Zarządzenia wydane w 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr 154.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 153.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 152.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 151.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano: 08.01.2024 r.

Zarządzenie Nr 155.2023 Wójta Gminy Złotówz Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 52.2020 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania do 3 lat nieruchomości gruntowych, użyczania nieruchomości gruntowych oraz ustalenia czynszu za dzierżawę i najem

opublikowano 2023-12-29

ZARZĄDZENIE Nr 150.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/32 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2023-12-22

ZARZĄDZENIE Nr 149.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2023-12-14

ZARZĄDZENIE Nr 148.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 469/3 położonej w miejscowości Nowiny obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2023-12-12

ZARZĄDZENIE Nr 147.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 146.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 1.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

opublikowano 2023-12-06

ZARZĄDZENIE Nr 145.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 144.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-12-08

ZarządzenieNr 143.2023 Wójta Gminy Złotówz dnia 24 listopada 2023 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 187 obręb Klukowo gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZarządzenieNr 142.2023 Wójta Gminy Złotówz dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/15 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

 ZarządzenieNr 141.2023 Wójta Gminy Złotówz dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/16 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2023-11-27

ZarządzeniNr 140.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia w/w naboru.

opublikowano 2023-11-21

ZARZĄDZENIE Nr 139.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości działka numer 413/147 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2023-11-20

ZARZĄDZENIE Nr 138.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Dzierzążenko, przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2023-11-16

ZARZĄDZENIE Nr 137.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 136.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

opublikowano 2023-11-23

Zarządzenie Nr 135.2023 Wójta Gminy Złotów z 14.11.2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 134.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2030.

Załącznik do 134.2023 Nr 1 WPF 2024-2030

Załącznik do 134.2023 Nr 2 WPF 2024-2030

opublikowano 2023-11-20

ZARZĄDZENIE Nr 133.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 72.2022 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Złotów

opublikowano 2023-11-21

ZARZĄDZENIE Nr 132.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Sławianówko, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 131.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kaczochy, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 130.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Sławianowo, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 129.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Skic, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 128.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Rudna, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 127.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Nowa Święta, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 126.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Kleszczyna, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 125.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-415” na „77-400” w miejscowości Buntowo, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 124.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-414” na „77-400” w miejscowości Święta, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 123.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 122.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Grodno, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 121.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Krzywa Wieś, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 120.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Kamień, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 119.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Franciszkowo, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 118.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-405” na „77-400” w miejscowości Bielawa, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 117.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Pieczyn, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 116.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Nowiny, Gmina Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 115.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o zmianie Pocztowego Numeru Adresowego (PNA), potocznie zwanego kodem pocztowym z „77-404” na „77-400” w miejscowości Górzna, Gmina Złotów.

opublikowano 2023-11-13

ZARZĄDZENIE Nr 114.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Święta, przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2023-11-08

ZARZĄDZENIE Nr 113.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/19 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2023-11-06

Zarządzenie Nr 112.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2023 - Formularz zgłoszenia 

opublikowano 2023-10-31

ZARZĄDZENIE Nr 111.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 110.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr 109.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-11-08

ZARZĄDZENIE Nr 108.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2023-10-26

Zarządzenie Nr 107.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/137, 413/138 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów 

opublikowano 2023-10-20

ZARZĄDZENIE Nr 106.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

ZARZĄDZENIE Nr 105.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 października 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-10-26

ZARZĄDZENIE Nr 104.2023 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

opublikowano 2023-10-24

Zarządzenie nr 103.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 października 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 118/7 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 102.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 października 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/15 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2023-10-05

Zarządzenie Nr 101.2023 Wójta Gminy Złotówz dnia 5 października 2023 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy w Złotowie dyżurów pracowników w dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

opublikowano 2023-10-13

Zarządzenie nr 100.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 września 2023r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 99.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 września 2023r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 134/33 obręb Górzna gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2023-10-02

Zarządzenie nr 98.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 września 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Zarządzenie nr 97.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 września 2023r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-10-05

Zarządzenie nr 96.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 września 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2023-09-26

Zarządzenie nr 95.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 września 2023r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Dzierzążenko, przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2023-09-15

Zarządzenie nr 95.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 września 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2023 roku

opublikowano 2023-09-20

Zarządzenie nr 93.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 13 września 2023r.w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 92.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 września 2023r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2023-09-13

Zarządzenie nr 91.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 września 2023r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. nr 134/23, 135/3, 135/4 obręb Górzna gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 90.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 września 2023r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 89.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 września 2023r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2023-09-08

Zarządzenie nr 88.2023 Wójta Gminy Złotów z dn. 31.08.2023 r. w sprawie wpr. zmian do planu finansowego zadań zleconych

Zarządzenie nr 87.2023 Wójta Gminy Złotów z dn. 31.08.2023 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 r

opublikowano 2023-09-06

Zarządzenie Nr 86.2023 Wójta Gminy Złotówz dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 85.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2023-09-05

Zarządzenie Nr 84.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2023 r.w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 83.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Złotów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 82.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 118/7 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 81.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/15 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 80.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/19 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 79.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/21 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 78.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/22 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2023-08-30

Zarządzenie Nr 77.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 257/2 obręb Bługowo gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 76.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 155/3 obręb Franciszkowo gmina Złotów

opublikowano 2023-08-24

Zarządzenie Nr 75.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Złotów

opublikowano 2023-08-21

Zarządzenie Nr 74.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

opublikowano 2023-08-16

Zarządzenie Nr 73.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 sierpnia 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2023-08-10

Zarządzenie Nr 72.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 03 sierpnia 2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 71.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 03 sierpnia 2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 70.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 03 sierpnia 2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 69.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2023 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Zarządzenie Nr 68.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2023 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-08-04

Zarządzenie Nr 67.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2023 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

opublikowano 2023-08-03

Zarządzenie Nr 66.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lipca 2023 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Zarządzenie Nr 65.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lipca 2023 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-08-02

Zarządzenie Nr 64.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 20 lipca 2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2023-07-20

Zarządzenie Nr 63.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2023-07-13

Zarządzenie Nr 62.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

opublikowano 2023-07-11

Zarządzenie Nr 61.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie i udzielenia upoważnień

opublikowano 2023-07-05

Zarządzenie Nr 60.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 59.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 58.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 57.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 56.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 55.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 54.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 53.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 52.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Zarządzenie Nr 51.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2023-06-30

Zarządzenie Nr 50.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Zarządzenie Nr 49.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-07-04

Zarządzenie Nr 48.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2023 r.w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

opublikowano 2023-07-03

Zarządzenie Nr 47.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 czerwca 2023 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta

opublikowano 2023-06-29

Zarządzenie Nr 46.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Złotowie do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

opublikowano 2023-06-12

Zarządzenie Nr 45.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta.

opublikowano 2023-06-05

ZarządzenieNr 44.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra B. Domańskiego z s. w Radawnicy za 2022 r.

opublikowano 2023-05-29

Zarządzenie Nr 43.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 maja 2023 r.w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży stanowiących własność Gminy Złotów

opublikowano 2026-06-23

Zarządzenie nr 42.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 maja 2023 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, piwnic i pomieszczeń gospodarczych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów

opublikowano 2023-05-31

Zarządzenie nr 41.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2023-05-29

Zarządzenie nr 40.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 maja 2023 r w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Zarządzenie nr 39.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 maja 2023 r w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-05-31

Zarządzenie nr 38.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Stawnica 

Zarządzenie Nr 37.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2023-05-25

Zarządzenie nr 36.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Święta

Zarządzenie nr 35.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej dz. nr 585/26 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2023-05-15

Zarządzenie nr 34.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

    Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

    Zarządzenie nr WG.120.10.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

opublikowano 2023-05-11

Zarządzenie Nr 33.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu naboru wniosków określającego sposób składanie i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Złotów, wzoru wniosku  o dofinansowanie, wzoru umowy dotacji oraz wzoru wniosku o płatność dla beneficjenta końcowego

Zał. nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Ciepłe Mieszkanie - REGULAMIN

Zał. nr 2 do Zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

   Zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaściciela

   Zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka

   Zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie - pełnomocnictwo

Zał. nr 3 do zarządzenia - wzór-umowa dotacji

   Zał. nr 1 do umowy dotacji - zestawienie rzeczowo - finansowe

Zał. nr 4 do zarządzenia  - Wniosek o płatność wraz z instrukcją wypełnienia

   Zał. nr 1 do wniosku o płatność - zestawienie kosztów kwalifikowalnych

   Zał. nr 2 do wniosku o płatność -protokół odbioru prac wykonawcy

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Kauzula informacyjna - współmałżonek

Klauzula informacyjna - współwłaściciel

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych przez Gminę Złotów

Klauzula - współadministratorzy

opublikowano 2023-05-18

Zarządzenie nr 32.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 kwietnia 2023 r w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Zarządzenie nr 31.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-05-05

Zarządzenie Nr 30.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-04-24

Zarządzenie Nr 29.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Złotów prawa własności części nieruchomości dz. nr 400/127, 400/131, 400/133, położonej w obrębie Dzierzążenko gmina Złotów, stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego

Zarządzenie Nr 28.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 kwietnia 2023 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Złotów prawa własności części nieruchomości dz. nr 400/67, położonej w obrębie Dzierzążenko gmina Złotów, stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego

opublikowano 2023-04-19

Zarządzenie Nr 27.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 kwietnia 2023 r w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

opublikowano 2023-04-20

Zarządzenie Nr 26.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2023 roku

opublikowano 2023-04-24

Zarządzenie Nr 25.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

opublikowano 12.04.2023 r.

Zarzadzenie Nr 24.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Radawnica

opublikowano 07.04.2023 r.

Zarządzenie Nr 23.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Zarządzenie Nr 22.2023 Wójta Gminy Złotów  z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-04-04

Zarządzenie Nr 21.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2022 rok.

opublikowano 2023-03-29

Zarządzenie Nr 20.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

opublikowano 2023-03-23

Zarządzenie Nr 19.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 marca 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

opublikowano 2023-03-10

Zarządzenie nr 18.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Złotów

opublikowano 2023-03-03

Zarządzenie Nr 17.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/101 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

Zarządzenie Nr 16.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 189 położonej w miejscowości Stawnica obręb Stawnica gmina Złotów

opublikowano 2023-02-24

Zarządzenie Wójta Gminy Złotów Nr 15.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-02-28

Zarządzenie Nr 14.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2023

Zarządzenie Nr 13.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

opublikowano 2023-02-22

 Zarządzenie Nr 12.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

Zarządzenie Nr 11.2023 Wója Gminy Złotów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy

Zarządzenie Nr 10.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw uzgodnienia treści Regulaminu przyznawania stypendiów przez Wójta Gminy Złotów uzdolnionym uczniom szkół podstawowych na terenie Gminy Złotów

opublikowano 2023-02-17

Zarządzenie Nr 9.2023 Wójta Gminy Złotówz dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2022 roku

opublikowano 2023-02-15

Zarządzenie nr 8.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

opublikowano 2023-01-31

Zarządzenie Nr 7.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

opublikowano 2023-01-27

Zarządzenie Nr 6.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny

Zarządzenie Nr 5.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowowych prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2023-01-26

Zarządzenie Nr 4.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków - sport

Zarządzenie Nr 3.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe w 2023

Zarządzenie Nr 2.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023

opublikowano 2023-01-17

Zarządzenie Nr 1.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

opublikowano 2023-01-11