Zamówienia poniżej 30000 euro

29. Zapytanie ofertowe - dostawa pelletu w 2018 r.

29. Zapytanie ofertowe - dostawa pelletu w 2018 r. - załączniki

opublikowano 2017-12-19

29. Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa pelletu drzewnego w 2018 r.

opublikowano 2018-01-02


28. Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Złotów w 2018 r.

opublikowano 2017-12-18

28. Zawiadomienie o wyborze oferty - wyłapywanie bezdomnych zwierząt

opublikowano 2018-01-02


28. Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa łamanego

opublikowano 2017-12-12

28. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa kruszywa łamanego w 2017 r

opublikowano 2017-12-22


 

27. Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku UG Złotów

opublikowano 2017-11-28

27.4. Modyfikacja zapytania ofertowego - instalacja klimatyzacji w budynku UG Złotów

opublikowano 2017-11-22

27. Zapytanie ofertowe - instalacja klimatyzacji w budynku UG Złotów

27.1. Zapytanie ofertowe - klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy - załącznik nr 1

27.2. Klimatyzacja - rzut parteru

27.3. Zapytanie ofertowe - klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy - Formularz oferty

opublikowano 2017-11-20


 

26. Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont budynku komunalnego w miejscowości Pieczyn

opublikowano 2017-11-07

26. Zapytanie ofertowe - Remont budynku komunalnego w miejscowości Pieczyn

26.1. Gmina Złotów -O- Pieczyn.rds

opublikowano 2017-10-26


25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - remont sanitariatów w OZ w Kleszczyna

opublikowano 2017-11-13

25. Zapytanie ofertowe - Remont sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie

25.1. Gmina Złotów - O-Kleszczyna Ośr. Zdrowia

opublikwano 2017-10-26


 24. Informacja o wyniku postępowania - rozbudowa sali wiejskiej w Pieczynku

opublikowano 2017-11-13

24. Zapytanie ofertowe - Rozbudowa Sali wiejskiej w Pieczynku

24.1. Gmina Złotów-12.09.2017r. Pieczynek świetlica -O-

24.2. centralne ogrzewanie

24.3. elektryka

24.4. elewacje

24.5. konstrukcja dachowa

24.6. Opis techniczny

24.7. przekroj a-a

24.8. PZD

24.9. rzut fundamenetow

24.10. rzut polaci dachowej

24.11. rzut przyziemia

opublikowano 2017-10-24


 23. Zawiadomienie o wyborze oferty - kruszenie gruzu

 opublikowano 2017-11-02

23. Zapytanie ofertowe - kruszenie gruzu budowlanego i kamieni polnych

foto: 23 (1)  23 (2)   23 (3)   23 (4)   23 (5)    23 (6)

 opublikowano 2017-10-23

 


 22. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu dz. nr 633, 652

opublikowano 2017-10-25

22. Zapytanie ofertowe - budowa sieci wodociagowej w Międzybłociu dz. nr 633,652

22.1 Zapytanie ofertowe - budowa sieci wodociagowej w Międzybłociu dz. nr 633,652 - formularz oferty

22.2 2017 PRZEDMIAR -KOSZT_ŚLEPY_MIĘDZYBŁOCIE DZ_633

22.3 BIOZ Międzybłocie sieć wod

22.4 Budowa sieci wodociągowej Miedzybłocie dz. nr 633,652 - protokół ZUDP

22.5 Budowa sieci wodociągowej Międzybłocie dz. nr 633, 652 - warunki włączenia do sieci

22.6 PROJ SIEĆ WOD Międzybłocie 03 2017 - Kopia

22.7 STR TYTUŁ PROJ SIEĆ WOD Międzybłocie 03 2017

22.8 WODOCIĄG MIĘDZYBŁOCIE PROFIL DZ.633,652

22.9 WODOCIĄG, MIĘDZYBŁOCIE, DZ.652, 633 pdf

opublikowano 13.10.2017 r.


21. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału

opublikowano 2017-10-05

21. Zapytanie ofertowe - dostawa opału w 2017r.

opublikowano 2017-09-25


 20.Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa pelletu drzewnego

opublikowano 2017-10-05

 20. Zapytanie ofertowe - dostawa pelletu w 2017 r.

opublikowano 2017-09-22


 

19. Zawiadomienie o wyborze oferty - remont drogi Święta Ogrodnictwo

opublikowano 2017-09-21

19. Zapytanie ofertowe - remont drogi wewnętrznej - Święta Ogrodnictwo

19.1. Zapytanie ofertowe - remont drogi wewnętrznej - Święta Ogrodnictwo - załącznik nr 1

19.2. Remont drogi wewnętrznej - Święta Ogrodnictwo - przedmiar robót

19. widok (1)  19. widok (2)    19. widok (3)      19. widok (4)

19. widok (5)    19. widok (6)    19. widok (7)

opublikowano 2017-09-04


 18. Zawiadomienie o wyborze oferty - Obszar sportowo-rekreacyjny we Franciszkowie

opublikowano 2017-09-19

 

18. Zapytanie ofertowe - Obszar sportowo-rekreacyjny w m. Franciszkowo - 2 postępowanie

18.1. Zapytanie ofertowe - Obszar rekreacyjno-sportowy we Franciszkowie - 2 postępowanie - załącznik nr 1 wzór oferty

18.2. Zapytanie ofertowe - Obszar sportowo-rekreacyjny we Franciszkowie - 2 postępowanie - zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych

18.3. Obszar sportowo-rekreacyjny Franciszkowo - DOKUMENTACJA OPIS

18.4. Obszar rekreacyjno-sportowy we Franciszkowie - zagospodarowanie terenu

18.5. Obszar rekreacyjno-sportowy we Franciszkowie - przedmiar robót

opublikowano 2017-08-25


 17. Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa wiaty rekreacyjnej w Płoskowie

opublikowano 2017-09-19

 

17. Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty rekreacyjnej w Płoskowie - 2 postępowanie

17.1. Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty rekreacyjnej w Płoskowie - 2 postepowanie - załącznik nr 1 wzór oferty

17.2. Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty w Płoskowie - 2 postępowanie - zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych

17.3. Przedmiar - elementy małej architektury

17.4. Przedmiar bud Wiata rekracyjna Płosków

17.5. Zestawienie drewna

17.6. Stopa fundamentowa F1

17.7. Płosków wiata opis2

17.8. Płosków wiata rekreacyjna - architektura - 7 rysunków

17.9. Płosków wiata rekreacyjna PZD

opublikowano 2017-08-22

 


16. Informacja o wyniku postepowania - dostawa materiałów do budowy wiaty we Franciszkowie

 

16. Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych do budowa wiaty we Franciszkowie

16.1. Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych do budowa wiaty we Franciszkowie - Formularz oferty

16.2. Wiata Franciszkowo - zestawienie stali

16.3. Wiata Franciszkowo - zestawienie stali 2

16.4. Wiata Franciszkowo - zestawienie drewna

16.5. Grill Franciszkowo - widok i przekrój

opublikowano 2017-08-17


15. Informacja o wyniku postepowania - dostawa materiałów do budowy wiaty w Buntowie

 

15. Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych do budowa wiaty w Buntowie

15.1. Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych do budowa wiaty w Buntowie - formularz oferty

15.2. Wiata Buntowo - zestawienie stali

15.3. Wiata Buntowo - zestawienie drewna

15.4. Grill Buntowo - widok z boku

15.5. Grill Buntowo - przekrój

opublikowano 


14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2017-08-25

14. Zawiadomienie o wyborze oferty - Obszar sportowo-rekreacyjny w m. Franciszkowo

opublikowano 2017-08-22

 14. Zapytanie ofertowe - Obszar sportowo-rekreacyjny w m. Franciszkowo

14.1 Zapytanie ofertowe - Obszar rekreacyjno-sportowy we Franciszkowie - załącznik nr 1 wzór oferty

14.2 Zapytanie ofertowe - Obszar rekreacyjno-sportowy we Franciszkowie - Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych - zał. 2

14.3 Obszar rekreacyjno-sportowy we Franciszkowie - przedmiar robót

14.4 Obszar rekreacyjno-sportowy we Franciszkowie - zagospodarowanie terenu

14.5 Obszar rekreacyjno-sportowy we Franciszkowie DOKUMENTACJA OPIS

opublikowano 2017-08-04


13. Informacja o wyniku postępowania

opublikowano 2017-08-22

 

13. Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty rekreacyjnej w Płoskowie

13.1 Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty rekreacyjnej w Płoskowie - załącznik nr 1 wzór oferty

13.2 Zapytanie ofertowe - Budowa wiaty w Płoskowie - zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych

13.3 Przedmiar bud Wiata rekracyjna Płosków

13.4 Przedmiar - elementy małej architektury

13.5 161115 Płosków wiata rekreacyjna - architektura - 7 rysunków

13.6 161115 Płosków wiata rekreacyjna PZD

13.7 161121 Płosków wiata opis2

13.8 PB-K-340-01 Stopa fundamentowa F1

13.9 PB-K-340-02 Zestawienie drewna

13.10 Płosków wiata - wizualizacja

opublikowano 2017-08-04


12. Zapytanie ofertowe - dostawa oraz montaż piłkochwytów w Górznej

12. Formularz ofertowy - piłkochwyt Górzna

opublikowano 2017-07-24


11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

11. Zapytanie ofertowe - wkonanie i montaz instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy

11. Urząd Gminy - rzut piętra

opublikowano 2017-07-14

 


 

10. Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy dróg gminnych w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną

10. Załączniki - Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy dróg gminnych w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną

 10. mapka poglądowa

opublikowano 2017-06-01

10. Zapytanie ofertowe ZPP.271.13.2017.U - odpowiedzi na pytania wykonawcy

opublikowano 2017-06-06


 

9. Zapytanie ofertowe dostawa Ridera

9. Załącznik do zapytanie ofertowego Rider

opublikowano 2017-05-30

9. Informacja o udzieleniu zamówienia zakup Ridera

opublikowano 2017-06-21


8. Unieważnienie postępowania - dostawa ridera - Złotów

opublikowano 2017-04-27

8. Zapytanie ofertowe dostawa ridera - kosiarki samojezdnej

8. Formularz ofertowy rider - kosiarka samojezdna

opublikowano 2017-04-13


7. Zapytanie ofertowe - dostawa internetu

7. wzór umowy na wdostawę internetu

7. Formularz oferty - Dostawa Internetu do Urzędu Gminy Złotów

opublikowano 2017-03-30

7. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 2017-04-11


 

6. Zapytanie ofertowe - wykonanie przyłącza szerokopasmowego

6. wzór umowy na wykonanie przyłącza

6. Formularz oferty - wykonanie przyłącza szerokopasmowego

opublikowano 2017-03-30

6. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 2017-04-11

6. informacja o udzieleniu zamówienia

opublikowano 2017-04-26


 

5. Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą znaków drogowych

5. Załącznik - zakup wraz z dostawą znaków drogowych

opublikowano 2017-03-28

5. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

opublikowano 2017-04-11


 

4. Zapytanie ofertowe place zabaw

4. Formularz ofertowy

opublikowano 2017-02-17


 

3. Zapytanie ofertowe - dostawa trybun sportowych

3. Rzut przyziemia

3. Przekrój przyziemia

opublikowano 2017-01-27

3. Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa trybun sportowych

opublikowano 2017-03-17


 

2. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

opublikowano 2017-01-03

2. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa materiałów biurowych

opublikowano 2017-01-16


 

1. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

opublikowano 2017-01-03

1. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

opublikowano 2017-01-16

Dokumenty do pobrania: