Zamówienia poniżej 30000 euro

 

21. Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu AGD

21.1 Załącznik do oferty

opublikowano 2018-10-17  


20. Zawiadomienie o wyborze oferty - wymiana podłogi sali głównej w Sali wiejskiej (Dom Strażaka) w m. Święta

opublikowano 2018-10-23

20. Zapytanie ofertowe - wymiana podłogi sali głównej w sali wiejskiej (Dom Strażaka) w m. Święta

20.1 Zapytanie ofertowe - wymiana podłogi sali głównej w sali wiejskiej (Dom Strażaka) w m. Święta - zał. nr 1 - formularz oferty

20.2 Zapytanie ofertowe - wymiana podłogi sali głównej w sali wiejskiej (Dom Strażaka) w m. Święta - zał. nr 2 - wzór umowy

20 (1)    20 (2)    20 (3)    20 (4)    20 (5) 

opublikowano 2018-10-05    


19. Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt rozbudowy sali wiejskiej w Radawnicy

opublikowano 2018-10-19

19. Projekt przebudowy i rozbudowy sali wiejskiej w Radawnicy - odpowiedzi na pytania

19. Mapa terenu - przebudowa sali w Radawnicy

opublikowano 2018-10-11

19. Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy i rozbudowy sali wiejskiej w Radawnicy

19.1 Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy i rozbudowy sali wiejskiej w Radawnicy - załącznik nr 1 - formularz oferty

19.2 elewacje1_inw  19.2 elewacje2_inw   19.2 opis do inwentaryzacji   19.2 rzutprzyziemia_inw

19.3 Zapytanie ofertowe -projekt przebudowy sali wiejskiej w Radawnicy - załącznik nr 3

19.4 Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy i rozbudowy sali wiejskiej w Radawnicy - załącznik nr 4 - wykaz osób

19.5 Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy i rozbudowy sali wiejskiej w Radawnicy - załącznik nr 5 - wzór umowy

opublikowano 2018-10-02  


 

18. Zawiadomienie o wyborze oferty - Montaż lamp solarnych w miejscowościach na terenie gminy Złotów

opublikowano 2018-09-25

18. Zapytanie ofertowe - montaż lamp solarnych w miejscowościach na terenie gminy Złotów

18.1 Montaż lamp solarnych w miejscowościach na terenie gminy Złotów - załącznik nr 1 - opis techniczny

18.1 Montaż lamp solarnych w miejscowościach na terenie gminy Złotów - załączniki graficzne

18.2 Montaż lamp solarnych w miejscowościach na terenie gminy Złotów - załącznik nr 2 - Formularz oferty

18.3 Montaż lamp solarnych w miejscowościach na terenie gminy Złotów - załącznik nr 3 - wzór umowy

opublikowano 07.09.2018 r.


17. Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie

opublikowano 11.09.2018 r.

17. Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie

17.1 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie - formularz oferty

17.2 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie - przedmiar robót

17.3.1 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie - projekt budowlany - część formalno-prawna

17.3.2 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie - projekt budowlany - informacja BIOZ

17.3.3 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie - projekt budowlany - opis techniczny i obliczenia

17.3.4 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie - projekt budowlany - rysunki i załączniki

17.4 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie -Specyfikacja Techniczna

17.5 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzybłocie - wzór umowy

opublikowano 2018-08-28


 

16. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa materiałów budowlanych do budowy szatni w m. Rudna

opublikowano 2018-08-09

16. Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych do budowa szatni w m. Rudna

16.1a Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych do budowy szatni w m. Rudna - Załącznik nr 1 - zestawienie stolarki

16.1b Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych do budowa szatni w m. Rudna - Załącznik nr 1 - zestawienie urządzeń i materiałów sanitarnych

16.2 Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych do budowa szatni w m. Rudna - Załącznik nr 2 - formularz oferty

opublikowano 2018-07-30 


15. Zapytanie ofertowe na dostwę kostki brukowej

15. Formularz ofertowy

opublikowano 2018-07-02 


 

14. Zawiadomienie o wyborze oferty - nadzór inwestorski nad realizacja zadania - Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie

opublikowano 2018-06-20

14. Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania Przrbudowa drogi w m,. Zalesie

14.1 Załącznik nr 1 - formularz oferty

14.2 Załącznik nr 2 - wzór umowy

opublikowano 2018-06-06 


 

13. Zawiadomienie o wyborze

opublikowano 2018-05-21

13. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 2018-05-18

13. Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą znaków drogowych.docx

13.1. Załącznik do zamówienia

opublikowano 2018-05-10 


12. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa i montaż żaluzji

opublikowano 2018-05-21

12. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż żaluzji okiennych

12.1 Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż żaluzji okiennych - załącznik nr 1 - formularz oferty

opublikowano 2018-05-10 


11. Zawiadomienie o wyborze oferty - nadzór inwestorski

opublikowano 2018-05-17

11. Zapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadań zwiazanych z budowa sieci wodociagowych i kanalizacji.

11.1 Załączniki do zapytania ofertowego ZPP.271.16.2018.U

opublikowano 2018-05-07 


10. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa piłkochwytów do miejscowości Sławianowo i Bługowo w gminie Złotów

10. Zapytanie ofertowe - Dostawa piłkochwytów do miejscowości Sławianowo i Bługowo w gminie Złotów

opublikowano 2018-05-07


9. Zawiadomienie o wyborze oferty - Projekt kładki w m. Skic

opublikowano 2018-05-10

9. Zapytanie ofertowe - projekt kładki w Skicu

9.1. Zapytanie ofertowe - projekt budowy kładki w m. Skic - załączniki

9. 2. Mapka poglądowa - załącznik

opublikowano 2018-04-16


8. Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2018-04-16

8. zapytanie ofertowe - dostawa wiat przystankowych

8. załącznik do zapytania - dostawa wiat przystankowych

opublikowano 2018-04-05


7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa i montaż piłkochwytów

opublikowano 2018-04-13 

7. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa i montaz Piłkochwytów

opublikowano 2018-04-04 

7. Dostawa oraz montaż piłkochwytów w miejscowości Sławianowo i Bługowo

opublikowano 2018-03-22 


 6. Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbiórka budynku w m. Święta

opublikowano 2018-03-22

6. Zapytanie ofertowe - rozbiórka budynku skupu mleka w m. Święta

6.1. Projekt umowy rozbiórka budynku skupu mleka w m. Święta

6.2. Rozbiórka budynku skupu mleka w m. Święta - załącznik nr 1 - formularz oferty

6.3. Rozbiórka budynku w m. Święta - STWiORB

6.4. Rozbiórka budynku w m. Święta - opis techniczny

6.5. Rozbiórka budynku w m. Święta - plan zagospodarowania terenu

6.6. Rozbiórka budynku w m. Święta - przedmiar robót

opublikowano 2018-03-07


 5. Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt stacji podnoszenia ciśnienia w Bielawie

opublikowano 2018-03-09

5. Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia w Bielawie

5.1. Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - załączniki

5.2. Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia - załącznik nr 2 - mapa sytuacyjna

opublikowano 2018-02-06 


4. Informacja o wyniku postępowania - usługi transportu kruszywa i żużla

opublikowano 2018-02-23 

 4. Zapytanie ofertowe - usługi przewozu kruszywa i żużla

opublikowano 2018-02-06 


 3. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa materiałów biurowych

opublikowano 2017-01-18

3. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2018 r.

3.1 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2018 r. - załącznik nr 1 - formularz oferty

3.2 Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2018 r. - załącznik nr 2 - wzór umowy

opublikowano 2017-12-27


2. Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup paliw płynnych

opublikowano 2017-01-08

2. Zapytanie ofertowe - zakup paliwa w 2018 r.

2.1 Zapytanie ofertowe - zakup paliwa w 2018 r. załącznik nr 1 - formularz oferty

opublikowano 2017-12-27


1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

opublikowano 2018-01-19

1. Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w 2018

1.1. Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w 2018 - zał. nr 1 formularz oferty

1.2. Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w 2018 zał. nr 2 wzór umowy

opublikowano 2017-12-22


 

Dostawa peletu w 2018 roku

Dokumenty do pobrania: