Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

 

Plan zamówień Gminy Złotów, sporządzony zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia zamówienia

1

2

3

4

5

6

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.524.390 zł

II kw. 2017 r.

2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo

Roboty budowlane

Przetarg ograniczony

569.105 zł

II kw. 2017 r.

3.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.343 zł

I kw. 2017 r.

4.

Przebudowa drogi w m. Pieczynek

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

243.902 zł

I kw. 2017 r.

5.

Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

406.504 zł

III kw. 2017 r.

6.

Przebudowa drogi w m. Święta

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

302.439 zł

I kw. 2017 r.

7.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dzierzążenko, Blękwit, Józefowo, Międzybłocie, Nowy Dwór

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

142.276 zł

II kw. 2017 r.

8.

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

587.962 zł

III kw. 2017 r.

 

Złotów, dnia 25.01.2017 r.