24

24. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wielatowo - Ogłoszenie o zamówieniu

24.1. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (zip)

opublikwano 2022-12-21

24.2 Budowa drogi gminnej w m. Wielatowo -  Zapytania do SWZ

24.3 Budowa drogi gminnej w m. Wielatowo - Opinia geotechniczna

24.4 Budowa drogi gminnej w m. Wielatowo - STWiOR - ścianka oporowa

opublikowano 2023-01-05

24.5 Budowa drogi gminnej w m. Wielatowo - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2023-01-10

24.6 Budowa drogi gminnej w m. Wielatowo - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2023-01-12

24.7 Budowa drogi gminnej w m. Wielatowo - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2023-01-18