Zarządzenia wydane w 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr 119.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lipca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 118.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lipca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 117.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lipca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 116.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lipca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 115.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lipca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 114.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lipca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 113.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lipca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 112.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lipca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2024-07-18

ZARZĄDZENIE Nr 111.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 530/24 położonej w miejscowości Nowiny obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2024-07-15

ZARZĄDZENIE Nr 110.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra B. Domańskiego z s. w Radawnicy za 2023 r.

opublikowano 2024-06-26

ZARZĄDZENIE Nr 109.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 108.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

 opublikowano 2024-06-27

ZARZĄDZENIE Nr 107.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej oraz określenia jej trybu działania

ZARZĄDZENIE Nr 106.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

opublikowano 2024-06-19

ZARZĄDZENIE Nr 105.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

opublikowano 2024-06-17

ZARZĄDZENIE Nr 104.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

opublikowano 2024-06-14

ZARZĄDZENIE Nr 103.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2024-06-06

ZARZĄDZENIE Nr 102.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 czerwca 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta

opublikowano 2024-06-04

ZARZĄDZENIE Nr 101.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Złotów do użyczenia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

opublikowano 2024-06-03

ZARZĄDZENIE Nr 100.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

opublikowano 2024-06-05

ZARZĄDZENIE Nr 99.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 98.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2024-05-29

ZARZĄDZENIE Nr 97.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia spotkań otwartych dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic

ZARZĄDZENIE Nr 96.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia spotkań otwartych dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień

opublikowano 2024-06-10

ZARZĄDZENIE Nr 95.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 94.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

opublikowano 2025-05-28

ZARZĄDZENIE Nr 93.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 88.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Złotów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich

opublikowano 2024-05-22

ZARZĄDZENIE Nr 92.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

opublikowano 2024-05-06

ZARZĄDZENIE Nr 91.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 89.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

opublikowano 2024-05-10

ZARZĄDZENIE Nr 88.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Złotów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich

opublikowano 2024-04-30

ZARZĄDZENIE Nr 87.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi w Gminie Złotów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

opublikowano 2024-04-26

ZARZĄDZENIE Nr 84.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 83.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

opublikowano 2024-04-29

ZARZĄDZENIE Nr 82.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 81.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

opublikowano 2024-04-25

ZARZĄDZENIE Nr 80.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 kwietnia 2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2024-04-23

ZARZĄDZENIE Nr 79.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 585/21, położonej w obrębie Radawnica gmina Złotów

opublikowano 2024-04-18

ZARZĄDZENIE Nr 78.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

opublikowano 2024.04.05

ZARZĄDZENIE Nr 77.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

opublikowano 2024-04-15

ZARZĄDZENIE Nr 76.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

opublikowano 2024-04-12

ZARZĄDZENIE Nr 75.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 03 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/32, położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 74.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 03 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 517/2 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 73.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 72.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

opublikowano 2024-04-03

ZARZĄDZENIE Nr 71.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 70.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

opublikowano 2024-04-02

ZARZĄDZENIE Nr 69.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia maksymalnego iesięcznego wynagradzania kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Złotów – dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 68.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2023 rok.

opublikowano 2024-03-27

ZARZĄDZENIE Nr 67.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 marca 2024 r.w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

opublikowano 2024-03-25

ZARZĄDZENIE Nr 66.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 191/15 położonej w obrębie Stawnica gmina Złotów

opublikowano 2024-03-25

ZARZĄDZENIE Nr 65.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/20 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2024-03-19

ZARZĄDZENIE Nr 64.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

ZARZĄDZENIE Nr 63.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 62.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

opublikowano 2024-03-14

ZARZĄDZENIE Nr 61.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 517/2 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2024-03-12

ZARZĄDZENIE Nr 60.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47.2024 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

opublikowano 2024-03-08

ZARZĄDZENIE Nr 59.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 58.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

 opublikowano 2024-03-06

ZARZĄDZENIE Nr 57.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kleszczyna, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 56.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-414” na „77-400” w miejscowości Święta, Gmina Złotów

opublikowano 2024-02-29

Zarządzenie Nr 55.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2024

opublikowano 2024-02-28

ZARZĄDZENIE Nr 54.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

ZARZĄDZENIE Nr 53.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 52.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

opublikowano 2024-02-27

Zarządzenie Nr 51.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

opublikowano 2024-02-26

ZARZĄDZENIE Nr 50.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Radawnica

ZARZĄDZENIE Nr 49.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/154 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2024-02-21

ZARZĄDZENIE Nr 48.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2024-02-14

ZARZĄDZENIE Nr 47.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

opublikowano 2024-02-08

ZARZĄDZENIE Nr 45.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2024-02-07

ZARZĄDZENIE Nr 44.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

opublikowano 2024-02-05

ZARZĄDZENIE Nr 43.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 530/16 położonej w miejscowości Nowiny obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2024-02-06

ZARZĄDZENIE Nr 42.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr 41.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 530/20 położonej w miejscowości Nowiny obręb Dzierzążenko gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 40.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 39.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 187 obręb Klukowo gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 38.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/15 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 37.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/16 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2024-01-31

ZARZĄDZENIE Nr 36.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Sławianówko, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 35.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kaczochy, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 34.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Sławianowo, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 33.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Skic, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 32.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Rudna, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 31.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Nowa Święta, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 30.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kleszczyna, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 29.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Buntowo, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 28.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-414” na „77-400” w miejscowości Święta, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 27.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 26.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Grodno, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 25.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Krzywa Wieś, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 24.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Kamień, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 23.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Franciszkowo, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 22.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Bielawa, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 21.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Pieczyn, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 20.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Nowiny, Gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 19.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Górzna, Gmina Złotów

opublikowano 2024-01-29

ZARZĄDZENIE Nr 18.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2023 roku

opublikowano 2024-02-27

ZARZĄDZENIE Nr 17.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

opublikowano 2024-01-29

ZARZĄDZENIE Nr 16.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Święta

ZARZĄDZENIE Nr 15.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów w roku szkolnym 2023/2024

opublikowano 2024-01-24

ZARZĄDZENIE Nr 14.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

 opublikowano 2024-01-23

ZARZĄDZENIE Nr 13.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

opublikowano 2024-01-24

Zarządzenie Nr 12.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Złotów

Zarządzenie Nr 11.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 10.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 9.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do najmu

opublikowano: 19.01.2024 r.

Zarządzenie Nr 8.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2024

Zarządzenie Nr 7.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

Zarządzenie Nr 6.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2024 w zakresie mwspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

Zarządzenie Nr 5.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

opublikowano: 18.01.2024 r.

Zarządzenie Nr 4.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Złotów – dyrektora szkoły

opublikowano: 10.01.2024 r.

Zarządzenie Nr 2.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano: 08.01.2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 72.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Złotów

zał. 1 stawki

zał. 2 Wniosek o najem sali wiejskiej

zał. 3 umowa najmu sali wiejskiej

opublikowano 04.01.2024 r.