Nabór na ławników na kadencję 2024-2027

1. Ołoszenie Wójta Gminy Złotów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027

1.1 klauzula - kandydaci na ławników

1.2 karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2 zapytanie o osobie KRK

3 oświadczenie przestępstwo ścigane

4 oświadczenie władza rodzicielska

5 wniosek o wydanie odpisu z KRS

6 listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

7 oświadczenie prawa cywilne i obywatelskie

opublikowano 2023-06-02

UCHWAŁA Nr LIX.576.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027

opublikowano 2023-07-12