Zamówienia powyżej 30000 euro

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiajacego

opublikowano

7. Ubezpieczenie - informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2016-12-15

7. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów - odpowiedzi na pytania do SIWZ

7. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów - modyfikacja SIWZ

opublikowano 2016-12-09

7. Ogłoszenie o zamówieniu - ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego

7. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego - SIWZ

7. Ubezpieczenie - zał nr 6 do SIWZ

opublikowano 2016-11-30


 

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno

opublikowano 2016-11-21

6. Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi Stawnica - Stare Dzierzążno

opublikowano 2016-11-17

6. Odpowiedź na pytania część II

opublikowano 2016-11-14

6. Pytania do zamówienia

6. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - odpowiedzi na pytania do SIWZ

6. Modyfikacja SIWZ - przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno

6. Modyfikacja zał. nr 6 do SIWZ - przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno

6. Modyfikacja zał. nr 1 do formularza oferty - przebudowa drogi Stawnica-Stare Dzierzążno

6. Projekt nawierzchni na obiektach inżynieryjnych rys.1_Plan sytuacyjny

6. Przebudowa drogi Stawnica - Stare Dzierzążno - projekt nawierzchni obiektów inżynierskich rys.3_Przekroje normalne

6. Przebudowa drogi Stawnica-Stare Dzierzażno - projekt nawierzchnia na obiektach inżynierskich

6. Przebudowa drogi Stawnica-Stare Dzierzążno - projekt nawierzchni na obiektach inżynierskich rys.2_Przekroje podłużne

6. Przebudowa drogi Stawnica-Stare Dzierzążno - przekrój podłużny przepustu pod zjazdami

6. Przebudowa drogi Stawnica-Stare Dzierzążno- przekrój podłużny umocnienia ścieku skarpowego

6. Przebudowa drogi Stawnica-Stare Dzierzążno- przekrój poprzeczny w km 0+338,875

6. Decyzja - pozwolenie na budowe mostu na rzece Łużance

6. Decyzja - pozwolenie na budowe przepustu na rzece Głomi

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 opublikowano2016-11-10

6. Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

 

6. Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi Stawnica - Stare Dzierzążno

6.1. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - SIWZ

6.2. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - zał. nr 1 do SIWZ

6.3. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - zał. nr 2 do SIWZ

6.4. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - zał. nr 3 do SIWZ

6.5. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - zał. nr 4 do SIWZ

6.6. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - zał. nr 5 do SIWZ

6.7. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - zał. nr 6 do SIWZ

6.8. Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno - zał. nr 1 do formularza oferty

6.9. Projekt rozbiórki mostu na Łużance i przepustu na Głomi

6.10. Projekt budowy mostu na Łużance i przepustu na Głomi

6.11. Geologia - most na Łużance i przepust na Głomi

6.12. Operat wodnoprawny - most na Łużance i przepust na Głomi

6.13 Projekt techniczny:

       6.13.1. Opis techniczny

       6.13.2. Załączniki

       6.13.3. Rysunki

       6.13.4. Kosztorys inwestorski i przedmiar

       6.13.5. SST

6.14. STWiOR most na Łużance i przepust na Głomi

6.15. Przebudowa mostu na rzece Łużance - przedmiar

6.16. Przebudowa przepustu na rzece Glomni - przedmiar

opublikowano 2016-10-20


 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Zakup energii elektrycznej - Odpowiedzi nr 1 na pytania wykonawców - Gmina Złotów 

5. Ogłoszenie o zamówieniu - BZP Gmina Złotów - zakup energii elektrycznej

5.1. Ogłoszenie o zamówieniu - Platforma Licytacji Gmina Złotów

5.2. Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

5.3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5.4. Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

5.5 Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu

5.6. Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

5.7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

5.8. Wykaz dostaw

5.9. Wzór wniosku

5.10. Załącznik nr 1 do projektu umowy

5.11. Załącznik nr 2 do projektu umowy

opublikowano 2016-10-17

5. Zakup energii elektrycznej - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2016-11-03


4. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo – etap I

4.1 Załączniki do ogłoszenia (format edytowalny doc.)

opublikowano 2016-07-11

4. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa kanalizacji sanitarnej Buntowo, Bługowo - etap I

opublikowano 2016-08-22


3. Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016-2017

3.1 SIWZ - dowóz dzieci do szkół 2016-2017

opublikowano 2016-07-08

3. Zawiadomienie o wyborze oferty - dowóz uczniów 2016-2017

opublikowano 2016-07-28


2. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji w Stawnicy

2. 1 SIWZ - budowa kanalizacji sanitarnej w Stawnicy      

2. 2 Specyfikacja techniczna kanalizacja w m STAWNICA

2. 3 OPIS, OPERAT1 _RURA PREIZOL                                  

2. 4 PROJ. SIECI KAN.1

2. 5 STAWNICA SIEĆ KAN. PROFIL, RYS.2                           

2. 6 STAWNICA SIEĆ KAN.OPERAT, PLAN, RYS.1

2. 7 STAWNICA SIEĆ KAN.1                                               

2. 8 STAWNICA SIEĆ KAN.2

2. 9 STAWNICA SIEĆ KAN.3                                               

2. 10 STAWNICA SIEĆ KAN.4

2. 11 STAWNICA SIEĆ KAN.5                                             

2. 12 STAWNICA SIEĆ KAN.6

2. 13 STAWNICA SIEĆ KAN.7                                             

2. 14 STAWNICA SIEĆ KAN.8

2. 15 STAWNICA SIEĆ KAN.9                                            

2. 16 STUDZIENKA DN400 i 600PVC

2. 17 STUDZIENKA DN1000PVC                                        

2. 18 STUDZIENKA DN1200BET

2. 19 FILTR 1STR                                                              

2. 20 FILTR 2STR

2. 21 FILTR 3STR

RYS 2.22   RYS 2.23     RYS 2.24

RYS 2.25   RYS 2.26     RYS 2.27   

 RYS 2.28       2.29 Załączniki do SWIZ

opublikowano 2016-04-14

2. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa kanalizacji sanitarnej w Stawnicy

opublikowano 2016-05-17


 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo

1. SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo

1. Formularz oferty + załączniki      1. Wzór umowy

1. Kosztorys         1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Klukowo

1.1 Opis - Droga Klukowo         1.2 Projekt zagospodarowania terenu

1.3 Projekt zagospodarowania terenu DW_188   1.4 Przekroje podłużne

1.5 Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne   1.6 Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne DW

1.7 Opis zjazd      1. 8 Projekt zagospodarowania terenu DW_188

1.9 Przekroje podłużne    1. 10 Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne DW

opublikowano 2016-02-18

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa drogi w Klukowie

opublikowano 2016-03-14

 

Dokumenty do pobrania: