Zarządzenia wydane w 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 140.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 139.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec

ZARZĄDZENIE Nr 138.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 137.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2021-01-07

ZARZĄDZENIE Nr 136.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 433/10 obręb Radawnica gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 135.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE Nr 134.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie  ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Złotów – dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 133.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

opublikowano 2020-12-30

 

ZARZĄDZENIE Nr 132.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 131.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 130.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 129.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-12-28 

ZARZĄDZENIE Nr 128.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

opublikowano 2020-12-22

ZARZĄDZENIE NR 127.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Złotów. 

opublikowano 2020-12-09

ZARZĄDZENIE Nr 126.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 125.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 124.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowwano 2020-12-02

ZARZĄDZENIE Nr 123.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów, budynków gospodarczych położonych na terenach należących do Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 122.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

ZARZĄDZENIE Nr 121.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 120.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 119.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 118.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 117.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 114.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 113.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 111.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia 111.2020.     Załącznik Nr 2 do zarządzenia 111.2020.d

opublikowano 2020-11-27

ZARZĄDZENIE Nr 116.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 107.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

opublikowano 2020-11-18

ZARZĄDZENIE Nr 115.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 7/23 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowwan 2020-11-17

ZARZĄDZENIE NR 112.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 111.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111.2020 z 16.11.2020 r. projekt WPF 2021-2028.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111.2020 z 16.11.2020 r. projekt WPF 2021-2028.

opublikowano 2020-11-26

ZARZĄDZENIE Nr 110.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 107.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

opublikowano 2020-11-16

ZARZĄDZENIE Nr 109.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/15, 586/28 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 108.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/11, 586/24 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2020-11-10

ZARZĄDZENIE Nr 107.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

ZARZĄDZENIE Nr 106.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓWZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK

PROGRAM WSP. ORGANIZACJE 2021-projekt.d

ZARZĄDZENIE Nr 105.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sławianowie od dnia 1 listopada 2020 r. w formie elektronicznej

opublikowano 2020-11-03 


ZARZĄDZENIE Nr 104.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 103.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 102.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-11-09 


 

ZARZĄDZENIE Nr 101.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2020-10-28 


ZARZĄDZENIE Nr 100.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

opublikowano 2020-10-16 


ZARZĄDZENIE Nr 99.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 października 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

opublikowano 2020-10-19 


ZARZĄDZENIE Nr 98.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 października 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 97.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 października 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2020-10-05 


ZARZĄDZENIE Nr 96.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 95.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  i  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/103, 413/105, 413/108, 413/112, 413/151 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów 

opublikowano 2020-10-01


ZARZĄDZENIE Nr 93.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24  września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2020-09-28 


ZARZĄDZENIE Nr 92.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 91.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-10-01 


ZARZĄDZENIE Nr 90.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 113 obręb Kamień gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

OŚWIADCZENIE osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 89.2020  WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2020 r.  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 88.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 255/2 obręb Górzna gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

OŚWIADCZENIE osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów

opublikowano 2020-09-23 


ZARZĄDZENIE Nr 87.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Tony’ego Halika w Górznej w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE Nr 86.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 września 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 85.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

opublikowano 2020-09-17 


ZARZĄDZENIE Nr 84.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09  września 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 129 obręb Krzywa Wieś gmina Złotów 

opublikowano 2020-09-15 


ZARZĄDZENIE Nr 83.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2020-09-04 


ZARZĄDZENIE Nr 82.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 81.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-09-09


ZARZĄDZENIE Nr 80.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

 opublikowano 2020-08-28 


ZARZĄDZENIE Nr 79.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/109, 413/110, 413/116, 413/168, 413/169 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów 

opublikowano 2020-08-24


ZARZĄDZENIE Nr 78.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2020-08-18


ZARZĄDZENIE Nr 77.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kleszczynie oznaczonej nr działki 115/6 obręb Kleszczyna gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 76.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dworze oznaczonych nr działki 4/23, 4/25, 4/27 obręb Nowy Dwór gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2020-08-12 


ZARZĄDZENIE Nr 75.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 74.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2020 roku

opublikowano 2020-08-06 


ZARZĄDZENIE Nr 73.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 72.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 586/9 położonej w obręb Radawnica gmina Złotów 

opublikowano 2020-08-04 


 ZARZĄDZENIE Nr 71.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 70.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 69.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

opublikowano 2020-07-10 


ZARZĄDZENIE Nr 68.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 67.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

opublikowano 2020-07-30 


 ZARZĄDZENIE NR 66.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 lipca 2020 r.  w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2020 r

ZARZĄDZENIE NR 65.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji przez Gminę Złotów obowiązków w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

ZARZĄDZENIE NR 64.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę Złotów pożyczek dla organizacji pozarządowych 

opublikowano 2020-07-08 


ZARZĄDZENIE Nr 63.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

opublikowano 2020-06-26


ZARZĄDZENIE Nr 62.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 61.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-06-29 


ZARZĄDZENIE Nr 60.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 112/3 położonej w obrębie Grudna gmina Złotów 

ZARZĄDZENIE Nr 59.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 99/3 położonej w obrębie Grudna gmina Złotów 

opublikowano 2020-06-26


ZARZĄDZENIE Nr 58.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

opublikowwano 2020-06-18

ZARZĄDZENIE Nr 57.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2020-06-17


ZARZĄDZENIE Nr 56.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Złotów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

opublikowano 2020-06-09 


ZARZĄDZENIE Nr 54.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

opublikowano 2020-06-08 


ZARZĄDZENIE Nr 53.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o najem sali wiejskiej

opublikowano 2020-06-05 


ZARZĄDZENIE Nr 52.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2020 r.w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania do 3 lat nieruchomości gruntowych, użyczania nieruchomości gruntowych oraz ustalenia czynszu za dzierżawę i najem 

opublikowano 2020-06-18 


ZARZĄDZENIE Nr 51.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra  B. Domańskiego  z s. w Radawnicy za 2019 r.

opublikowano 2020-05-29 


ZARZĄDZENIE Nr 50.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2020-06-08


ZARZĄDZENIE Nr 49.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-06-01 


ZARZĄDZENIE Nr 48.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/95 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów 

opublikowano 2020-05-26 


ZARZĄDZENIE Nr 47.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-05-25 


ZARZĄDZENIE Nr 46.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

opublikowano 2020-05-21  


ZARZĄDZENIE Nr 45.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 44.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 43.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-05-18 


ZARZĄDZENIE Nr 42.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 41.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

opublikowano 2020-04-24 


ZARZĄDZENIE Nr 40.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

opublikowano 2020-04-23 


ZARZĄDZENIE Nr 39.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 marca 2020 r.  w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

opublikowano 2020-04-16 


ZARZĄDZENIE Nr 38.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2020-04-09 


ZARZĄDZENIE Nr 37.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 36.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-04-07


ZARZĄDZENIE Nr 35.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31  marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

opublikowano 2020-04-03 


ZARZĄDZENIE Nr 34.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 33.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-04-01


ZARZĄDZENIE Nr 32.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 31.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Złotów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  

opublikowano 2020-03-05 


ZARZĄDZENIE Nr 30.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 29.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 28.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 27.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 26.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 25.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 24.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 23.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 22.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 21.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 20.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 19.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 18.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 17.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2020-03-03 


ZARZĄDZENIE Nr 16.2020  WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Pieczynek - część wsi Zalesie” na „Pieczynek – wieś"

opublikowano 2020-02-28 


ZARZĄDZENIE Nr 15.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

opublikowano 2020-02-14 


ZARZĄDZENIE Nr 14.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

opublikowano 2020-02-12

ZARZĄDZENIE Nr 13.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1.2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieczynku oznaczonej nr działki 7/22 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2020-02-06


ZARZĄDZENIE Nr 12.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2019 roku

opublikowano 2020-02-19


ZARZĄDZENIE Nr 11.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji akcji zbiórki podpisów poparcia o wprowadzenie 50-procentowych dopłat z budżetu państwa do ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złotów opłat za śmieci tzw. „TANIE SEGREGOWANIE"

ZARZĄDZENIE Nr 10.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 9.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2020-02-06


ZARZĄDZENIE NR 8.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Złotów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

ZARZĄDZENIE Nr 7.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 6.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawnych prowadzonych przez Gminę Złotów w roku szkolnym 2019/2020

opublikowano 2020-01-29


ZARZĄDZENIE Nr 5.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2020-01-22


ZARZĄDZENIE Nr 4.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 3.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

opublikowano 2020-01-20


ZARZĄDZENIE Nr 2.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielawie oznaczonych nr działki 4/1, 123/1, 150/2 obręb Bielawa gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2020-01-13 


ZARZĄDZENIE Nr 1.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieczynku oznaczonej nr działki 7/22 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2020-01-07