2. DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO

2. Dostawa kruszywa łamanego - Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2021-02-26

2. Dostawa kruszywa łamanego - Ogłoszenie o zamówieniu

2.1  Dostawa kruszywa łamanego  - SWZ

2. 2 Dostawa kruszywa łamanego -  załącznik nr 1 - formularz oferty

2.3 Dostawa kruszywa łamanego -  załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

2.4 Dostawa kruszywa łamanego - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

2.5  Dostawa kruszywa łamanego -  załącznik nr 4 - wzór umowy

2.6 Dostawa kruszywa łamanego   - Identyfikator postępowania na miniPortalu

opublikowano 2021-02-19