Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

 

Plan zamówień Gminy Złotów, sporządzony zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

1

2

3

4

5

6

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

950.000,00 zł

III kw. 2018 r.

2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko ( ul. Jerozolimska)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.600.000,00 zł

I kw. 2018 r.

3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.488.000,00 zł

III kw. 2018 r.

4.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

54.000,00 zł

I kw. 2018 r.

5.

Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 252/16, dz. nr 3/2)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

50.000,00 zł

I kw. 2018 r.

6.

Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko ( dz. nr 114/7, dz. nr 116/3, dz. nr 400/7, dz. nr 893/11,

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400.000,00 zł

I kw. 2018 r.

7.

Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna ( dz. nr 221)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

65.000,00 zł

II kw. 2018 r.

8.

Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

40.000,00 zł

II kw. 2018 r.

9.

Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ( „Jezioro Śmiardowskie”, dz. nr 170/4)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

135.000,00 zł

II kw. 2018 r.

10.

Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

20.000,00 zł

II kw. 2018 r.

11.

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250.000,00 zł

I kw. 2018 r.

12.

Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica ( ul. Kościelna)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.563.000,00 zł

I kw. 2018 r.

13.

Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.400.000,00 zł

II kw. 2018 r.

14.

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Usługi

Przetarg nieograniczony

600.000,00 zł

III kw. 2018 r.

15.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2020.

Dostawy

Licytacja elektroniczna

300.000,00 zł

IV kw. 2018 r.

16.

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Usługi

Przetarg nieograniczony

800.000,00 zł

IV kw. 2018 r.

 

Złotów, dnia 22.01.2018 r.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  ZATWIERDZAM:                               

                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Piotr Lach

                                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

 

opublikowano 2018-01-23