Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIModyfikacja dokumentu2021-05-21 08:12:38Grzegorz Górski
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIUtworzenie dokumentu2021-05-21 08:12:25Grzegorz Górski
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIModyfikacja dokumentu2021-05-21 07:40:51Grzegorz Górski
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznejModyfikacja dokumentu2021-05-20 14:37:25Grzegorz Górski
Projekty uchwał na XVI sesję w dniu 30 stycznia 2020 r.Modyfikacja dokumentu2021-05-19 14:06:13Grzegorz Górski
E-SESJAModyfikacja dokumentu2021-05-19 13:14:15Grzegorz Górski
Projekty uchwał na XXXIII sesję w dniu 27 maja 2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-05-19 12:16:23Grzegorz Górski
Projekty uchwał na XXXIII sesję w dniu 27 maja 2021 r.Modyfikacja dokumentu2021-05-19 12:00:34Grzegorz Górski
Projekty uchwał na XXXIII sesję w dniu 27 maja 2021 r.Utworzenie dokumentu2021-05-19 11:51:27Grzegorz Górski
ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINYModyfikacja dokumentu2021-05-19 11:46:59Grzegorz Górski
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020Modyfikacja dokumentu2021-05-19 11:44:16Marcin Ziółkowski
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020Modyfikacja dokumentu2021-05-19 11:35:30Marcin Ziółkowski
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020Modyfikacja dokumentu2021-05-19 11:34:06Marcin Ziółkowski
OGŁOSZENIA - PROWADZONE POSTĘPOWANIAModyfikacja dokumentu2021-05-19 11:33:08Marcin Ziółkowski
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020Modyfikacja dokumentu2021-05-19 11:32:57Marcin Ziółkowski
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020Modyfikacja dokumentu2021-05-19 11:32:47Marcin Ziółkowski
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020Modyfikacja dokumentu2021-05-19 11:32:32Marcin Ziółkowski
12. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o debacie nad Raportem o stanie gminy Złotów za rok 2020Utworzenie dokumentu2021-05-19 11:32:12Marcin Ziółkowski
Zbywanie nieruchomościModyfikacja dokumentu2021-05-18 14:02:43Grzegorz Górski
Zarządzenia wydane w 2021 rokuModyfikacja dokumentu2021-05-18 14:01:53Grzegorz Górski