Archiwum

 


1. Lista osób zakwalifikowanych na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów na rok 2024 - projekt

opublikowano 31.10.2023 r.

 


1. Lista osób zakwalifikowanych na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów na rok 2023

 opublikowano 2023-01-19


Lista osób zakwalifikowanych na przydział socjalny lokalu

sporządzona na dzień 18 lutego 2022 r.

1. Jurkszak Lilla zam. Bielawa 6/1, 77-400 Złotów
2. Kasprowski Marek zam. Pieczynek 14/1, 77-400 Złotów
3. Kurdek Edyta zam. Nowiny 6/2, 77-400 Złotów
4. Schaefer Paulina zam. Święta 130, 77-400 Złotów

Lista osób zakwalifikowanych na przydział komunalny lokalu

sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Łapińska Izabela zam. Pieczynek 18/4. 77-400 Złotów
2. Skiba Monika zam. Radawnica ul. Kościelna 5, 77-400 Złotów


Lista osób zakwalifikowanych na przydział socjalny lokalu

sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Jurkszak Lilla zam. Bielawa 6/1, 77-400 Złotów
2. Kasprowski Marek zam. Pieczynek 14/1, 77-400 Złotów
3. Kurdek Edyta zam. Nowiny 6/2, 77-400 Złotów
4. Łuczak Janina zam. Święta 2, 77-400 Złotów
5. Schaefer Paulina zam. Święta 130, 77-400 Złotów

 

 opublikowano 2022-02-18


 

Projekt listy osób zakwalifikowanych na przydział komunalny lokalu

sporządzona na dzień 14 grudnia 2021 r.

1. Łapińska Izabela zam. Pieczynek 18/4. 77-400 Złotów

2. Skiba Monika zam. Radawnica ul. Kościelna 5, 77-400 Złotów

Zastrzeżenia do projektu listy wnioskodawcy winni składać w terminie 14 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości tj. do 29.12.2021 r.


Projekt listy osób zakwalifikowanych na przydział socjalny lokalu

sporządzona na dzień 14 grudnia 2021 r.


1. Jurkszak Lilla zam. Bielawa 6/1, 77-400 Złotów
2. Kasprowski Marek zam. Pieczynek 14/1, 77-400 Złotów
3. Kurdek Edyta zam. Nowiny 6/2, 77-400 Złotów
4. Łuczak Janina zam. Święta 2, 77-400 Złotów
5. Schaefer Paulina zam. Święta 130, 77-400 Złotów


Zastrzeżenia do projektu listy wnioskodawcy winni składać w terminie 14 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości tj. do 29.12.2021 r.