Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
5. Budowa chodnika w miejscowości Bługowo - Ogłoszenie o zamówieniuModyfikacja dokumentu2021-05-27 12:41:52Grzegorz Górski
5. Budowa chodnika w miejscowości Bługowo - Ogłoszenie o zamówieniuModyfikacja dokumentu2021-05-27 12:36:24Grzegorz Górski
6. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Ogłoszenie o zamówieniuModyfikacja dokumentu2021-05-25 14:06:56Grzegorz Górski
6. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Ogłoszenie o zamówieniuModyfikacja dokumentu2021-05-25 14:03:47Grzegorz Górski
6. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Ogłoszenie o zamówieniuModyfikacja dokumentu2021-05-25 14:03:06Grzegorz Górski
6. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Ogłoszenie o zamówieniuModyfikacja dokumentu2021-05-25 14:01:59Grzegorz Górski
8. Emulsjonowanie dróg gminnych w miejscowościach Płosków i Wąsosz - Ogłoszenie o zamówieniuModyfikacja dokumentu2021-05-24 13:34:24Grzegorz Górski
8. Emulsjonowanie dróg gminnych w miejscowościach Płosków i Wąsosz - Ogłoszenie o zamówieniuModyfikacja dokumentu2021-05-24 13:03:44Grzegorz Górski
8. Emulsjonowanie dróg gminnych w miejscowościach Płosków i Wąsosz - Ogłoszenie o zamówieniuUtworzenie dokumentu2021-05-24 12:57:10Grzegorz Górski
Zbywanie nieruchomościModyfikacja dokumentu2021-05-24 12:44:54Grzegorz Górski
Zbywanie nieruchomościModyfikacja dokumentu2021-05-24 12:19:12Grzegorz Górski
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIModyfikacja dokumentu2021-05-21 08:39:29Grzegorz Górski
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIModyfikacja dokumentu2021-05-21 08:30:06Grzegorz Górski
ORGANIZACJE POZARZĄDOWEModyfikacja dokumentu2021-05-21 08:27:57Grzegorz Górski
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIModyfikacja dokumentu2021-05-21 08:14:02Grzegorz Górski
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIModyfikacja dokumentu2021-05-21 08:13:01Grzegorz Górski
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIModyfikacja dokumentu2021-05-21 08:12:38Grzegorz Górski
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIUtworzenie dokumentu2021-05-21 08:12:25Grzegorz Górski
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIModyfikacja dokumentu2021-05-21 07:40:51Grzegorz Górski
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznejModyfikacja dokumentu2021-05-20 14:37:25Grzegorz Górski