INFORMACJE WYBORCZE

         Informuje się, że wszelkie informacje dot. wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. dostępne są na stronach internetowych:


- Komisarza Wyborczego w Pile I       -    http://pila.kbw.gov.pl/

- Państwowej Komisji Wyborczej     -    http://pkw.gov.pl/

opublikowano 2018-08-16


 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego mającego swoją siedzibę na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatu pilskiego i złotowskiego.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

opublikowano 2018-08-16


 

OBWIESZCZENIE WÓJATA GMINY ZŁOTÓW Z DNIA 22 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE OKRĘGÓW WYBORCZYCH

opublikowano 2018-08-22  


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 sierpnia 2018 r w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu powiatu pilskiego i złotowskiego.

Komunikat komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 sierpnia 2018 r. o miejscu iczasie przyjmowania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

opublikowano 2018-08-23


 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

opublikowano 2018-08-24 


Zarządzenie Nr 349.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obrzasze Gminy Złotów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicm. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i przezydentów miast.

opublikowano 2018-08-27 


ZARZĄDZENIE Nr 357.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosownia w obwodzie w Gminie Złotów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 356.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wskazania pracownika Urzędu Gminy w Złotowie na pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

opublikowano 2018-09-06   


Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. o podziale województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie Starosty Złotowskieg o z nia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych Powiatu Złotowskiego i ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej

opublikowano 2018-09-10  


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie

opublikowano 2018-09-11 


Uchwała Nr 1.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 2.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTOWIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.

opublikowano 2018-09-12 


 

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

opublikowano 2018-09-13 


Wykaz dyżurów Urzędnik Wyborczy Gmina Złotów

opublikowano 2018-09-13 


Postanowienie Nr 61.2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie.

opublikowano 2018-09-17 


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 18 września 2018 r. o ustaleniu dodatkowego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Złotów.

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTOWIE z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów z dnia 18 września 2018 roku

opublikowano 2018-09-18

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 21 września 2018 r. o dodatkowym terminie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i losowaniu w celu ustalenia komisji

opublikowano 2018-09-21UCHWAŁA Nr 4.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 24 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego RADY GMINY ZŁOTÓW bez głosowania w okręgach wyborczych nr 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 24 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Złotów bez głosowania w okręgach wyborczych nr 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11.

opublikowano 2018-09-24 


 

Uchwała Nr 5.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia, że w wyborach na Wójta Gminy Złotów odbędzie się głosowanie tylko na jednego kandydata.

opublikowano 2018-09-27 


 

Obwieszczenie komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Złotowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

opublikowano 2018-09-28  


Postanowienie Nr 83/2018Komisarza Wyborczego w PileI z dnia 28 września 2018 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Złotów.

Postanowienie Nr 100/2018Komisarza Wyborczego w PileI z dnia 27 września 2018 r.w sprawie zwpłania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia01 października 2018r. o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

opublikowano 2018-10-01   


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 3 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Złotów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Złotów bez głosowania w okręgach wyborczym nr 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11


Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 1 października 2018 roku  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Złotowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

opublikowano 2018-10-05 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Złotowie na dzień 21 października 2018 r.


Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i zastępcy obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

opublikowano 2018-10-09   


 

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

opublikowano 2018-10-10