Zamówienia poniżej 30000 euro

20. Zapytanie ofertowe WYŁAPYWANIE BEZDOMYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY ZŁOTÓW ORAZ UTRZYMYWANIE ICH W SCHRONISKU W 2017 ROKU

opublikowano 2016-12-22


 19. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa żużla w 2017 r.

opublikowano 2016-12-30

 19. Zapytanie ofertowe - dostawa żużla w 2017 r

opublikowano 2016-12-21


 

18. Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 t

 

opublikowano 2016-11-22


17. Zapytanie ofertowe - dostawa pelletu 2016-2017

opublikowano 2016-10-14

17. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa pelletu 2016-2017

opublikowano 2016-10-24


16. Zapytanie ofertowe - dostawa opału na sezon grzewczy 2016-2017

opublikowano 2016-10-14

16. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału 2016-2017

opublikowano 2016-10-24


15. zapytanie ofertowe - kruszenie gruzu

15. Wzór oferty     15. umowa - kruszenie gruzu

opublikowano 2016-09-16

15. Zawiadomienie o wyborze oferty - kruszenie gruzu

opublikowano 2016-09-23


 

14. Zapytanie ofertowe - szorowarka

opublikowano 2016-08-31

14. Zawiadomienie o wyborze oferty - szorowarka

opublikowano 2016-09-08


 

13. Zapytanie ofertowe Zalesie

13. Projekt   13. Przedmiar   13. Przedmiar (2)

13. Formularz ofertowy

opublikowano 2016-08-30

13. Zawiadomienie o wyborze oferty - dokończenie wiaty w Zalesiu

opublikowano 2016-10-11


 

12. Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia szatni sportowych

12. Rzut przyziemia - zwymiarowany rysunek rozmieszczenia pomieszczeń

opublikowano 2016-07-07

12. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa wyposażenia szatni

opublikowano 2016-07-28


11. Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej budowy kanalizacji sanitarnej i drogi asfaltowej w miejscowości Dzierzążenko

11. Mapa terenu

opublikowano 2016-07-06

11. Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt kanalizacji i drogi w Dzierzążenku

opublikowano 2016-07-28


10. Zapytanie ofertowe - kruszenie gruzu

10. Wzór oferty

opublikowano 2016-06-09

 10. Zawiadomienie o wyborze oferty - kruszenie gruzu

 opublikowano 2016-06-17


 

9. Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą znaków drogowych

9. Załącznik-zakup wraz z dostawą znaków drogowych

9. wzór umowy

opublikowano 2016-05-25

9. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa znaków

opublikowano 2016-06-07


 

8. Zapytanie ofertowe - budowa chodnika w Klukowie

8. Przedmiar robót

8. Chodnik w klukowie - Opis techniczny

8. Chodnik Klukowo - szkic poglądowy

8. Chodnik Klukowo - przekroje

opublikowano 2016-05-12

8. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa chodnika w Klukowie

opublikowano 2016-06-06


 

7.9 Zapytanie ofertowe - remont budynku socjalnego w Stawnicy - zmiana zakresu rzeczowego zamówienia

7.10 Remont budynku socjalnego w Stawnicy - opis

7.11 Remont budynku socjalnego w Stawnicy_rzutprzyziemia

7.12 Remont budynku socjalnegow Stawnicy - przedmiar

opublikowano 2016-04-26

7. Zapytanie ofertowe - remont budynku socjalnego w Stawnicy

7.1 Remont Stawnica - opis

7.2 remont Stawnica elektryka

7.3 Remont Stawnica elew2

7.4 Remont Stawnica inw1

7.5 Remont Stawnica inw2

7.6 Remont Stawnica inw3

7.7 Remont Stawnica przedmiar

7.8 Remont Stawnica rzut

opublikowano 2016-04-14

7. Zawiadomienie o wyborze oferty - remont budynku socjalnego w Stawnicy

opublikwano 2016-05-11


 

6. Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy drogi w Skicu

6. Wzór umowy - projekt przebudowy drogi w Skicu

6. Formularz oferty, oświadczenia - projekt drogi w Skicu

obrazek

 

opublikowano 2016-02-03

6. Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt drogi w Skicu

publikowano 2016-02-29


 

5. Zapytanie ofertpowe- wykonanie dokumentacji na drogę w Zalesiu

5. Projekt umowy - droga w Zalesiu

5. Oświadczenie, formularz oferty

obrazek

opublikowano 2016-02-03

5. Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt drogi w Zalesiu

opublikowano 2016-02-29


 

4. Zapytanie ofertowe - projekt termomodernizacji ZS nr 2 w Świętej

4. Wzór oferty - projekt termomodernizacji ZS nr 2 w Świętej

opublikowano 2016-01-08

4. Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt termomodernizacji ZS nr 2 w Świętej

opublikowano 2016-01-19


 

3. Zapytanie ofertowe - dostawa żużla w 2016 r.

3. Zapytanie ofertowe - dostawa żużla w 2016r. - formularz oferty

opublikowano 2016-01-05

3. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa żużla w 2016r.

opublikowano 2016-01-19


 2. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2016r. 

2. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych w 2016r. - formularz oferty

opublikowano 2015-12-30

2. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa materiałów biurowych w 2016r.

 opublikowano 2016-01-19

1. Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w 2016     

1. Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów w 2016 - formularz oferty

opublikowano 2015-12-30

1. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa tonerów w 2016

opublikowano 2016-01-19

Dokumenty do pobrania: