2.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Ogłoszenie o zamówieniu

2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - SWZ

2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty

2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno -  załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

2.4  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno -  załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Identyfikator postępowania na miniPortalu

2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

2.8  - kanalizacja Krzywa Wieś - Bielawa - rys. nr 2 - zmiana trasy rurociągu

2.9 - kanalizacja Krzywa Wieś - Bielawa - rys. nr 3 - zmiana trasy rurociągu

2.10 -  PRZEDMIAR KANALIZACJI GRODNO-KRZYWA WIEŚ

2.11 - dodatkowe wytyczne ZWiKGZ dotyczace przedmiotu zamówienia

2.12 - Dokumentacja badań podłoża Grodno

2.13  - kanalizacja Krzywa Wieś - Bielawa  - Przedmiar

2.14 - PB Krzywa Wieś-Bielawa - kanalizacja tłoczna

2.15  - Przedmiar -pompownia PS1

2.16  - Przedmiar -pompownia PS2

2.17 - Przedmiar robót elektrycznych pompownia  GRODNO

2.18  - STWiORB - kanalizacja Krzywa Wieś - Bielawa

2.19  - STWiORB  SIECI KAN_SANIT_GRODNO-KRZYWA WIEŚ

2.20 - Warunki przyłączenia do sieci ZWiKGZ -  Krzywa Wieś - Bielawa

2.21 - Warunki przyłączenia do sieci ZWiKGZ - Grodno - Krzywa Wieś

              2.22  kanalizacji  Krzywa Wieś - Bielawa - Rysunki ( ZIP )

              2.23  Pompownia Grodno - branża elektryczna  ( ZIP )

2.24 Projekt zagospodarowania terenu - Grodno  

 

2.25  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2.26  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Modyfikacja SWZ

2.27 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty - modyfikacja          

opublikowano 2022-03-15

2.28  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty - II modyfikacja

2.29  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 25.03.2022 r.

2.30 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II  Modyfikacja SWZ

opublikowano 2022-03-25

2.31 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - odpowiedzi na zapytania do SWZ

2.32 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno -  załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy - modyfikacja

2.33  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - decyzja zarządcy drogi powiatowej

2.34 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - Opinia geotechniczna - załącznik graficzny

2.35 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - protokół ZUDP 1

2.36 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - protokół ZUDP 2

2.37 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - Rys. 9 - profil podłużny

opublikowano 2022-03-28

2.38. Modyfikacja - uzupełnienie SWZ (ZIP)

opublikowano 2022-03-30

2.39 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - odpowiedzi na zapytania do SWZ - część 2

opublikowano 2022-04-01

2.40 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - Informacja o kwocie jaką Zamawiajcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2022-04-07

2.41. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-04-07

2.42. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-04-11

2.43 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2022-04-13