Zarządzenia wydane w 2017 r

 

ZARZĄDZENIE  Nr 65.2017  WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów środków ewidencyjnych stosowanych podczas prowadzenia teczek aktowych oraz przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE NR 64.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29.12.2017 r. w  sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Złotów.

opublikowano 2018-01-25

ZARZĄDZENIE NR 55.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 51.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 50.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-12-12

Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Złotów

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotow

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów

Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złotów

opublikowano 2017-10-12

 ZARZĄDZENIE NR 47.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-10-19

ZARZĄDZENIE NR 46.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 37.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 36.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-10-05

ZARZĄDZENIE Nr 35.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Złotów”

opublikowano 2017-09-18 


 

ZARZĄDZENIE NR 28.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 26.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2017  r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-10-05

ZARZĄDZENIE NR 25.2017 WÓJTA MINY  ZŁOTÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-08-08


 

 

ZARZĄDZENIE NR 19.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 17.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-07-03 


ZARZĄDZENIE NR 16.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-05-31 


 

ZARZĄDZENIE NR 11.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-05-31

ZARZĄDZENIE NR 10.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy

opublikowano 2017-04-18

ZARZĄDZENIE NR 9.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej w Urzędzie Gminy Złotów

opublikowano 2017-04-18

ZARZĄDZENIE NR 8.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-05-31

ZARZĄDZENIE NR 7.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-04-11

ZARZĄDZENIE NR 6.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 5.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 4.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wpowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Złotów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30000euro

ZARZĄDZENIE NR 3.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 2.2017 WÓJTA  GMINY  ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2017 rok

opublikowano 2017-03-01


 

ZARZĄDZENIE NR 1.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2017 r.

opublikowano 2017-01-23