14. Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022 - Ogłoszenie o zamówieniu

14.12. Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022 -  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-08-12

14.11. Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022  - Informacja z otwarcia ofert

14.10. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022

opublikowano 2021-08-03

14. Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022 - Ogłoszenie o zamówieniu

14.1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022 - SWZ

14.2.1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022 - załącznik nr 1a do SWZ - formularz oferty dla części 1 zamówienia

14.2.2 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022 - załącznik nr 1b do SWZ - formularz oferty dla części 2 zamówienia

14.3 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022-  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

14.4 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022  - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

14.5.1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022- zał. nr 4a do SWZ -  wzór umowy dla części 1

14.5.2 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022- zał. nr 4b do SWZ -  wzór umowy dla części 2

14.6 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022 - załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług

14.7 Dowóz czniów niepełnosprawnych w roku szkolnym  2021-2022 - Zał. nr 6 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów

14.8 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

14.9 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022  - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

opublikowano 2021-07-22