Zamówienia powyżej 30000 euro

26. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Złotów w 2019 r.

opublikowano 2019-01-14

26. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Złotów w 2019 r

opublikowano 2019-01-04

26. Dostawy opału w 2019 r - Ogłoszenie o zamówieniu

26.1 Dostawy opału w 2019 r - SIWZ

26.2 Dostawy opalu w 2019 r. - zalacznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty

26.3 Dostawy opału w 2019- zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

26.4 Dostawy opału w 2019 - zał. nr 3 do SIWZ grupa kapitałowa

26.5 Dostawy opału w 2019 r. - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 2018-12-20 


25. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Część 2 zamówienia - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

opublikowano 2019-03-25

25. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Część 1 zamówienia - Unieważnienie postępowania

opublikowano 2019-02-11

25. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2019-02-06

25. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Modyfikacja SIWZ

opublikowano 2019-01-25

25. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Zapytania do SIWZ cz. 3

opublikowano 2019-01-22

25. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zmiana ogłoszenia o zamówieniu - zmiana terminu składania ofert

opublikowano 2019-01-21

25. Budowa instalacji wykorzystujacych energię słoneczną - Modyfikacja SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

opublikowano 2019-01-17

25. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczna na terenie gminy Złotów - III przetarg - zapytania do SIWZ cz. 2

opublikowano 2019-01-09

25. Budowa instalacji wykorzystujących energie słoneczna - Zapytania do SIWZ

opublikowano 2018-12-31

25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - III przetarg

opublikowano 2018-12-27  

 25. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów

25.1 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - SIWZ tom I

25.2 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - SIWZ tom II

25.3 Budowa instalacji wykorzystujący energię słoneczną - SIWZ tom III - opis przedmiotu zamówienia

25.4 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty

25.5 Budowa instalacji wykorzystujacych energię słoneczną - Załącznik nr 2 do SIWZ -Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ

25.6 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na wezwanie Zamawiajacego)

25.7 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące grupy kapitalowejj

25.8 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw

25.9 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 5a do SIWZ - wykaz usług

25.10 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

25.11 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Identyfikator postępowania

opublikowano 2018-12-17  


 

24.1 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa drogowego - Część 1 zamówienia

24.2 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa drogowego - Część 2 zamówienia

opublikowano 09.11.2018 r.

24. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa kruszywa drogowego

opublikowano 07.11.2018 r.

24. Dostawa kruszywa drogowego - zapytania do SIWZ

opublikowano 02.11.2018 r.

24. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kruszywa drogowego

24.1 SIWZ - Dostawa kruszywa drogowego

24.2 Dostawa kruszywa drogowego - załącznik nr 1 do SIWZ

24.3 Dostawa kruszywa drogowego - załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

24.4 Dostawa kruszywa drogowego- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

24.5 Dostawa kruszywa drogowego - załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 29.10.2018 r.


23. Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 07.11.2018 r.

23. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociagowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)

opublikowano 05.11.2018 r.

23. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)

23.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - SIWZ

23.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty

23.3 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

23.4 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

23.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

23.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

23.7 Budowa sieci wodociagowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - przedmiar robót

23.8 Budowa sieci wodociagowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - Specyfikacja techniczna

23.9.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - projekt - str. tytułowa

23.9.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - projekt - opis

23.9.3 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - plan zagospodarowania

23.9.4 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - projekt - profil 1

23.9.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - projekt - profil 2

23.9.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - projekt - informacja BIOZ

23.10 Budowa sieci wodociagowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221) - warunki przyłączenia do sieci

opublikowano 2018-10-17  


22. Zawiadomienie o wyborze oferty - Długoterminowy kredyt bankowy

opublikowano 2018-10-24

 

22. Informacja z otwarcia ofert - Długoterminowy kredyt bankowy

opublikowano 2018-10-24

22. Długoterminowy kredyt bankowy - pytania do SIWZ

opublikowano 2018-10-18

22. Długoterminowy kredyt bankowy - ogłoszenie o zamówieniu

22.1 Długoterminowy kredyt bankowy - SIWZ

22.2 Długoterminowy kredyt bankowy - zał. nr 1 - formularz oferty

22.3 Długoterminowy kredyt bankowy - zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

22.4 Długoterminowy kredyt bankowy - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

22.5 Długoterminowy kredyt bankowy - Załącznik nr 4 do SIWZ - Planowane terminy i wielkości spłaty rat kredytu

22.6 Długoterminowy kredyt bankowy - załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Złotów

oraz dokumenty dostępne na stronie Zamawiającego:

UCHWAŁA Nr XXXVII.386.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

UCHWAŁA Nr XXXVII.387.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr SO-0953/29/13/Pi/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2018 r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Uchwała Nr SO.0954/25/13/Pi/2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki i objaśnieniami

Uchwała Nr SO.0951/P/39/48/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Złotów

Uchwała Nr SO.0951/D/39/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżżetu przez Gminę Złotów

Uchwały nr 50-0957/53/1 1/Ln/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zlotów,

Uchwały nr SO-0952/53/1 1/Ln/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11.12.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zlotów na 2018 r.,

Uchwała Nr SO.0950/21/13/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr XXXVII.387.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

opublikowano 2018-10-16  


21. Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116.3)

opublikowano 2018-10-23

21. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116.3)

opublikowano 2018-10-19

21. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116.3) - odpowiedzi na pytania do SIWZ

21. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116.3) - warunki techniczne ZWiK Gminy Złotów

opublikowano 2018-10-12 

21. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116.3)

21.1 SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116.3)

21.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. 116) - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

21.3 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. 116)- zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

21.4 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. 116)- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

21.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116) - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

21.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. 116) - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

21.7 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. 116) - przedmiar robót

21.8 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116) - specyfikacja techniczna

21.9.1 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116) -PT strona tytyłowa

21.9.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116) PT - opis

21.9.3 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116) - BIOZ

21.9.4 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzążenko - projekt zagospodarowania terenu

21.9.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzażenko (dz. nr 116) - profil 1

21.9.6 Budowa sieci wodociagowej w m. Dzierzażenko (dz. nr 116) - profil 2

opublikowano 2018-10-04 


20. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczna na terenie gminy Złotów - II przetarg - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2018-10-15

20. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa instalacji wykorzystujacych energie słoneczna na terenie gminy Złotów - II przetarg

20.1 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - SIWZ Tom I

20.2 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - SIWZ Tom II

20.3 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - SIWZ Tom III

20.4 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

20.5 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Załącznik nr 2 do SIWZ - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ

20.6 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia_na wezwanie Zamawiajacego

20.7 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczna na terenie gminy Złotów - Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności - braku przynależności do grupy kapitalowej

20.8 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz dostaw

20.9 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Załącznik nr 6 do SIWZ wzor zobowiazania podmiotu trzeciego

20.10 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - espd-request ZŁOTÓW

opublikowano 05.09.2018 r.


19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święta

opublikowano 2018-09-26

19 Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej w m. Święta.

opubllikowano 2018-09-18

19. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w m. Święta

19.1 SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w m. Święta

19.2 Przebudowa drogi gminnej w m. Święta - zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

19.3 Przebudowa drogi gminnej w m. Święta - zal. nr 2 do SIWZ

19.4 Przebudowa drogi gminnej w m. Święta - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

19.5 Przebudowa drogi gminnej w m. Święta- zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

19.6 Przebudowa drogi gminnej w m. Święta - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

19.7 Przebudowa drogi gminnej w m. Święta - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

19.8 Przebudowa drogi gminnej w m. Święta - Opis techniczny

19.9 Przebudowa drogi gminnej w m. Święta - przedmiar robót

19.10 rysunki

19.11 Specyfikacja techniczna

19.12 odwierty geologiczne

opublikowano 2018-08-31   


18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu

opublikowano 2018-09-18

18. Informacja z otwarcia ofert - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu

 opublikowano 2018-09-05

18. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica - zapytania do SIWZ

opublikowano 28.08.2018 r.

18. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica

18.1 SIWZ - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica

18.2 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica - zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

     18.2.1 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica - zal. nr 1 do formularza oferty - zestawienie rzeczowo finansowe

18.3 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnicy - zal. nr 2 do SIWZ

18.4 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

18.5 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

18.6 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

18.7 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

18.8 Projekt sanitarny - strona tytułowa

18.9 Przedmiar robót - roboty elektryczne

18.9.1 Przedmiar robót pdf - roboty elektryczne

18.10 Przedmiar robót - roboty ogólnobudowlane

18.10.1 Przedmiar robót pdf - roboty ogólnobudowlane

18.11 Przedmiar robót - roboty sanitarne

18.12 STWiOR - instalacje elektryczne wewnętrzne

18.13 Świetlica w m. Stawnica - warunki przyłączenia do sieci wod-kan.

STAWNICA 02-ZZ, strona tytułowa, architektura, projekt zamienny

STAWNICA 05-ZZ, rzut przyziemia, projekt zamienny

STAWNICA 06-ZZ, Przekrój A-A, projekt zamienny

STAWNICA 07-ZZ, Przekrój B-B, projekt zamienny

STAWNICA 08-ZZ, Rzut fundamentów, projekt zamienny

STAWNICA 09-ZZ, Rzut dachu, projekt zamienny

STAWNICA 10-ZZ, Elewacje 1, kolorystyka, projekt zamienny

STAWNICA 11-ZZ, Elewacje 2, kolorystyka, projekt zamienny

STAWNICA 12-ZZ, Przekrój C - C, projekt zamienny

STAWNICA 13-ZZ, szczegół A, projekt zamienny

STAWNICA 14-ZZ, opis do architektury i konstrukcji, projekt zamienny

STAWNICA 15-ZZ, zestawienie stolarki drzwiowej, projekt zamienny

STAWNICA 16-ZZ, zestawienie stolarki okiennej, projekt zamienny

STAWNICA 17-ZZ, ławy fundamentowe, projekt zamienny

STAWNICA 18-ZZ, podciąg żelbetowy POZ.3.1., projekt zamienny

STAWNICA 19-ZZ, Słup żelbetowy, POZ.2.3., projekt zamienny

STAWNICA 20-ZZ, Trzpienie żelbetowe, POZ.2.1. i 2.2., projekt zamienny

STAWNICA 21-ZZ, konstrukcja dachu płaskiego, projekt zamienny

STAWNICA 22-ZZ, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt zamienny

STAWNICA 23-ZZ, fundament schodkowy, POZ.1.4., projekt zamienny

STAWNICA 24-ZZ, wieńce żelbetowe, projekt zamienny

STAWNICA 25-ZZ, projekt zagospodarowania działki, projekt zamienny

STAWNICA 28-ZZ, obliczenia statyczne i rysunek kratownicy dachu, projekt zamienny

STAWNICA 30-ZZ, konstrukcja dachu głównego, projekt zamienny

STAWNICA 31-ZZ, kratownice drewniane G1 i G5, projekt zamienny

STAWNICA 32-ZZ, badania geologiczne cz.1., projekt zamienny

STAWNICA 33-ZZ, Badania geologiczne cz.2., projekt zamienny

STAWNICA 34-ZZ, opis do zagosp. terenu, projekt zamienny

STAWNICA 35-ZZ, rzut co

STAWNICA 36-ZZ, rzut ks

STAWNICA 37-ZZ, rzut, woda

STAWNICA 38-ZZ, rzut wentylacja

STAWNICA 39-ZZ, OPIS SANITARNY PBW

STAWNICA 40-ZZ, schemat kotłowni

STAWNICA 41-ZZ, Falownik, elektryka

STAWNICA 42-ZZ, Gniazda, elektryka

STAWNICA 43-ZZ, OBLICZENIA, elektryka

STAWNICA 44-ZZ, opis instalacji elektrycznych (2)

STAWNICA 45-ZZ, Oświetlenia, elektryka

STAWNICA 46-ZZ, Panele, odgromówka, elektryka

STAWNICA 47-ZZ, Plan zagospodarowania, elektryka

STAWNICA 48-ZZ, RG, elektryka

STAWNICA 49-ZZ, strona tytułowa, elektryka, projekt zamienny

opublikowano 2018-08-17


17. Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów

opublikowano 2018-08-17

17. Informacja z otwarcia - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów

opublikowano 2018-08-10

17. Zakup energi elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów - Odpowiedzi na zapytania wykonawców

opublikowano 2018-08-07

17. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów - Ogłoszenie o zamówieniu

17.1 Zakup energii elektrycznej - SIWZ

17.2 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 1 do SIWZ

17.3 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

17.4 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu

17.5 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

17.6 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 5 do SIWZ- Projekt Umowy

17.6.1 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 5 1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy

17.7 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw

17.8 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

17.9 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 8 do SIWZ - Ośw o przynależności do grupy kapitałowej

17.10 Zakup energii elektrycznej - Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie

opublikowano 2018-08-02


16. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

opublikowano 2018-08-31

16. Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczna na terenie gminy Złotów - zapytania do SIWZ

opublikowano 2018-08-24

16. Budowa instalacji wykorzystujacych energię słoneczna na terenie gminy Złotów - Ogłoszenie o zamówieniu

16.1 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - SIWZ Tom I

16.2 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczna na terenie gminy Złotów - SIWZ Tom II

16.3 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów - SIWZ Tom III

16.4 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

16.5 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczna na terenie gminy Złotów Załącznik nr 2 do SIWZ -Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ

16.6 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 3 do SIWZ

16.7 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie o przynależności - braku przynależności do grupy kapitalowej

16.8 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz dostaw

16.9 Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną - Załącznik nr 6 do SIWZ wzor zobowiazaia podmiotu trzeciego

16.10 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - espd-request ZŁOTÓW

opublikowano 2018-07-27 


15. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu w roku szkolnym 2018-2019

opublikowano 2018-08-08

15. Informacja z otwarcia ofert -Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu w roku szkolnym 2018-2019

opublikowano 2018-08-06

15. Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu w roku szkolnym 2018-2019

15.1 SIWZ - Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018-2019

15.2 Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

15.3 Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2018-2019 - zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenia wykonawcy

15.4 Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2018-2019 - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

15.5 Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2018 - 2019 - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego

15.6 Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2018-2019 - zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 2018-07-20 


 

14. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2018-2019

opublikowano 2018-07-03  

14. Informacja z otwarcia ofert -Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2018-2019

opublikowano 2018-06-20

14. Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018-2019

opublikowano 2018-06-13

14. Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci do szkół 2018-2019

14.1 SIWZ - Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018-2019

14.2 Dowóz dzieci do szkół 2018-2019 - Formularz oferty zał. nr 2 do SIWZ

14.3 Dowóz dzieci do szkół 2018-2019 - zał. nr 3 do SIWZ

14.4 Dowóz dzieci do szkół 2018-2019 - zał. nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa

14.5 Dowóz dzieci do szkół 2018 - 2019 - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

14.6 Dowóz dzieci do szkół 2018-2019 - zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 2018-06-05 


 

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit

opublikowano 2018-06-04

13. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit

opublikowano 2018-05-25

13. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3.2)

13.1 SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3.2)

13.2 Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

13.3 Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit - zał. nr 2 do SIWZ

13.4 Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit- zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

13.5 Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

13.6 Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

13.7 BLĘKWIT WODOC., RYS. NR 1. DZ.216-5 pdf

13.8 BLĘKWIT WODOC., RYS. NR 2. DZ

13.9 Budowa sieci wodociagowej w m. Blękwit - projekt budowlany - część opisowa

13.10 Budowa sieci wodociagowej w m. Blękwit - przedmiar

13.11 Budowa sieci wodociagowej w m. Blękwit - STWiOR

13.12 Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit - BIOZ

opublikowano 2018-05-07 


12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie drogi w m. Kleszczyna

opublikowano 2018-06-08

12. Informacja z otwarcia ofert - Utwardzenie drogi w m. Kleszczyna

opublikowano 2018-05-25

12. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie drogi gminnej w m. Kleszczyna

12.1 SIWZ - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w m. Kleszczyna

12.2 Utwardzenie drogi gminnej w m. Kleszczyna - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

12.3 Utwardzenie drogi gminnej w m. Kleszczyna - zał. nr 2 do SIWZ

12.4 Utwardzenie drogi gminnej w m. Kleszczyna - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

12.5 Utwardzenie drogi gminnej w m. Kleszczyna - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

12.6 Utwardzenie drogi gminnej w m. Kleszczyna- zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

12.7 Utwardzenie drogi gminnej w m. Kleszczyna - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

12.8 Specyfikacja techniczna - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

12.9 Mapa lokalizacja drogi

opublikowano 2018-05-04 


11. Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa drogi w m. Zalesie

opublikowano 2018-05-29

11. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie

opublikowano 2018-05-16

11. Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie - ogłoszenie o zamówieniu

11.1 SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie

11.2 Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

11.3 Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie - zał. nr 2 do SIWZ

11.4 Przebudowa drogi gminnej w m. Zaleie - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

11.5 Przebudowa drogi w m. Zalesie - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

11.6 Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie- zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

11.7 Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

11.8 Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie - przedmiar robót

11.9 Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie - przedmiar robót związanych z przebudową kolidującej infrastruktury teletechnicznej

11.10 zalesie_2017_09_15_PB_K-1     11.11 zalesie_2017_09_15_PB_K-2

11.12 zalesie_2017_09_15_PB_K-3    11.13 zalesie_2017_09_15_pb_opis

11.14 zalesie_2017_09_15_PB-D-1.1   11.15 zalesie_2017_09_15_PB-D-1.2

11.16 zalesie_2017_09_15_PB-D-2   11.17 zalesie_2017_09_15_PB-D-3

11.18 zalesie_2017_09_15_PB-D-4   11.19 zalesie_2017_09_15_PB-D-5

11.20 zalesie_2017_09_15_PB-D-6   11.21 zalesie_2017_09_15_PB-D-7

11.22 zalesie_2017_09_15_PB-PZT 1.1   11.23 zalesie_2017_09_15_PB-PZT 2.1

11.24 zalesie_2017_09_15_PB-PZT 2.2    

11.25 zalesie_2017_09_15_PB-T01-1_ORANGE T01.1 (1)

11.26 zalesie_2017_09_15_PB-T01-2_ORANGE T01.2 (1)

11.27 zalesie_2017_09_15_PB-T02-1_WSS T02.1 (1)

11.28 zalesie_2017_09_15_PB-T03-1_ASTA-NET T03.1 (1)

11.29 zalesie_2017_09_15_PB-T03-2_Zalesie_ASTA-NET T03.1 (1)

11.30 zalesie_2017_09_15_PB-T04-1_ASTA-NET T04.1 (1)

11.31 zalesie_2017_09_15_PB-T05-1_ASTA-NET T05.1 (1)

11.32 zalesie_2017_09_15_PW_D-1.1   11.33 zalesie_2017_09_15_PW_D-1.2

11.34 zalesie_2017_09_15_PW_D-2   11.35 zalesie_2017_09_15_PW_D-3

11.36 zalesie_2017_09_15_PW_D-4   11.37 zalesie_2017_09_15_PW_D-5

11.38 zalesie_2017_09_15_PW_D-6   11.39 zalesie_2017_09_15_PW_D-7

11.40 zalesie_2017_09_15_PW_D-8.1   11.41 zalesie_2017_09_15_PW_D-8.2

11.42 zalesie_2017_09_15_PW_D-8.3   11.43 zalesie_2017_09_15_PW_D-8.4

11.44 zalesie_2017_09_15_PW_K-1    11.45 zalesie_2017_09_15_PW_K-2

11.46 zalesie_2017_09_15_PW_opis   11.47 zalesie_2017_09_15_PW-T01-1_ORANGE T01.1 (1)

11.48 zalesie_2017_09_15_PW-T01-2_ORANGE T01.2 (1)

11.49 zalesie_2017_09_15_PW-T02-1_WSS T02.1 (1)

11.50 zalesie_2017_09_15_PW-T03-1_ASTA-NET T03.1 (1)

11.51 zalesie_2017_09_15_PW-T03-2_ASTA-NET T03.2 (1)

11.52 zalesie_2017_09_15_PW-T04-1_ASTA-NET T04.1 (1)

11.53 zalesie_2017_09_15_PW-T05-1_ASTA-NET T05.1 (1)

11.54 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU    11.55 ST      11.56 POZWOLENIA

11.57 ENEA uzgodnienia  11. 58 operator_wss_uzg_pb  11. 59 operator_wss_uzg_pb

11.60 zalesie_2016_07_05_orange_warunki_usunięcia_kolizji

11.61 zalesie_2016_07_05_orange_warunki

 11.62 zalesie_2016_10_20_star._złotów war_wprowadzenie_wód_zgoda_na_dysponowanie_gruntem

11.63 zalesie_2016_12_14_ug_złotów_warunki_włączenia_kd

11.64 zalesie_2016_10_03_wzmiuw_war_wprowadzenia_wód

11.65 ZRID     11.66 zalesie_2017_05_10_starostwo_protokół_narada_koordynacyjna

11.67 zalesie_2016_07_22_zwik_uzgodnienie_przebudowy_drogi

 opublikowano 2018-04-26


 

10. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa drogowego i żużla paleniskowego

opublikowano 2018-04-03

10. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa kruszywa drogowego i żużla paleniskowego

opublikowano 2018-03-22

10. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kruszywa i żużla

10.1. SIWZ - Dostawa kruszywa i żuzla

10.2. Dostawa kruszywa i żużla - załącznik nr 1 Formularz oferty

10.3. Dostawa kruszywa i żużla - zał. nr 2 do SIWZ

10.4. Dostawa kruszywa i żuzla - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

10.5. Dostawa kruszywa i żużla - zał. nr 4 do SIWZ

10.6. Dostawa kruszywa i żużla - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 2018-03-14


9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Nowa Święta

opublikowano 2018-04-16

9. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Nowa Święta

opublikowano 2018-04-11

9. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzażenko, Miedzybłocie i Nowa Świeta.

opublikowano 2018-03-28

9. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Nowa Święta

9.1. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzażenko, Miedzybłocie i Nowa Święta

9.1.1 Modyfikacja SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dzierzążenko, Międzybłocie i Nowa Święta

9.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Nowa Święta - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

9.3. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Nowa Święta - zał. nr 2 do SIWZ

9.4. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzażenko, Międzybłocie i Nowa Święta - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

9.5. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Nowa Święta - zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

9.6. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko, Międzybłocie i Nowa Święta - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

9.7. 2017 PRZEDMIAR_DIERZĄŻENKO WODA dz

9.8. BIOZ Dzierzążenko sieć wod. 01.2018 dz.45 BIOZ. pdf

9.9. DZIRZĄŻENKO WODOC. RYS. NR 1 DZ.138-3 45 114-11

9.10. DZIRZĄŻENKO WODOC. RYS. NR 2 DZ. 138-3 45 114-11

9.11. PROJ SIEĆ WOD Dzierzążenko 01.2018 dz. 45 OPIS TECH_

9.12. Sieć wodociągowa w m. Dzierzążenko 114 - profil2

9.13. Sieć wodociągowa w m. Dzierzążenko 114 -profil1

9.14. Sieć wodociągowa w m. Dzierzążenko dz. 114 - protokół ZUDP

9.15. Sieć wodociągowa w m. Dzierzążenko dz. 114 - warunki przyłączenia do sieci

9.16. STR TYTUŁ PROJ SIEĆ WOD Dzierzążenko 01.2018 dz.45 STR. TYTUŁ

9.17. STT SIECI WODOCIĄGA DZIERZĄŻENKO dz 138-3;45.._

9.18. 2017_PRZEDMIAR MIĘDZYBŁOCIE DZ_460

9.19. BIOZ Międzybłocie sieć wod

9.20. MIĘDZYBŁOCIE WODOC. DZ. 460-2 511-14 502 rys. 1. pdf

9.21. MIĘDZYBŁOCIE WODOC. PROFIL RYS.2

9.22. OPIS PROJ SIEĆ WOD Międzybłocie 09 2017

9.23. Sieć wodociagowa w m. Międzybłocie - protokół ZUDP

9.24. Sieć wodociągowa w m. Międzybłocie - warunki przyłączenia do sieci

9.25. STR TYTUŁ PROJ SIEĆ WOD Międzybłocie 09 2017

9.26. STT SIECI WODOCIĄGA Międzybłocie dz 460-2 .._

9.27. 2017 PRZEDMIAR_WODA NOWA ŚWIĘTA DZ. 190-1_OBR_0073

9.28. BIOZ Nowa Święta sieć wod

9.29. PROJ SIEĆ WOD Nowa Święta 04 2017

9.30. STR TYTUŁ PROJ SIEĆ WOD Nowa Święta 04 2017

9.31. WODOCIĄG, NOWA ŚWIĘTA DZ. NR 190-1

9.32. WODOCIĄG1 DP NOWA ŚWIĘTA DZ. NR 190-1

9.33. 2017 PRZEDMIAR-KOSZT ŚLEPY NOWA ŚWIĘTA DZ 50; 51-._

9.34. BIOZ Nowa Święta sieć wod

9.35. PROJ SIEĆ WOD Nowa Święta 03 2017 po korekcie

9.36. Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta dz. 170 - protokół ZUDP

9.37. Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta dz.170 - warunki przyłączenia do sieci

9.38. Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta Jezioro Śmiardowskie - protokół ZUDP

9.39. Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta Jezioro Śmiardowskie - warunki przyłączenia do sieci

9.40. STR TYTUŁ PROJ SIEĆ WOD Nowa Święta 03 2017

9.41. WODOCIĄG, NOWA ŚWIĘTA, DZ. NR 50, 51-18, 51-33, 51-41, 51-40

9.42 Sieć wodociagowa w m. Nowa Święta dz. 170 - profil

9.43 Sieć wodociagowa w m. Nowa Święta dz. 170 - profil 2

9.44 Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta  Jezioro Śmiardowskie - profil 1

9.45 Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta  Jezioro Śmiardowskie - STWiORB

9.46 Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta dz. 170 - STWiORB

9.47 Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta Jezioro Śmiardowskie - profil 2

9.48 Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta Jezioro Śmiardowskie - profil 3

opublikowano 2018-03-09


8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko

opublikowano 2018-04-17

8. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzażenko

opublikowano 2018-03-28

8. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko

8.1. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierzażenko

8.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

8.3. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - zał. nr 2 do SIWZ

8.4. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzażenko - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

8.5. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko- zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

8.6. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

8.7. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

8.8. 2017_PRZEDMIAR Dzierzążenko dz_76-

8.9. BIOZ Dzierzążenko sieć wod

8.10. PROJ SIEĆ WOD Dzierzążenko 09 2017

8.11. STR TYTUŁ PROJ SIEĆ WOD Dzierzążenko 09 2017

8.12. STT SIECI WOD_DZIERZĄŻENKO dz 76; 71; 75-3; 400-71

8.13. WODOCIĄG PROFIL RYS. 3, DZ. 76,....

8.14. WODOCIĄG PROFIL RYS.2, DZ. 76,....

8.15. WODOCIĄG RYS.1, DZ. 76,....

8.16. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - decyzja drogowa

8.17. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko - warunki przyłączenia do sieci

8.18. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko -protokół ZUDP

opublikowano 2018-03-09


7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa szatni w m. Rudna - 2 przetarg

opublikowano 2018-04-03

7. Informacja z otwarcia ofert - Budowa szatni w m. Rudna - 2 przetarg

opublikowano 2018-03-23

 7. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa szatni w m. Rudna

7.1 SIWZ - Budowa szatni w m. Rudna

7.2. Budowa szatni w m. Rudna - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

7.3. Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 2 do SIWZ

7.4. Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

7.5. Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

7.6. Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

7.7. Budowa szatni w m. Rudna - PT OPIS

7.8. Budowa szatni w m. Rudna - elewacje1

7.9. Budowa szatni w m. Rudna - elewacje2

7.10. Budowa szatni w m. Rudna - instalacja elektryczna

7.11. Budowa szatni w m. Rudna - instalacja kanalizacji sanitarnej

7.12. Budowa szatni w m. Rudna - instalacja wody zimnej

7.13. Budowa szatni w m. Rudna - przedmiar

7.14. Budowa szatni w m. Rudna - PT przyłącze wod-kan - Aneks

7.15. Budowa szatni w m. Rudna - PZT2

7.16. Budowa szatni w m. Rudna - rzut połaci dachowej

7.17. Budowa szatni w m. Rudna - rzut przyziemia

7.18. Budowa szatni w m. Rudna - STWiORB

7.19 . Budowa szatni w m. Rudna - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

7.20. Budowa szatni w m. Rudna PT opis - Aneks

7.21. Budowa szatni w m. Rudna PZT1

opublikowano 2018-03-07


 6. Unieważnienie postępowania - Budowa szatni w m. Rudna

opublikowano 2018-03-07

6. Informacja z otwarcia ofert - Budowa szatni w m. Rudna

opublikowano 2018-03-06

6. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa szatni w m. Rudna

6.1. SIWZ - Budowa szatni w m. Rudna

6.2. Budowa szatni w m. Rudna - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

6.3. Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 2 do SIWZ

6.4. Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

6.5. Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

6.6. Budowa szatni w m. Rudna - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

6.7. Budowa szatni w m. Rudna - PT OPIS

6.8. Budowa szatni w m. Rudna - elewacje1

6.9. Budowa szatni w m. Rudna - elewacje2

6.10. Budowa szatni w m. Rudna - instalacja elektryczna

6.11. Budowa szatni w m. Rudna - instalacja kanalizacji sanitarnej

6.12. Budowa szatni w m. Rudna - instalacja wody zimnej

6.13. Budowa szatni w m. Rudna - przedmiar

6.14. Budowa szatni w m. Rudna - PT przyłącze wod-kan - Aneks

6.15. Budowa szatni w m. Rudna - PZT2

6.16. Budowa szatni w m. Rudna - rzut połaci dachowej

6.17. Budowa szatni w m. Rudna - rzut przyziemia

6.18. Budowa szatni w m. Rudna - STWiORB

6.19. Budowa szatni w m. Rudna - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

6.20. Budowa szatni w m. Rudna PT opis - Aneks

6.21. Budowa szatni w m. Rudna PZT1

 opublikowano 2018-02-16


5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień

opublikowano 2018-03-12

5. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień

opublikowano 2018-02-27

5. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i m. Kamień

5.1. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień

5.2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

5.3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień - zał. nr 2 do SIWZ

5.4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

5.5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

5.6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień - zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

5.7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

5.8. BIOZ Kamień sieć wod i k tł

5.9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień - STWiOR

5.10.Kamień - decyzja pozwolenie na budowę

5.11. Kamień - PROJ SIEĆ WOD i K TŁOCZ OPIS pdf

5.12. Kamień - protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej

5.13. Kamień - WODOCIĄG I K TŁ DZ 342-1 342-2popr rys 1 pdf

5.14. Kamień - RYS 2 WODOCIĄG I K

5.15. Kamień - RYS 3 WODOCIĄG I K

5.16. Kamień - RYS 4 WODOCIĄG I K

5.17. Kamień - STR TYTUŁ PROJ SIEĆ WOD i K TŁOCZ

5.18. Kamień - warunki przyłączenia do sieci

5.19. PRZEDMIAR KAMIEŃ DZ_342-1 34

opublikowano 2018-02-08


4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko

opublikowano 2018-03-02

4.46. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko

opublikowano 2018-02-16

 4.41. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzażenko - wyjaśnienie treści SIWZ

4.42. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko - Dokumentacja geotechniczna

4.43. tabela robót ziemnych -przepompownia

4.44. przekroje poprzeczne przepompownia przy GH str 2

4.45. przekroje poprzeczne przepompownia przy GH str 1

opublikowano 2018-02-12

4. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko

4.1. SIWZ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzażenko

4.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko - Formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ

4.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko - zał. nr 2 do SIWZ

4.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko - zał. nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa

4.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko - zał. nr 4 do SIWZ - wykaz robót

4.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko- zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

4.7. 2017-07-26_pozwolenie na budowę

4.8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko - załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

4.9. PR_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi asfaltowej 

4.10. ST.01.10 Roboty pomiarowe

4.11. ST.03.10 Roboty ziemne

4.12. ST.04.10 Kanały grawitacyjne

4.13. ST.05.10 Przewody tłoczne

4.14. ST.06.10 Pompownie ścieków

4.15. ST.07.10 Przyłącze wodociagowe

4.16. ST.08.10 Ogrodzenia pompowni

4.17. ST.09.10 Roboty elektryczne pompowni

4.18. Zestawienie + ST.00.00 Wymagania ogólne

4.19. PB-T1_Dzierzążenko_zał f-p

4.20. PB-branża sanit_0-40_opis techniczny

4.21. PB-branża sanit_41-45_BIOZ

4.22. PB-branża sanit_46-60_uprawnienia+izba

4.23. PB-branża sanit_62_rys01_PZT

4.24. PB-branża sanit_63_rys02_PZTpompowni

4.25. PB-branża sanit_64_rys03_PZTwylotdoGłomii

4.26. PB-branża sanit_65_rys04_Osadnik+Pompownia+Pomiar

4.27. PB-branża sanit_66_rys05_Prf-ks-tłoczna

4.28. PB-branża sanit_67_rys06_Prf-ks-grawitac

4.29. PB-branża sanit_68_rys07_Prf-ks-przykanaliki

4.30. PB-branża sanit_69_rys08_Prf-woda-przyłącze

4.31. PB-branża sanit_70_rys09_Prf-kd-grawitac

4.32. PB-branża sanit_71_rys10_Prf-kd-przykanaliki

4.33. PB-branża sanit_72_rys11_studniaDN600

4.34. PB-branża sanit_73_rys12_studniaDN600+wpust

4.35. PB-branża sanit_74_rys13_studniaDN1000

4.36. PB-branża sanit_75_rys14_studniaDN1000rozprężna

4.37. PB-branża sanit_76_rys15_osadnik+separator

4.38. PB-branża sanit_77_rys16_wylot do Głomii

4.39. PB-branża sanit_78_rys17_przekrój wykopu

4.40. PB-branża sanit -rys. osadnik, przepompownia, komora pomiarowa

opublikowano 2018-01-31


 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa drogowego

opublikowano 2018-01-29

3. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa kruszywa drogowego

opublikowano 2018-01-16

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kruszywa drogowego

3.1 Dostawa kruszywa drogowego - SIWZ

3.1.1 Dostawa kruszywa drogowego - załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

3.1.2 Dostawa kruszywa drogowego - załącznik nr 2 do SIWZ

3.1.3 Dostawa kruszywa drogowego - zał. nr 3 do SIWZ grupa kapitałowa

3.1.4 Dostawa kruszywa drogowego - załącznik nr 4 do SIWZ

3.1.5 Dostawa kruszywa drogowego - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 08.01.2018 r.


 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa żużla w 2018 r.

opublikowano 2018-01-15

2. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa żużla

 opublikowano 12.01.2018 r.

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa żużla

2.1. SIWZ - Dostawa żużla w 2018 r.

2.2. Dostawa żużla - załącznik nr 1 Formularz oferty

2.3. Dostawa żuzla - załącznik nr 2 do SIWZ

2.4. Dostawa żużla. - zał. nr 3 do SIWZ grupa kapitałowa

2.5. Dostawa żużla - zał. nr 4 do SIWZ

2.6. Dostawa żuzla - załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

opublikowano 2017-12-29


1. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy opału w 2018r.

1.1. SIWZ - Dostawa opału w 2018 r.

1.2. Dostawa opału w 2018r. - załącznik nr 1 Formularz oferty

1.3. Dostawa opału w 2018r. - załącznik nr 2 do SIWZ

1.4. Dostawa opału w 2018r. - zał. nr 3 do SIWZ grupa kapitałowa

1.5. Dostawa opału w 2018r. - załącznik nr 4 - wzór umowy

opublikowano 2017-12-20

 1. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa opału na potrzeby Gminy Złotów w 2018 r.

opublikowano 2017-12-29

1. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału w 2018 r.

opublikowano 2018-01-04

Dokumenty do pobrania: