Zarządzenia wydane w 2015 r

 Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Złotów".

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W ZŁOTOWIE    Załączniki do polityki bezpieczeństwa

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH SOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W ZŁOTOWIE

opublikowano 2015-11-20 


 

ZARZĄDZENIE NR 36/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 34/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-12-01 


 ZARZĄDZENIE NR 33/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-10-07


 ZARZĄDZENIE NR 28/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

opublikowano 2015-09-02 


 ZARZĄDZENIE NR 26/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 sierpnia2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Złotów na 2015 rok

 opublikowano 2015-08-19


 ZARZĄDZENIE NR 25/15 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian d