27

27. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy - Ogłoszenie o zamówieniu

27.1 Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiei  w Radawnicy - Specyfikacja warunkków zamówienia wraz załącznikami (zip)

27.2 Przebudowa i rozbudowa sali wiejskie w Radawnicy projekt wraz załącznikami (zip)

opublikowano 2022-12-29

27.3. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

27.4. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2023-01-20

27.5. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy -  Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowano 2023-01-26