ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 TYSIĘCY EURO

18. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa żużla

18. SIWZ dostawa żużla

opublikowano dn.24.12.2013

18. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa żużla 2014

opublikowano dn. 07.01.2014


17. Ogłoszenie o zamówieniu - długoterminowy kredyt bankowy

17. SIWZ - długoterminowy kredyt bankowy

ZARZĄDZENIE Nr 225/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

opublikowano dn.03.12.2013

17. Zawiadomienie o wyborze oferty - długoterminowy kredyt bankowy

opublikowano dn. 18.12.2013


16. Ogłoszenie o zamówieniu - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

16. SIWZ ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

16. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - załączniki do SIWZ

opublikowano dn. 03.12.2013

16. Ubezpieczenie - Wyjaśnienie Nr 1 do siwz

16. Ubezpieczenie - modyfikacja SIWZ

opublikowano dn. 09.12.2013

16. Zawiadomienie o wyborze oferty - ubezpieczenie

opublikowano dn. 19.12.2013


15. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - wybudowanie młyn

15. SIWZ - budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - wybudowanie młyn

15. Specyfikacja techniczna - wodociąg Stawnica młyn - wymagania ogólne

15. Specyfikacja techniczna-wodociąg Stawnica młyn - roboty mont.

15. Specyfikacja techniczna -wodociąg Stawnica młyn -roboty ziemne liniowe

        15. STR TYTUŁ   15. OPIS   15. BIOZ   15. kosztorys  

15. rys.1   15. rys.2   15. rys.3   15. rys.4   15. rys.5   15. rys.6   15. rys.7

opublikowano dn. 31.10.2013

15. Zawiadomienie o wyborze - budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - wybudowanie młyn

opublikowano dn. 15.11.2013


14. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Górznej - II przetarg

14. SIWZ - przebudowa drogi w Górznej - II przetarg

14. załącznik        14. załącznik (2)       14. załącznik (3)       14. załącznik (4)

14. załącznik (5)   14. załącznik (6)      14. załącznik (7)      14. załącznik (8)

14. załącznik (9)   14. załącznik (10)    14. załącznik (11)     14. załącznik (12)

14. załącznik (13)  14. załącznik (14)    14. załącznik (15)     14. załącznik (16)

14. załącznik (17)

opublikowano dn. 09.10.2013

14. Zawiadomienie o wyborze - przebudowa drogi w m. Górzna

opublikowano dn. 29.10.2013


13. ogłoszenie o zamówieniu- BZP   Zakup energii elektrycznej

13. ogłoszenie o zamówieniu- platforma licytacji elektronicznych

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

13. Wykaz dostaw     13. Wzór wniosku    13. Projekt umowy sprzedaży  

13. Załącznik nr 1 do projektu umowy   13. Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo

13. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

13. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

13. Oświadczenie o spełnienie warunków

13. Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

13. odpowiedzi na zapytania str. 1      13. odpowiedzi na zapytania str. 2

opublikowano dn. 09.10.2013r

13. Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup energi elektrycznej

opublikowano dn. 31.10.2013


12. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa sieci wodociągowej w Stawnicy

12. SIWZ - budowa sieci wodociągowej w Stawnicy

12. załącznik    12. załącznik (2)   12. załącznik (3)    12. załącznik (4)

12. załącznik (5)   12. załącznik (6)   12. załącznik (7)  12. załącznik (8)

12. załącznik (9)    12. załącznik (10)   12. załącznik (11)   12. załącznik (12) 

12. załącznik (13)

opublikowano dn. 09.10.2013

12. Zawiadomienie o wyborze - budowa sieci wodociągowej w Stawnicy

opublikowano dn. 29.10.2013


11. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica

opublikowano dn.18.09.2013

11. Zawiadomienie o wyborze - budowa kanalizacji sanitarnej w Stawnicy

opublikowano dn. 14.10.2013


10. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego 2013-2014

10. SIWZ dostawa oleju opałowego 2013-2014

opublikowano dn.11.09.2013

 10. Zawiadomienie o wyborze - dostawa oleju opałowego 2013-2014

opublikowano dn. 24.09.2013


9. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa opału 2013-2014

9. SIWZ dostawa opału 2013-2014

opublikowano dn. 30.08.2013

9. Zawiadomienie o wyborze - dostawa opału na sezon grzewczy 2013-2014

opublikowano dn. 24.09.2013


8. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony-przebudowa drogi gminnej w Górznej

opublikowanao dn. 22.08.2013

UWAGA !!!

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony-przebudowa drogi gminnej w Górznej

opublikowanoi dn.. 30.08.2013

8. Unieważnienie przetargu - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna

opublikowano dn. 29.10.2013


7. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa sprzętu komputerowego do szkół

7. SIWZ -dostawa komputerów do szkół 

opublikowano dn. 21.08.2013

UWAGA

7. Modyfikacja SIWZ - dostawa sprzętu komputerowego do szkół

opublikowano dn. 22.08.2013

7. SIWZ -dostawa komputerów - zapytania

opublikowano dn.27.08.2013

7. Zawiadomienie o wyborze - dostawa sprzętu komputerowego

opublikowano dn. 30.09.2013


6. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony - zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego - II przetarg

puiblikowano dn.13.08.2013

6. Zawiadomienie o wyborze - zagospodarowanie brzegów J.Sławianowskiego II przetarg

6. Unieważnienie przetargu - zagospodarowanie brzegów j. Sławianowskiego II przetarg

opublikowano dn. 26.09.2013


5. Zawiadomienie o wyborze oferty - dowóz uczniów 2013-2014  

opublikowano dn.13.08.2013

5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Złotów oraz wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 2013/2014 Numer ogłoszenia 149913 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

5. SIWZ -dowóz dzieci do szkół 2013-2014

5. Załącznik - Dowóz uczniów - informacja dotyczaca grupy kapitałowej

opublikowano dn. 24.07.2013


4. zawiadomienie o wyborze - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skic

udostępniono dn. 30.07.2013

4. Przetarg ograniczony - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic

opublikowano dn. 07.06.2013


3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia w BZP 131822 - 2013 data zamieszczenia: 04.04.2013 r. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem brzegów jeziora Sławianowskiego

opublikowano dn.05.04.2013

3. Zawiadomienie o wyborze - zagospodarowanie brzegów J.Sławianowskiego

3. Unieważnienie przetargu - zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego

opublikowano dn. 26.09.2013


2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia w BZP: 48158 -2013; data zamieszczenia: 05.02.2013 r. Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu

opublikowano dn. 06.02.2013

2. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sali wiejskiej w Międzybłociu

udostępniono dn. 08.04.2013


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Obsługa geodezyjna Gminy Złotów Nr ogłoszenia w BZP: 23444 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 16.01.2013 r.

udostępniono dn 16.01.2013

1. Zawiadomienie o wyborze - obsługa geodezyjna Gminy Złotów 2013

udostępniono dn 06.02.2013


Dokumenty do pobrania: