważy zdrowo wyglądającego kota w swojej okolicy - zanim zgłosi go do schroniska – powinien ustalić czy nie jest to kot sąsiadów - mówi A. Dorsch.

Zbyt duża troska o miauczącego czworonoga może więc wcale nie być dobra. Pobyt 
w schronisku to duża trauma dla każdego kota, a wychuchany, wydmuchany kotek, który ma swoich właścicieli, z całą pewnością woli swój własny dom.

- Apelujemy do właścicieli kotów wychodzących, aby chipowali swoje koty. Dzięki microchipowijesteśmy w stanie szybko skontaktować się z właścicielem kota i zwierzak ma szansę wrócić do domu, a nie tkwić w schronisku narażony na stres i wielką tęsknotę - uczula Alicja Dorsch.

POMAGAJMY Z GŁOWĄ

Ostatnia grupa, która wymaga już pomocy człowieka, to koty bezdomne, czyli oswojone zwierzaki domowe, które miały właściciela, miały dom, ale z jakiegoś powodu go straciły, bo na przykład się zgubiły albo – co gorsza - zostały wyrzucone.

- Takim kotom należy pomóc. Jeśli więc kot podchodzi do ludzi, łasi się, pozwala głaskać, a jesteś przekonany, że nie mieszka w okolicy i nie jest kotem Twoich sąsiadów – możesz zrobić mu zdjęcie i ogłosić, że kot błąka się na Twojej ulicy, może ktoś rozpozna swoją zgubę? Jeśli to nie pomoże to możesz go zgłosić do schroniska, być może tam odnajdzie go właściciel lub stamtąd trafi do nowego domu – uczula Alicja Dorsch, prezes pilskiego schroniska.

Podsumowując: pomagajmy z głową, bo zarówno nasza nadopiekuńczość, jak również skrajna obojętność na los kotów mogą wyrządzić im krzywdę. Pomagajmy, gdy widzimy, że kot jest porzucony, że jest chory albo ranny. W innych przypadkach miauczące czworonogi wcale nie chcą, aby im „pomagać” poprzez umieszczenie w schronisku.


 

Powiatowy konkurs literacki: "Wydarzyło się na Krajnie... Opowiadanie z Krajną w tle".

 

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Złotowie podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji "Budowa pomostu na jeziorze Sławianowskim" w Sławianowie. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Krajna Złotowska". Przy podpisaniu umowy obecni byli - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski, Jarosław Maciejewski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wójt Gminy Złotów - Piotr Lach, oraz Daniel Sztych - Radny Powiatu Złotowskiego. Kwota dofinansowania wynosi 45.097 zł, a wartość całości inwestycji określono na 71.500 zł.

 


Przekazujemy życzenia Zarządu Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Złotów:

"Z okazji Dnia Sołtysa składamy Wam i nam życzenia pomyślności w życiu osobistym, sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców, dobrej energii i przyjaznych ludzi dookoła. Niech wzajemne zrozumienie i współpraca, zarówno z mieszkańcami, Radą Sołecką jak i władzami samorządowymi, przyniosą nam radość i pomogą w realizacji nowych zamierzonych wyzwań. Niech nasza praca będzie owocna i służy wszystkim przez długie lata."
 

 


 

 


Komunikat Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Złotowie:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z uwagi na awarię pojazdu odbierającego odpady w dniu dzisiejszym Operator nie odbierze bioodpadów z następujących lokalizacji: Międzybłocie, Zawilce, Stawnica oraz Zalesie.

Odbiór odpadów nastąpi dnia 11 marca 2021 roku (czwartek).


 

 

 

Opublikowano: 10.03.2021 r.

DO POBRANIA:

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA PLANU NR XLVI.476.2018 


 

Opublikowano: 10.03.2021 r.

DO POBRANIA:

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA zMIANY PLANU NR IX.73.2019


 

 


KONKURS - 50 000 zł dla organizacji pozarządowych:

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021 na łączną kwotę 50 000 złotych.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych województwa w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne, zmierzające do wzmocnienia pozycji Województwa Wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska, mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska, a także promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego (w zakresie wszystkich komponentów).

Zadanie polega na przeprowadzeniu kampanii informacyjno - edukacyjnej na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach której zrealizowanie zostaną działania takie jak:

- przygotowanie edukacyjnych spotów, audycji promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu oraz rozpowszechnienie ich w lokalnych mediach na terenie województwa wielkopolskiego i/lub Internecie;

- opracowanie, wydruk i dystrybucja publikacji, w formie komiksu lub ilustrowanego opowiadania, propagujących konkretne zachowania na rzecz ochrony środowiska skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i/lub szkolnym.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 4 maja 2021 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 listopada 2021 r. Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w przedmiotowym konkursie nie może przekroczyć 95% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 25 tys. zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. UWAGA! Niemożliwe jest składanie ofert wspólnych.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora wniosków Witkac.pl, w terminie do 19 marca 2021 r.

Wydrukowaną wersję papierową oferty, tożsamą z ofertą wygenerowaną za pośrednictwem platformy elektronicznej www.witkac.pl (muszą posiadać tę samą jednakową sumę kontrolną) oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej i oferty złożonej za pośrednictwem platformy elektronicznej Witkac.pl podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, bądź przez platformę e-PUAP, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej, jednak nie później niż do dnia 24 marca 2021 r., do godz. 15:30. Decydować będzie data wpływu dokumentu w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty wygenerowane jedynie w platformie elektronicznej Witkac.pl lub faksem.

Więcej szczegółów i pliki do pobrania na stronie www.jacekboguslawski.pl/konkursy-umww/aktualne-nabory-wnioskow/50-000-zl-dla-organizacji-pozarzadowych-1373.html
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w Gminie Złotów.

  

 


 

Urząd Gminy w Złotowie informuje o otwarciu konta bankowego w celu pomocy zebrania środków na odbudowę domu po pożarze, który miał miejsce w dniu 12.02.2021 r. w Dzierzążenku. Poddasze uległo spaleniu, a dolna część budynku została zalana i nie nadaje się obecnie do zamieszkania.
Konto, na które można wpłacać środki:
 
11 8941 0006 0000 1137 2000 0490
 
Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
 
 

 


 

PROŚBA O POMOC DLA POGORZELCÓW Z BUNTOWA

Rankiem 17 stycznia doszło do pożaru w Buntowie, w skutek czego spłonęła znaczna część budynku. Rodzina poszkodowanych uruchomiła zbiórkę, w której możemy pomóc w odbudowie.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/buntowo?fbclid=IwAR1PBV7uWG95kdG2ONCFvRkMS_txAk6-8PMnEygIAF9ehYApZrSB56FKdDM

 

 

 


 

PRZEDŁUZENIE TERMINU NABORU

 

Uprzejmie informuję, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Dnia 01 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Piotr Lach – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Złotów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 01.02.2021 r. do dnia 09.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy w Złotowie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrzazobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji
  e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych  do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym
  z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 2. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 3. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać
z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
(druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail,
  6. oświadczenie o:
   1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
   3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
   4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: urzad@gminazlotow.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej
  3.  nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
  6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  7. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Złotowie przy ul. Leśnej 7 – nr tel. 67 263-53-05,
   e-mail: urzad@gminazlotow.pl

             Gminny Komisarz Spisowy
               Wójt Gminy Złotów
            inż. Piotr Lach

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  I.     Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Złotów.

 1. II.     Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gminazlotow.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. III.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. IV.     Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych
i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. V.     Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

 1. VI.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. VII.     Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

DO POBRANIA ->FORMULARZ – oferta kandydata na rachmistrza spisowego


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2021

ZARZĄDZENIE Nr 4.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 3.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZGŁOSZENIE OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2021

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

 


Nabór na rachmistrzów spisowych w związku z organizowanym w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

 

 


 

Transport na szczepienia przeciw COVID-19

 

Gmina Złotów pomoże w transporcie seniorów i osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID-19

W Urzędzie Gminy Złotów specjalnie dla seniorów i osób niepełnosprawnych, mających problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień uruchomiliśmy dedykowany telefon kontaktowy, pod którym można zapisać się na transport na szczepienie przeciw COVID-19.

Kto może się zgłosić?

- osoba, która ma już wyznaczony termin szczepienia,

- osoba, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R, N lub odpowiednio pierwszą grupę z w/w schorzeniami,

- osoba, która ma trudność z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze mające problem z samodzielnym dotarciem)

Gdzie się zgłosić, by umówić transport?

Dzwoniąc pod numer 531-117-940 lub 67-263-53-05 wew. 123 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Przypominamy że, od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

Zarejestrować się na szczepienie można w następujący sposób:

- za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem 989;

- poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl);

- osobiście w placówce POZ.

Najważniejsze informacje dotyczące programu szczepień dostępne są na stronie gov.pl/szczepimysie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych dotycząca transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych        oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów,            

z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotów (e-mail: urzad@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05, 67-263-53-06, 67-263-25-37)

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Złotów może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w następujący sposób:

 • elektronicznie: iod@gminazlotow.pl
 • telefonicznie: 67-263-53-05 wew. 119
 • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i, w związku z:

- ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr 1/2021 z dnia 12.01.2021 r. nr PS-VI.002.1.2021.4

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr 2/2021 z dnia 14.01.2021 r., nr PS-VI.002.1.2021.4

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Ponadto Pani/Pana będą udostępnione podmiotom, które będą świadczyły usługę przewozową.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia o potrzebie transportu oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu organizacji transportu do punktu szczepień. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zorganizowanie transportu do punktu szczepień.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 


Piła, 8.01.2021 r.

 

 

INFORMACJA PRASOWA

Schronisko przygotowuje się na silne mrozy

Potrzebne są koce i ubranka dla zwierząt

Mające nadejść mrozy to spore wyzwanie dla pracowników i wolontariuszy pilskiego schroniska. Schronisko po raz kolejny zwraca się o pomoc do mieszkańców regionu.

Od wielu tygodni schronisko przygotowuje się do tego, aby przed zimnem zabezpieczyć wszystkie czworonogi. Ocieplono budy, przy boksach zainstalowano ścianki ochronne, wyłożono budy słomą, a dla części zwierząt zostały już zakupione przez Fundację Miluszków ubranka. Tych jednak trochę brakuje. Pilskie schronisko zwraca się więc o wsparcie.

- Robimy co w naszej mocy by jak najlepiej zabezpieczyć nasze zwierzaki.
W Miluszkowie jest mnóstwo psiaków starszych, krótkowłosych, również tych, które trafiły do nas z ciepłego domu i one są najbardziej narażone na dokuczliwy mróz. Bardzo się o nie martwimy
- mówi Alicja Dorsch z pilskiego Schroniska.  - W budach słoma została wyłożona po dach, dachy bud przykryte grubymi kocami, które dają dodatkową ochronę, część psiaków poubierana.

Ubranek jest jednak za mało, przyjmiemy więc każde średnie lub duże, wodoodporne ubranko, może być używane, oby tylko grzało.

- Może ktoś ma i nie potrzebuje? Bardzo prosimy, pomóżcie przetrwać miluszkowym psiakom mrozy – dodaje A. Dorsch.

Czy pies marznie czy też nie zależy od wielu czynników. Na to jak pies reaguje na chłód wpływ ma nie tylko jego rasa i struktura sierści, ale jego wiek, kondycja zdrowotna oraz waga. Psy cierpiące na zapalenia stawów na zimno reagują w sposób bardzo wyjątkowo wrażliwy, także starsze i małe psy nie radzą sobie w niskich temperaturach najlepiej. 

- Mamy psy staruszki, psy, które cierpią na różne schorzenia, dlatego tak ważne jest to, aby maksymalnie zabezpieczyć je przed zimnem – mówi A. Dorsch.

Kilka dni temu Fundacja Miluszków zakupiła z darowizn 20 grubych, przeciwdeszczowych ubranek, ale niestety jest to kropla w morzu potrzeb. Najbardziej brakuje ubranek dla psiaków na długość grzbietu psiaków 40 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm.

Obecnie w Schronisku przebywają 166 psów. Informacje na temat wsparcia można uzyskać kontaktując się z pracownikami schroniska pod numerem telefonu:  +48 500 805 499 lub mailem: biuro@schronisko.pila.pl.

 

Jak pomóc?

Dane do darowizny:

Fundacja Miluszków

Santander Bank Polska S.A.

34 1090 2590 0000 0001 4286 3507

z dopiskiem "Darowizna na ubranka"

 

Jeśli, ktoś z Państwa posiada ubranka i chciałby przesłać do Miluszkowa, to podajemy adres do wysyłki:

Pilskie Schroniska dla Zwierząt

Ul. Na Leszkowie 8

64-920 Piła

 


Złotów, dnia 13.01.2021 r.

PZP.6721.1.2021

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w obrębie ewidencyjnym Święta

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały Nr XXVII.210.2020z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje tereny określone na rysunku, stanowiących załączniki do ww. uchwały tj. działki nr 641/1 i 639 położone w obrębie ewidencyjnym Święta.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 15:00) oraz za pomocą stron internetowych urzędu: www.bip.gminazlotow.pl oraz www.gminazlotow.pl.

            Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 08.02.2021 r. na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub urzad@gminazlotow.pl lub EPUAP: /zlotow/skrytkaESP.

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złotów.

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów z siedzibą w Złotowie przy ul. Leśnej 7.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@gminazlotow.pl .
 3. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
 5. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodanie danych wynikają z ustaw odrębnych.
 6. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.
 7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Link do uchwały intencyjnej: UCHWAŁA Nr XXVII.210.2020 z 21.12.2020 r. MPZP Święta

opublikowano 13.01.2021 r.


Informacja o zbiórce choinek

Szanowni Państwo

Związek Gmin Krajny w Złotowie zwraca się z prośbą o wystawianie przed nieruchomość, w miejscu wyznaczonym do gromadzenia odpadów selektywnych, naturalnych świątecznych drzewek (bez ozdób) w terminach zbiórki odpadów selektywnych zgodnie z harmonogramem odbioru. Harmonogram dostępny jest na stronach internetowych: http://zgk.zlotow.pl oraz http://mzuk-zlotow.pl (od 5 lutego). Prosi się o wystawianie choinek w całości.

Związek Gmin Krajny w Złotowie informuje również, że choinki (również sztuczne) można oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Złotowie, Lipce, Ratajach, Zakrzewie oraz Tarnówce.

 


Rusza mały ZUS plus

 

Od początku 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia ich do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Mały ZUS plus skierowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Co ważne, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z małego ZUS plus można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, zatem składkę zdrowotną przedsiębiorcy opłacają w pełnej wysokości.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego br. W tym celu, należy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty, tj. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92 -  informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa US w Wielkopolsce – Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystali z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełniają warunki do ulgi w 2021 r. nie muszą ponownie zgłaszać się do małego ZUS.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2021 r. do 10 lub 15 lutego lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r., również w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca, z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 r).

Z małego ZUS plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga nie jest przeznaczona również dla osób, które dopiero co założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych rozwiązań. Najpierw z sześciomiesięcznej „ulgi na start”, a następnie, przez dwa lata z „preferencyjnych składek”. Wszystkie te ulgi są oczywiście dobrowolne i chęć skorzystania z nich, należy przemyśleć – dodaje Nowicka.

 

 


Modernizacja obrębów geodezyjnych.


 

 

 

 

 

 

Imieniny Feliksa i Aleksandry