INFORMACJE WYBORCZE

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 26 MAJA 2019 R.


 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

SERWISY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBORÓW 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 - SERWIS INFORMACYJNY

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - informacje

 


 

Postanowienie Nr 242/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 12 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Złotów 

UCHWAŁA NR 8/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

Załącznik do uchwały Nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja  O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH  Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r

UCHWAŁA NR 1/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib.

ZARZĄDZENIE Nr 18.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 18 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

opublikowano 2019-03-22  


Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

opublikowano 2019-04-10 


Wykaz dyżurów w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH

opublikowano 2019-04-11  


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Złotów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

opublikowano 2019-04-24  


 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania w gminie Złotów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

opublikowano 2019-04-26  


Postanowienie Nr 124/2019 Komisarza Wyborczego w Pile 1 z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Złotów

 
 
opublikowano 2019-05-06