Zamówienia powyżej 30000 euro

21.  Dostawa opału w 2020 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-12-30

21. Dostawa opału w 2020 r. - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-12-19

21. Dostawa opału w 2020 r - Ogłoszenie o zamówieniu

21.1 Dostawa  opału w   2020 r - SIWZ

21.2 Dostawa opalu w 2020 r. - zalacznik nr 1 do SIWZ  Formularz oferty

21.3 Dostawa opału w  2020 r.- zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

21.4 Dostawa opału w 2020 r. -  zal. nr 3 do SIWZ -  grupa kapitalowa

21.5 Dostawa opału w 2020 r. - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

opublikowano 2019-12-03


20. Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiającego - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2019-11-18

20. Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiającego - Informacja z otwarcia ofert.

opublikowano 2019-11-07

20. Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiajacego - modyfikacja SIWZ.

20.2 Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiającego - załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony formularz oferty.d

opublikowano 2019-11-04

20. Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiającego - zapytania do SIWZ - część II.

opublikowano 2019-10-31

20. Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiajacego - zapytania do SIWZ.

opublikowano 2019-10-30

20. Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiajacego.

20.Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiającego - załączniki do SIWZ.

20. Ochrona ubezpieczeniowa Zamawiającego - załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz majatku i inne dane Zamawiajacego

opublikowano 2019-10-24  


19. Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej  w m. Radawnica i Święta - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-10-28

19. Budowa sieci wodociagowej i  kanalizacji sanitarnej  w m. Radawnica i Święta - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-10-28

19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej j w m. Radawnica i Święta - zapytania do SIWZ

opublikowano 2019-10-23

19. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica i Święta.

19.1 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radawnica i Święta - SIWZ.

19.2 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

19.3 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenia wykonawcy.

19.4 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

19.5 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.

  19.6 (1).       19.6 (2).       19.6 (3).       19.6 (4).        19.6 (5).        19.6 (6).       19.6 (7).   

 19.6 (8).        19.6 (9).      19.6 (10).      19.6 (11).      19.6 (12).      19.6 (13).     19.6 (14).  

 19.6 (15).      19.6 (16).    19.6 (17).      19.6 (18).

opublikowano 2019-10-11


18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa łamanego

opublikowano 2019-10-15

18. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa kruszywa łamanego.

opublikowano 2019-10-11

18. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kruszywa łamanego

18.1 Dostawa  kruszywa łamanego - SIWZ

18.2 Dostawa kruszywa łamanego - zalacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

18.3 Dostawa kruszywa łamanego - zalacznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

18.4 Dostawa kruszywa łamanego  -  zal. nr 3 do SIWZ -  grupa kapitalowa

18.5 Dostawa kruszywa łamanego  - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 2019-10-03

 


17. Długoterminowy kredyt bankowy - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-09-11

17. Długoterminowy kredyt bankowy - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-09-09

17. Długoterminowy kredyt bankowy - Zapytania do SIWZ - część 3

opublikowano 2019-08-29

17.1 Długoterminowy kredyt bankowy  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

17.2 Długoterminowy kredyt bankowy  - Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert

17.3 Długoterminowy kredyt bankowy  - Zapytania do SIWZ - część 2

opublikowano 2019-08-26

17. Długoterminowy kredyt bankowy - Zapytania do SIWZ.

opublikowano 2019-08-23

17. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.

17.1 Długoterminowy kredyt bankowy - SIWZ.

17.2 Długoterminowy kredyt bankowy - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

17. 3 Długoterminowy kredyt bankowy - zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.

17.4 Długoterminowy kredyt bankowy - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

17.5 Długoterminowy kredyt bankowy - Załącznik nr 4 do SIWZ - Planowane terminy i wielkości spłaty rat kredytu.d

17.6 Długoterminowy kredyt bankowy - Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Złotów.d

17.7 Długoterminowy kredyt bankowy - załącznik nr 6 do SIWZ - dokumenty dostępne w BIP.d

opublikowano 2019-08-22  

 


16. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-09-05 

16. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-08-30  

16. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - Odpowiedzi na pytania wykonawców.

opublikowano 2019-08-23

16. Ogłoszenie o zamówieniu ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ZŁOTÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

16.1. SIWZ.

16.2. Zał. nr 1 do SIWZ.x

16.3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.

16.4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.d

16.5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.d

16.6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.

16.7. Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.

16.8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.

16.9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

16.10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.

16.11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.d

opublikowano 2019-08-21    


 15. Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-08-30  

15. Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-08-19

15. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica.

15.1 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - SIWZ.

15.2 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

15.3 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

15.4 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

15.5 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

15.6 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

15.7 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

15.8 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - Przedmiar robót.

15.9 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - Przedmiar robót - zjazdy.

15.10 Przebudowa ulicy Kościelnej w m. Radawnica - uzgodnienia.

15.11 fiszka budowlany.     15.12 geotechnika Radawnica Kościelna.

15.13 Informacja BIOZ.     15.14 opis techniczny.

15.15 plan drogowa.      15.16 plan ZAGOSPODAROWANIA.

15.17 profil podłużny.     15.18 projekt konstrukcji.

15.19 przekroje konstrukcyjne.    15.20 przekroje poprzeczne 1.

15.21 przekroje poprzeczne 2.     15.22 przekroje poprzeczne 3.

15.23 szczegoly konstrukcyjne.    15.24 tabela robot ziemnych.

15.25 SST_RADAWNICA_KOŚCIELNA_PDF (Zip)

opublikowano 2019-08-01  


14. Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-08-12

14. Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - Informacja z otwarcia ofert

opublikowanie 2019-08-02

14. Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - Ogłoszenie o zamówieniu.

14.1 Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - SIWZ.

14.2 Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

14.3 Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

14.4 Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

14.5 Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

14.6 Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

14.7 Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

14.8 Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych - specyfikacja techniczna.

14.9 Mapa poglądowa - Część 1 zamówienia.

14.10 Mapa poglądowa - Część 2 zamówienia.

opublikowano 2019-07-17   


13. Budowa szatni w m. Rudna - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-07-19

13. Budowa szatni w m. Rudna - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-07-12

13. Budowa szatni w m. Rudna - Zapytania do SIWZ - część 2.

13. Budowa szatni w m. Rudna - Schemat RG.

opublikowano 2019-07-09

13. Budowa szatni w m. Rudna - Projekt zagospodarowania działki

13. Budowa szatni w m. Rudna - Zapytania do SIWZ

opublikowano 28-06-2019

13. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna

13.1 Budowa szatni w m. Rudna - SIWZ

13.2 Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty

13.3 Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

13.4 Budowa szatni w m. Rudna -  zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

13.5 Budowa szatni w m. Rudna -  zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

13.6 Budowa szatni w m. Rudna - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

13.7 Budowa szatni w m. Rudna -  zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczace zatrudnienia na umowę o pracę

13.8 Budowa szatni w m. Rudna - załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót

13.9 Budowa szatni w m. Rudna - PT - opis

13.10 Budowa szatni w m. Rudna - PT - elewacje 1

13.11 Budowa szatni w m. Rudna - PT - elewacje 2

13.12 Budowa szatni w m. Rudna - PT - instalacja elektryczna.

13.13 Budowa szatni w m. Rudna - PT - instalacja kanalizacji sanitarnej

13.14 Budowa szatni w m. Rudna - PT - instalacja zimnej wody.

13.15 Budowa szatni w m. Rudna - PZT1

13.16 Budowa szatni w m. Rudna - PZT2

13.17 Budowa szatni w m. Rudna - PT - rzut połaci dachowej

13.18 Budowa szatni w m. Rudna - PT - rzut przyziemia

13.19 Budowa szatni w m. Rudna - PT Aneks  - opis

13.20 Budowa szatni w m. Rudna - przyłącze wod-kan PT Aneks

13.21 Budowa szatni w m. Rudna - STWiOR

13.22 foto 1

13.23 foto 2

13.24 foto 3

13.25 foto 4

13.26 foto 5

13.27 foto 6

13.28 foto 7

opublikowano 2019-06-25


12. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-07-18

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wasosz - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 04-07-2019

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wasosz - Zapytania do SIWZ - część 2

opublikowano 28-06-2019

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wasosz - Zapytania do SIWZ

opublikowano 2019-06-26

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Ogłoszenie o zamówieniu.

12.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - SIWZ.

12.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

12.3 Budowa kanalizacji sanitarnej j w m. Wąsosz - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenia wykonawcy.

12.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

12.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

12.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

12.7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

12.8 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Specyfikacja Techniczna.

12.9 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Opinia geotechniczna - załącznik graficzny.

12.10 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Opinia geotechniczna.

12.11 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Projekt budowlany - opis.

12.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Projekt budowlany - PZT rys nr 1.

12.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Projekt budowlany - PZT rys nr 2.

12.14 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Projekt budowlany - Studnia rozprężna.

12.15 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Warunki Powiatowego Zarzadu Dróg.

12.16 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Warunki przyłączeniowe ZWiK Gminy Złotów.

12.17 STUDZIENKI, FILTR, ARMATURA.

opublikowano 2019-06-12 


11. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2019-07-15

11. Informacja z otwarcia ofert -Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020

opublikowano 2019-06-26 

11. Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020.

11.1 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020 - SIWZ i załącznik nr 1 do SIWZ.

11.2 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020 - zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty.

11.3 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020 - zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenia wykonawcy.

11.4 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020 - zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.

11.5 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020 - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

11.6 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020 - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

opublikowano 2019-06-10  


10. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-06-28

10. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-06-11

10. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - Ogłoszenie o zamówieniu.

10.1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - SIWZ.

10.2 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

10.3 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

10.4 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

10.5 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

10.6 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchnu drogi - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

10.7 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

10.8 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - zał. nr 7 do SIWZ - specyfikacja techniczna.

10.9 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi - zał. nr 8 do SIWZ.

opublikowano 2019-05-23 


9. Przebudowa budynku socjalno gospodarczego przy UG Złotów - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-05-31

9. Przebudowa budynku socjalno gospodarczego przy UG Złotów - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-05-16

9. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa budynku socjalno gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów.

9.1 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego przy UG Złotów - SIWZ

9.2 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

9.3 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

9.4 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

9.5 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót.

9.6 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

9.7 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

9.8 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - Przedmiar robót.

9.9 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - PB Aneks - opis.

9.10 dach.

9.11 297x520 PRZYZIEMIE.

9.12 zasil.

9.13 c.o..

9.14 wod.kan.

9.15 przekrój.

9.16 E zach.

9.17 E wsch.

9.18 E poł.

9.19 E pół.

9.20 oświe.

9.21 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - STWiORB.

9.22 Projekt podstawowy - BUDYNEK SOCJALNO-GOSPODARCZY INSTALACJA CO.

9.23 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - Projekt podstawowy - opis.

9.24 OPIS TECHNICZNY CO - Projekt podstawowy.

9.25 proj nadproza - projekt podstawowy.

9.26 proj rzutparteru - projekt podstawowy.

9.27 Przebudowa budynku socjalno gospodarczego - PZD.

opublikowano 2019-04-30 


8. Dostawa samojezdnej równiarki drogowej - Zawiadomienie o wyborze oferty.

opublikowano 2019-05-17

8. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa samojezdnej równiarki drogowej

opublikowano 2019-05-08

8. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samojezdnej równiarki drogowej.

8.1 Dostawa samojezdnej równiarki drogowej - SIWZ.

8.2 Dostawa samojezdnej równiarki drogowej - zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

8.3 Dostawa samojezdnej równiarki drogowej - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

8.4 Dostawa samojezdnej równiarki drogowej - zał. nr 3 do SIWZ - opis oferowanej równiarki

8.5 Dostawa samojezdnej równiarki drogowej - zał. nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.

8.6 Dostawa samojezdnej równiarki drogowej - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

opublikowano 2019-04-26

 


7. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz.nr 392) - Zawiadomienie o wyborze oferty.

opublikowano 2019-05-17

7. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392).

opublikowano 2019-05-08

7. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392.7).

7. 1 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392.7) - SIWZ.

7.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392.7) - zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.

7.3 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392.7)- zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.

7.4 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. 392)- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.

7.5 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko ( dz nr 392.7) - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.

7.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392.7) - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

7.7 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - Przedmiar robót.

7.8 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - PB Strona tytułowa.

7.9 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - PB Opis.

7.10 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - BIOZ.

7.11 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - PZT rys 1.

7.12 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - Profil - rys. 2.

7.13 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - warunki techniczne, uzgodnienia.

7.14 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - STWiORB.

opublikowano 2019-04-19  


6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-05-06

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-04-12

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - zapytania do SIWZ - część 3.

Rurociąg tłoczny Nowa Święta PZT 1.

Rurociąg tłoczny Nowa Święta PZT 2.

Rurociąg tłoczny Nowa Święta PZT 3.

opublikowano 2019-04-10

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - zapytania do SIWZ - część 2

opublikowano 2019-04-08

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - zapytania do SIWZ

opublikowano 2019-04-02

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Ogłoszenie o zamówieniu

6.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - SIWZ

6.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty

6.3 Budowa kanalizacji sanitarnej j w m. Nowa Święta - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie

6.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

6.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

6.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

6.7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

6.8 2018 WT wod-kan Nowa Święta KS

6.9 2018-12_SST SIECI KAN_SANIT_Nowa Święta

6.10 2019-02 IS OPIS kanal_sanit_Nowa Święta OW

6.11 2019-02 IS STR_PROJEKTU m_Nowa Święta OW

6.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Przedmiar robót

6.13 geologia KS Nowa Święta

6.14 geologia zał. graf ks Nowa Święta 2018 OW

6.15 Opis IE Nowa_Święta 2018 OW

6.16 Rys.nr E-2 PZT PŚ 5 2018 OW

6.17 Rys.nr E-7 PŚ 5 2018 OW

6.18 S-1.3 PZT kanal_sanit_NOWA ŚWIĘTA projekt 03-2018 OW

6.19 S-1.4 PZT kanal_sanit_NOWA ŚWIĘTA projekt 03-2018 OW

6.20 S-1.5 PZT kanal_sanit_NOWA ŚWIĘTA projekt 03-2018 OW

6.21 S-2.5 Schemat przep. Nowa Święta 03-2018 OW

6.22 S-3.3 Studnia PVC rozprężna nr 5 -Nowa Święta-2018 OW

opublikowano 2019-03-27  


5. Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-04-17

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-03-29  

5. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny

5.1 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - SIWZ

5.2 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty

5.3 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie

5.4 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

5.5 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

5.6 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy

5.7 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - przedmiar robót

5.8 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - projekt budowlany

5.9 Przebudowa drogi w m. Nowiny - STWiOR

5.10 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - PZT

5.11 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowiny - szczegóły konstrukcyjne

opublikowano 2019-03-13  


4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” - część 1 zamówienia - zawiadomienie

opublikowano 2019-04-11

4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” - unieważnienie postępowania dla części 2

opublikowano 2019-03-20

4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-02-28

4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujacych energię słoneczną - Ogłoszenie o zamówieniu

4.1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujacych energię słoneczną - SIWZ

4.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zał. nr 1 - formularz oferty

4.3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zał. nr 2 - Oświadczenie

4.4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zał. nr 3 - grupa kapitałowa

4.5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zał. nr 4 - zobowiazanie podmiotu trzeciego

4.6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zał. nr 5 - wykaz usług

4.7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zał. nr 6 - wykaz osób

4.8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zał. nr 7 - wzór umowy

opublikowano 2019-02-19 


3. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2019-04-05

3. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - Informacja z otwarcia ofert

 opublikowano 2019-03-22

3. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - Zapytania do SIWZ część 2

3. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - załącznik nr 1 do formularza oferty

opublikowano 2019-03-15

3. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - Zapytania do SIWZ

opublikowano 2019-03-04 

3. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - Ogłoszenie o zamówieniu.

3.1 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych SIWZ tom I.

3.2 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - SIWZ tom II warunki umowy.

3.3 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - SIWZ tom III opis przedmiotu zamówienia.

3.4 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - zał. nr 1 do SIWZ formularz oferty.

3.5 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - zał. nr 2 do SIWZ formularz JEDZ.

3.6 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - zał. nr 3 do SIWZ brak podstaw do wykluczenia (na wezwanie zamawiajacego).

3.7 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - zał. nr 4 do SIWZ grupa kapitałowa.

3.8 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - zał. nr 5 do SIWZ wykaz dostaw.

3.9 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - zał. nr 6 do SIWZ wykaz usług.

3.10 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - zał. nr 7 do SIWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego.

3.11 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - montaż 85 instalacji kolektorów słonecznych - Identyfikator postępowania

opublikowano 2019-02-18


 

2. Dostawa kruszywa drogowego - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-01-31

2. Dostawa kruszywa drogowego - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-01-28

2. Dostawa kruszywa drogowego - Zapytania do SIWZ cz. 2

opublikowano 2019-01-25  

2. Dostawa kruszywa drogowego - zapytania do SIWZ

opublikowano 2019-01-24  

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kruszywa drogowego

2.1 Dostawa kruszywa drogowego - SIWZ

2.2 Dostawa kruszywa drogowego - zalacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

2.3 Dostawa kruszywa drogowego - zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie wykonawcy

2.4 Dostawa kruszywa drogowego - zal. nr 3 do SIWZ - grupa kapitalowa

2.5 Dostawa kruszywa drogowego - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 2019-01-18  


1. Dostawa żużla paleniskowego - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2019-01-25

1. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa żużla paleniskowego

opublikowano 2019-01-21  

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa żużla paleniskowego w 2019 r.

1.1 Dostawa żużla paleniskowego w 2019 r - SIWZ

1.2 Dostawa żużla w 2019 r. - zalacznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty

1.3 Dostawa żużla w 2019- zal. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

1.4 Dostawa żużla w 2019 r. - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

1.5 Dostawa żuzla w 2019 r. - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 2019-01-10

Dokumenty do pobrania: