Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
SESJE - UCHWAŁYModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:17:56Grzegorz Górski
SESJE - UCHWAŁYModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:12:21Grzegorz Górski
14. OBWIESZCZENIE O WYDANYCH ODMOWNYCH UZGODNIENIACH W TOKU POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ na wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w SkicuModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:09:29Grzegorz Górski
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020Modyfikacja dokumentu2021-06-18 08:08:30Grzegorz Górski
11. Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2021”Modyfikacja dokumentu2021-06-18 08:08:17Grzegorz Górski
9. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o zawieszeniu postępowania administracyjnegoModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:07:51Grzegorz Górski
8. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy ZłotówModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:07:32Grzegorz Górski
7. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy ZłotówModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:07:05Grzegorz Górski
8. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych na terenie Gminy ZłotówModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:06:45Grzegorz Górski
6. Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Bydgoszczy o wydanej decyzjiModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:06:25Grzegorz Górski
5. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ZłotówModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:06:05Grzegorz Górski
4. OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ na budowę farmy fotowoltaicznej w m. Nowy DwórModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:05:42Grzegorz Górski
3. OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w m. Nowy DwórModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:05:05Grzegorz Górski
3. OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w m. Nowy DwórModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:04:51Grzegorz Górski
3. OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w m. Nowy DwórModyfikacja dokumentu2021-06-18 08:03:59Grzegorz Górski
2. OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile - Przebudowa drogi powiatowej Nowy Dwór - Stare DzierzążnoModyfikacja dokumentu2021-06-18 07:58:01Grzegorz Górski
1. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym ŚwiętaModyfikacja dokumentu2021-06-18 07:57:22Grzegorz Górski
1. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym ŚwiętaModyfikacja dokumentu2021-06-18 07:57:11Grzegorz Górski
1. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym ŚwiętaModyfikacja dokumentu2021-06-18 07:56:57Grzegorz Górski
14. OBWIESZCZENIE O WYDANYCH ODMOWNYCH UZGODNIENIACH W TOKU POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ na wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w SkicuModyfikacja dokumentu2021-06-18 07:55:44Grzegorz Górski