2. Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu 2022 r

1. Ogłoszenie o sprzedaży drzew na pniu

2. Sprzedaz drzew na pniu - zał. nr 1 - formularz oferty

3. Sprzedaż drzew na pniu - zał. nr 2 - wzór umowy

Mapy poglądowe

poz. 1 ogłoszenia

poz. 2 ogłoszenia

poz. 3 i 4 ogłoszenia

opublikowano 2022-10-11

Sprzedaż drzew na pniu - Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikwano 2022-10-27