ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 14 TYSIĘCY EURO

50. Zapytanie ofertowe - dostawa ekogroszku

opublikowano dn. 18.12.2013

50. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa ekogroszku

opublikowano dn. 27.12.2013


49. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

opublikowano dn. 05.12.2013

49. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek

opublikowano dn. 19.12.2013


48. Zapytanie ofertowe - dostawa tonerów 2014

opublikowano dn. 05.12.2013

48. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa tonerów

opublikowano dn. 19.12.2013


47. Zapytanie ofertowe - dostawa kserokopiarek dla UG Złotów

47. Formularz oferty - dostawa kserokopiarek.

opublikowano dn. 28.11.2013

47. Zapytanie ofertowe - dostawa kserokopiarek dla UG Złotów - modyfikacja treści ogłoszenia

opublikowano dn. 04.12.2013

47. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa kserokopiarek dla UG Złotów

opublikowano dn.19.12.2013


46. Zapytanie ofertowe - budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Świętej - 2 postępowanie

46. Załącznik graficzny

opublikowano dn. 29.10.2013

46. Zawiadomienie o wyborze oferty - ogrodzenie ZS Święta

opublikowano dn. 07.11.2013


45. Ogrodzenie terenu sali wiejskiej w Krzywej Wsi

opublikowano dn. 23.10.2013

45. Unieważnienie przetargu Krzywa Wieś

opublikowano dn. 07.11.2013


44. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU

44. Przedmiar 1    44. przedmiar 2     44. przedmiar 3    44. plac zabaw

44. Roboty remontowe   44. wod-kan

opublikowano dn. 23.10.2013

44. Unieważnienie przetargu Wąsosz II

opublikowano dn.07.11.2013


43. Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru - sieć kanalizacyjna Stawnica

opublikowano dn. 21.10.2013

43. Zawiadomienie o wyborze oferty -nadzór inwestorski kanalizacja Stawnica

opublikowano dn. 31.10.2013


42. Zapytanie o cenę - zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego

opublikowano dn. 15.10.2013

42. Unieważnienie postępowania - dostawa kruszywa

opublikowano dn. 04.11.2013


41. Ogłoszenie o zamówieniu - projekt przebudowy ulicy w Radawnicy

41. Załącznik graficzny

opublikowano dn. 03.10.2013

41. Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt przebudowa drogi w Radawnicy

opublikowano dn. 16.10.2013


40. Zapytanie REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄSOSZU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I MONTAŻEM ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

40. Przedmiar 1              40. przedmiar 2                  40. przedmiar 3

40. Roboty remontowe               40. wod-kan            40. plac zabaw

opublikowano dn. 02.10.2013

40. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

opublikowano dn. 29.10.2013


39. Zapytanie ofertowe - budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Świętej

39. Załącznik ogrodzenie ZS Święta

opublikowano dn. 02.10.2013

39. Zawiadomienie o wyborze oferty - ogrodzenie ZS Święta

opublikowano dn. 16.10.2013

39. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

opublikowano dn. 29.10.2013


38. Ogłoszenie o zamówieniu na projekt drogi w Świetej

38. Załącznik graficzny

opublikowano dn. 26.09.2013


37. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę okien

37,Załącznik Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy-wymiana stolarki okiennej

opublikowano dn. 24.09.2013


36. Zapytanie o cenę - zakup wraz z dostawą wiaty przystankowej

opublikowano dn. 12.09.2013

36. Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup wiaty przystankowej

opublikowano dn. 18.09.2013


35. Zapytanie o cenę na usługi transportowe

opublikowano dn. 11.09.2013

35. Zawiadomienie o wyborze oferty - usługi transportowe

opublikowano dn. 18.09.2013


34. Zapytanie o cenę - zakup wraz z dostawą znaków drogowych

opublikowano dn.11.09.2013

34. Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup znaków drogowych

opublikowano dn.18.09.2013


33. Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia chodnika w Radawnicy

33. Budowa oświetlenia chodnika w Radawnicy - struktura

33. Budowa oświetlenia chodnika w Radawnicy - zestawienie materiałów

33. Budowa oświetlenia chodnika w Radawnicy - zestawienie materiałów

33. Budowa oświetlenia chodnika w Radawnicy -opis BIOZ

33. Budowa oświetlenia chodnika w Radawnicy - przedmiar robót

opublikowano d. 10.09.2013

33. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia chodnika w Radawnicy

opublikowano dn. 19.09.2013


32. Zapytanie ofertowe - budowa chodnika w Radawnicy

32. Załącznik - zapytanie ofertowe - budowa chodnika w Radawnicy

udostępniono dn. 28.08.2013

32. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa chodnika w Radawnicy

opublikowano dn. 13.09.2013


31. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski nad realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w Skicu

opublikowano dn. 19.08.2013

31. Zawiadomienie o wyborze oferty - nadzór inwestorski kanalizacja Skic

opublikowano dn. 13.09.2013


30. Ogłoszenie o zamówieniu rewitalizacja zabytkowego parku w Skic

30. projekt zagospodarowania           30. projekt zagospodarowania 2

30. rys.1             30. rys.2               30. rys.3 

30. rys.4               30. rys.5             30. rys.6

opublikowano dn. 16.08.2013

30. Zawiadomienie o wyborze oferty - rewitalizacja parku w Skicu

opublikowano dn. 04.09.2013


29. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie z zagospodarowaniem terenu

opublokowano dn 13.08.2013

29. Ogłoszenie wyników - Remont Połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie z zagospodarowaniem terenu

opublikowano dn. 12.09.2013


28. Zakup sprzętu muzycznego

opublokowano dn 13.08.2013

28. Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzet muzyczny

opublikowano dn. 04.09.2013


27. Wykonanie dokumentacji na remont mostu w Stawnicy i w Skicu

opublikowano dn. 07.08.2013

27. Zawiadomienie o wyborze oferty wykonanie dokumentacji na remont mostu w Stawnicy i Skicu

opublikowano dn. 26.08.2013

27. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dokumentacja remontu mostów

opublikowano dn. 30.08.2013


26. Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia w m. Stare Dzierzążno

26. załącznik 1               26. załącznik 2                      26. załącznik 3

opublikowano dn. 02.08.2013


25. Dostawa namiotu - pawilonu ogrodowego

opublikowano dn. 19.07.2013r.


24. Zakup oraz dostawa kuchni gazowej gastronomicznej 6-cio palnikowej do sali wiejskiej w Radawnicy

opublikowano dn. 17.07.2013


 23. Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia w Sławianówku

Załączniki:

23. Przedmiar Robót - Sławianówko

23. Projekt techniczny budowlany - Sławianówko

23. Projekt zagospodarowania terenu - Sławianówko

 

opublikowano dnia 02.07.2013 r.

23. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia w Sławianówku

opublikowano dn. 23.07.2013  r.


22. Ogłoszenie wykonanie tablicy informacyjnej - sieć kalnalizacyjna Skic

22. Zawiadomienie o wyborze oferty tablice

opublikowano dn. 21.06.2013


21. Zapytanie ofertowe - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta - II etap

21. załącznik nr 1               21. załącznik nr 2               21. załącznik nr 3

21. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta - II etap

opublikowano dn. 04.06.2013


 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup kostki Polbruk

opublikowano dn.25.04.2013


19. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Pieczynek i Dzierzążenko

19. Przedmiar Dzierzenko, Pieczynek

udostępniono dn. 25.04.2013


18. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. FRANCISZKOWO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

udostępniono dn. 25.04.2013


17. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADAWNICY

17. teren sali w Radawnicy

udostępniono dn. 25.04.2013


16. Ogrodzenie terenu sali wiejskiej w Krzywej Wsi

16. Mapka - orodzenie sali

udostępniono dn. 25.04.2013


15. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego - chodnika do szkoły w Radawnicy.

15. Chodnik Radawnica - mapka

udostępniono dn. 09.04.2013


14. Zapytanie ofertowe - budowa oświetlenia w Krzywej Wsi

udostępniono dn. 02.04.2013

14. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia w Krzywej Wsi

udostępniono dn. 11.04.2013


13. Zakup namiotów

udostępniono dn 14.03.2013


12. Szacowanie nieruchomości 2013

udostępniono dn 13.03.2013


11. Zakup oraz montaż wyposażenia placów zabaw w Gminie Złotów

opublikowano dn 04.03.2013


10. Założenie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Nowej Świętej

10.sala w Nowej Świętej

opublikowano dn. 12.02.2013

10. Zawiadomienie o wyborze oferty - Założenie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Nowej Świętej

opublikowano dn 14.03.2013


9. Wyposażenie środowiskowej sali sportowej w stoły i krzesła w Kleszczynie

opublikowano dn. 11.02.2013

9. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyposażenie środowiskowej sali sportowej w stoły i krzesła w Kleszczynie

opublikowano dn. 14.03.2013


8. Dostawa komputerów dla Urzędu Gminy

opublikowano dn. 08.02.2013

8. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa komputerów dla UG

opublikowano dn. 15.02.2013


7. Remont sali wiejskiej w Bługowie

7. Bługowo sala - załącznik        7. Bługowo przedmiar elektryczny

opublikowano dn. 05.02.2013

7. Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont sali wiejskiej w Bługowie

opublikowano dn. 14.03.2013


6. Zakup sprzętu RTV i AGD do świetlic wiejskich m.in. Rudna, Bługowo, Kamień

osoba uprawniona do kontaktu Mateusz Marciniak tel. 672635305

udostępniono dn. 22.01.2013

6. Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup sprzętu RTV i AGD do świetlic wiejskich Rudna, Bługowo, Kamień

udostępniono dn. 11.02.2013


5. Zapytanie ofertowe - kruszeenie gruzu i kamieni w 2013

udostępniono dn.17.01.2013

5. Zawiadomienie o wyborze oferty - kruszenie gruzu i kamieni 2013

udostępniono dn. 01.02.2013


4. Zapytanie ofertowe - wycinka drzew z terenu Gminy Złotów w 2013 r.

udostępniono dn.17.01.2013

4. Zawiadomienie o wyborze oferty - wycinka drzew z terenu Gminy Złotów w 2013

udostępniono dn. 01.02.2013


3. Ogłoszenie o zamówieniu- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

udostępniono dn. 10.01.2013

3. Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

udostępniono dn. 14.03.2013


2. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Złotów

udostępniono dn. 07.01.2013

2. Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Złotów

udostępniono 17.01.2013


1. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy

udostepniono dn. 03.01.2013

1. Zawiadomienie o wyborze oferrty - dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy

udostępniono dn.17.01.2013

Dokumenty do pobrania: