Zarządzenia archiwalne

 

Zarządzenie Nr  WG.120.1.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2020 r.

opublikowano 2020-01-07 


Zarządzenie NR WG.120.75.2019 Wójta Gminy Złotów w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania oraz komisji likwidacyjnej

opublikowano 2020-01-15


Zarządzenie Nr  WG.120.69.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie  wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr WG.120.67.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie Nr WG.120.68.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr WG.120.66.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej

opublikowano 2019-12-09  


 Zarządzenie Nr WG.120.67.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie Nr WG.120.66.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej

opublikowano 2019-12-05 


Zarządzenie Nr WG.120.58.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Złotów

opublikowano2019-11-20  


 ZARZĄDZENIE Nr WG.120.42.2019 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i dodatków  funkcyjnych dla dyrektorów szkół  podstawowych

opublikowano 2019-09-03

Zarządzenie Nr WG.120.29.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. kadr i obsługi sekretariatu.

Zarządzenie Nr WG.120.28.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa, inwestycji, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego

Zarządzenie Nr WG.120.27.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego i utrzymania zieleni.

Zarządzenie Nr  WG.120.26.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.

opublikowano 2019-05-29

Zarządzenie nr WG.120.23.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jezior Górzna Górne i Dolne oraz wydawania zezwoleń na połów ryb

zał nr 1 AMATORSKI POŁÓW RYB-zał. regulamin

zał nr 2 wędkowanie zezwolenie

Zał nr 3 tabela opłat

opublikowano 17.05.2019 r.

Zarządzenie nr WG.120.22.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 wrzesnie 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności


 ZARZĄDZENIE NR 53.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE NR 50.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 27.12.2018 r. w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Złotów.

opublikowano 2019-01-03  


 Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej

opublikowano 2018-12-28 


 

Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi finansowej placówek oświaty.

opublikowano 2018-12-17 


 

Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, gospodarki wodnej i melioracji, publicznej infrastruktury oświetleniowej dróg, ulic i placów oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

opublikowano 2018-11-23 


 

 ZARZĄDZENIE NR 38.2018 z dn. 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 37.2018 z dn. 17 października 2018 r. sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 35.2018 z dn. 27 września 2018 r. sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 34.2018 z dn. 14 września 2018 r. sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-11-07


Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków i opłat.

opublikowano 2018-10-18

ZARZĄDZENIE NR 33.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2018  r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 29.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 26.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-09-13

ZARZĄDZENIE NR 25.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 24.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 21.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 17.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 14.2018 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-07-18

ZARZĄDZENIE NR 9.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 4.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 3.2018 WÓJTA  GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2018 rok

opublikowano 2018-03-06

ZARZĄDZENIE NR  2.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 r.

opublikowano 2018-01-09


 

ZARZĄDZENIE  Nr 65.2017  WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów środków ewidencyjnych stosowanych podczas prowadzenia teczek aktowych oraz przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE NR 64.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29.12.2017 r. w  sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Złotów.

opublikowano 2018-01-25

ZARZĄDZENIE NR 55.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 51.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 50.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-12-12

Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Złotów

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotow

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów

Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów

opublikowano 2017-10-12

 ZARZĄDZENIE NR 47.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-10-19

ZARZĄDZENIE NR 46.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 37.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 36.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-10-05

ZARZĄDZENIE Nr 35.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Złotów”

opublikowano 2017-09-18 


 

ZARZĄDZENIE NR 28.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 26.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017  r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-10-05

ZARZĄDZENIE NR 25.2017 WÓJTA MINY  ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-08-08


 

 

ZARZĄDZENIE NR 19.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 17.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-07-03 


ZARZĄDZENIE NR 16.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-05-31 


 

ZARZĄDZENIE NR 11.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-05-31

ZARZĄDZENIE NR 10.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy

opublikowano 2017-04-18

ZARZĄDZENIE NR 9.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej w Urzędzie Gminy Złotów

opublikowano 2017-04-18

ZARZĄDZENIE NR 8.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-05-31

ZARZĄDZENIE NR 7.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-04-11

ZARZĄDZENIE NR 6.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 5.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 4.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wpowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Złotów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30000euro

ZARZĄDZENIE NR 3.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 2.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-03-01


 

ZARZĄDZENIE NR 1.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 r.

opublikowano 2017-01-23


ZARZĄDZENIE NR 31/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 30/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2016-12-22


ZARZĄDZENIE Nr 27.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy Złotów

opublikowano 2016-12-21


ZARZĄDZENIE NR 26/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-11-30


ZARZĄDZENIE NR 21/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-10-05


ZARZĄDZENIE NR 15/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 14/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 10/16 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-08-19


ZARZĄDZENIE NR 8/16 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/16 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/16 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/16 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/16 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 3/16 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2016 rok

opublikowano 2016-05-09


 ZARZĄDZENIE NR 44/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2016-01-08


 Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Złotów".

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W ZŁOTOWIE    Załączniki do polityki bezpieczeństwa

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH SOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W ZŁOTOWIE

opublikowano 2015-11-20 


 ZARZĄDZENIE NR 45/2010 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników w Urzędzie Gminy Złotów.

Załącznik do Zarządzenia NR 45/2010 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników w Urzędzie Gminy Złotów.

opublikowano 2015-11-09 


ZARZĄDZENIE NR 36/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-12-01 


 ZARZĄDZENIE NR 33/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-10-07


 ZARZĄDZENIE NR 28/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-09-02 


 

  ZARZĄDZENIE NR 26/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 sierpnia2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

 

opublikowano 2015-08-19


 ZARZĄDZENIE NR 25/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian d