4.

4.  Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - Ogłoszenie o zamówieniu

4.1 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - SWZ

4.2 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty

4.3 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny -  załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

4.4 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

4.5 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

4.6 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - załącznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie (podmiot trzeci)

4.7 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - załącznik nr 6 do SWZ - wykaz robót

4.8  Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny- Identyfikator postępowania na miniPortalu

4.9 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

4.10 Projekt (ZIP)

 opublikowano 2022-03-10

4.11  Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4.12  Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny -  Modyfikacja SWZ

4.13  Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty - modyfikacja

opublikowano 2022-03-28

4.14  Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - odpowiedzi na zapytania do SWZ

4.15  Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - przedmiar i kosztorys ofertowy

4.16  Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - zestawienie stolarki

opublikoewano 2022-03-29

4.17 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - Informacja o kwocie jaką Zamawiajcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2022-04-07

4.18 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny  - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-04-08

4.19 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny  - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

opublikowano 2022-04-22

4.20 Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-04-27