Zarządzenia wydane w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 139.2019 z 30.12.2019 r. plan zadań zleconych 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 138.2019 z 30.12.2019 układ wykonawczy budżetu na 2020 r.

opublikowano 2020-01-03 


ZARZĄDZENIE Nr 137.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 136.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

opublikowano 2020-01-07


ZARZĄDZENIE Nr 135.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 134.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

opublikowano 2019-12-16 


 

ZARZĄDZENIE Nr 133.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

opublikowano 2019-12-11 


ZARZĄDZENIE Nr 132.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 131.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

opublikowano 2019-12-04  


ZARZĄDZENIE Nr 130.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzierzążenku gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 129.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Świętej gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2019-11-19 


ZARZĄDZENIE Nr 128.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 127.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2020 rok

opublikowano 2019-11-26


ZARZĄDZENIE Nr 126 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

opublikowano 2019-11-20

ZARZĄDZENIE Nr 125.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 124.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

opublikowano 2019-11-18  


ZARZĄDZENIE NR 123.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr 122.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

opublikowano 2019-11-15  


ZARZĄDZENIE Nr 121.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

opublikowano 2019-11-18

ZARZĄDZENIE Nr 120.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie gmina Złotów 

opublikowano 2019-11-18   


 

ZARZĄDZENIE Nr 119.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Radawnicy gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 118.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Radawnicy gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 117.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do Zarządzenia Nr 41.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 116.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 319.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

opublikowano 2019-11-13  


ZARZĄDZENIE Nr 115.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 114.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 113.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 112.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 111.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 110.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2019-11-06 


ZARZĄDZENIE Nr 109.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU  WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

opublikowano 2019-11-05 


ZARZĄDZENIE Nr 108.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2019 roku

opublikowano 2019-11-13 


ZARZĄDZENIE Nr 108.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 106.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

opublikowano 2019-11-06  


ZARZĄDZENIE Nr 105.2019 GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2019 r.  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2019-10-29 


ZARZĄDZENIE Nr 104.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2019-10-25 


ZARZĄDZENIE Nr 103.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany rodzaju miejscowości Józefowo - część wsi Radawnica na Józefowo - wieś

opublikowano 2019-10-22 


ZARZĄDZENIE Nr 102.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 101.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 100.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

opublikowano 2019-10-22 


ZARZĄDZENIE Nr 99.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 127/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

opublikowano 2019-10-11


ZARZĄDZENIE Nr 98.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 97.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

opublikowano 2019-10-02  


ZARZĄDZENIE Nr 96.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Józefowo w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej

opublikowano 2019-09-04  


 ZARZĄDZENIE Nr 95.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 94.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

opublikowano 2019-09-03 


 ZARZĄDZENIE Nr 93.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  i  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

opublikowano 2019-08-29  


ZARZĄDZENIE Nr 92.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Złotów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

ZARZĄDZENIE Nr 89.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2019-08-23  


ZARZĄDZENIE Nr 88.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2019-08-01  


ZARZĄDZENIE Nr 87.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 86.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 85.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2019 roku

opublikowano 2019-08-07  


ZARZĄDZENIE Nr 84.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przekazania w użyczenie amfiteatru leśnego „Sosnówka”, wiaty zadaszonej wraz z przynależnym terenem na działce ewidencyjnej nr 499 w miejscowości Święta na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętej 

ZARZĄDZENIE Nr 83.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 182/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem amfiteatru w miejscowości Święta oraz Zarządzenia zmieniającego Nr 214.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 maja 2017 r.

opublikowano 2019-08-01  


ZARZĄDZENIE Nr 82.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Radawnica gmina Złotów 

ZARZĄDZENIE Nr 81.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Blękwit gmina Złotów 

opublikowano 2019-07-25 


ZARZĄDZENIE Nr 80.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 79.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

opublikowano 2019-07-24   


ZARZĄDZENIE Nr 78.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

opublikowano 2019-07-18 


ZARZĄDZENIE Nr 77.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 lipca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

opublikowano 2019-07-23 


ZARZĄDZENIE Nr 76.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Dzierzążenko gmina Złotów 

opublikowano 2019-07-11 


ZARZĄDZENIE Nr 75.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 74.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

opublikowano 2019-07-02  


ZARZĄDZENIE Nr 73.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 czerwca 2019  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 72.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 71.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 70.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 69.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 68.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 67.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 66.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

opublikowano 2019-06-28  


 ZARZĄDZENIE Nr 65.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zawilce gmina Złotów 

opublikowano 2019-06-19 


 ZARZĄDZENIE Nr 64.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra  B. Domańskiego z s. w Radawnicy za 2018 r.

opublikowano 2019-06-18 


ZARZĄDZENIE NR 63.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 47.2019 Wójta Gminy Złotów w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

opublikowano 2019-06-06


ZARZĄDZENIE Nr 62.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 61.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

opublikowano 2019-06-11 


 ZARZĄDZENIE Nr 60.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

opublikowano 2019-06-04  


 ZARZĄDZENIE Nr 59.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

ZARZĄDZENIE Nr 58.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 57.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

ZARZĄDZENIE Nr 56.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

ZARZĄDZENIE Nr 55.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 54.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

opublikowano 2019-05-31 


 ZARZĄDZENIE Nr 53.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 52.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

opublikowano 2019-05-24  


ZARZĄDZENIE Nr  51.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE Nr 50.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

ZARZĄDZENIE Nr 49.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 48.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

ZARZĄDZENIE NR 47.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

opublikowano 2019-05-21  


 ZARZĄDZENIE Nr 46.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej

ZARZĄDZENIE Nr 45.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 44.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

opublikowano 2019-05-13 


 ZARZĄDZENIE Nr 43.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 42.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

opublikowano 2019-05-08 


 ZARZĄDZENIE Nr 41.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2019-04-30 


ZARZĄDZENIE Nr 40.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2019 roku

opublikowano 2019-05-08


ZARZĄDZENIE Nr 39.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 38.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

opublikowano 2019-05-07  


ZARZĄDZENIE Nr 37.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnej miesięcznej stawki czynszu za najem powierzchni użytkowych pod automat sprzedający

opublikowano 2019-04-26 


ZARZĄDZENIE Nr 36.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej.

ZARZĄDZENIE Nr 35.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie.

ZARZĄDZENIE Nr 34.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie.

ZARZĄDZENIE Nr 33.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

ZARZĄDZENIE Nr 32.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

ZARZĄDZENIE Nr 31.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

ZARZĄDZENIE Nr 30.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

ZARZĄDZENIE Nr 29.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

opublikowano 2019-04-23  


 ZARZĄDZENIE Nr 28.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Złotów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

ZARZĄDZENIE Nr 27.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

opublikowano 2019-04-18  


ZARZĄDZENIE Nr 26.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 25.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE Nr 24.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie w przypadku jego nieobecności

opublikowano 2019-03-29  


ZARZĄDZENIE Nr 23.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 22.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

opublikowano 2019-04-04   


ZARZĄDZENIE Nr 21.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2018 rok.

opublikowano 2019-03-28  


ZARZĄDZENIE Nr 20.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 108.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie procedury poprzedzającej wprowadzenie zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 19.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Tony’ego Halika w Górznej w przypadku jego nieobecności.

opublikowano 2019-03-27 


ZARZĄDZENIE Nr 18.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

opublikowano 2019-03-14  


Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów w roku 2019.

opublikowano 2019-03-07  


ZARZĄDZENIE Nr 16.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Złotów.

opublikowano 2019-03-07 


ZARZĄDZENIE Nr 15.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok

opublikowano 2019-03-01  


ZARZĄDZENIE Nr 14.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

opublikowano 2019-02-12  


ZARZĄDZENIE Nr 13.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok.

opublikowano 2019-02-14


 ZARZĄDZENIE Nr 12.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE Nr 11.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do Zarządzenia Nr 10.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

opublikowano 2019-02-07   


 ZARZĄDZENIE Nr 10.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

opublikowano 2019-02-01  


ZARZĄDZENIE Nr 9.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 8.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2019 rok.

opublikowano 2019-02-21 


ZARZĄDZENIE Nr 7.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

opublikowano 2019-02-13


ZARZĄDZENIE Nr 6.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów.

ZARZĄDZENIE Nr 5.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawnych prowadzonych przez Gminę Złotów w roku szkolnym 2018/2019

opublikowano 2019-02-01  


ZARZĄDZENIE Nr 4.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 382.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Złotów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich

ZARZĄDZENIE Nr 3.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów.

opublikowano 2019-01-29 


ZARZĄDZENIE Nr 2.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej od dnia 1 lutego 2019 r. w formie elektronicznej.

ZARZĄDZENIE Nr 1.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 221.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie.

opublikowano 2019-01-28