DOWODY OSOBISTE ORAZ REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

UWAGA!

W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet od dnia 27 lipca 2021 r. zostają wyłączone.