Zarządzenia wydane w 2019 r

Zarządzenie NR WG.120.75.2019 Wójta Gminy Złotów w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania oraz komisji likwidacyjnej

opublikowano 2020-01-15


Zarządzenie Nr  WG.120.69.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie  wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr WG.120.67.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie Nr WG.120.68.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr WG.120.66.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej

opublikowano 2019-12-09  


 Zarządzenie Nr WG.120.67.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej

Zarządzenie Nr WG.120.66.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej

opublikowano 2019-12-05 


Zarządzenie Nr WG.120.58.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Złotów

opublikowano2019-11-20  


 ZARZĄDZENIE Nr WG.120.42.2019 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i dodatków  funkcyjnych dla dyrektorów szkół  podstawowych

opublikowano 2019-09-03

Zarządzenie Nr WG.120.29.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. kadr i obsługi sekretariatu.

Zarządzenie Nr WG.120.28.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa, inwestycji, publicznej infrastruktury oświetleniowej oraz mienia komunalnego

Zarządzenie Nr WG.120.27.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego i utrzymania zieleni.

Zarządzenie Nr  WG.120.26.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.

opublikowano 2019-05-29

Zarządzenie nr WG.120.23.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jezior Górzna Górne i Dolne oraz wydawania zezwoleń na połów ryb

zał nr 1 AMATORSKI POŁÓW RYB-zał. regulamin

zał nr 2 wędkowanie zezwolenie

Zał nr 3 tabela opłat

opublikowano 17.05.2019 r.