Informacje podatkowe

Wszystkie sprawy dotyczące wymiaru podatku, terminów płatnośći, odroczeń, umorzeń oraz inne można uzyskać telefonicznie:

 67 263 53 05 do 06

oraz 67 263 25 37

wew.  115