UCHWAŁY RADY GMINY ZŁOTÓW

UCHWAŁA NR XXXIV.258.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Złotów nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne

UCHWAŁA Nr XXXIV.257.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotów na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA Nr XXXIV.256.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Złotów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV.256.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV.255.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

UCHWAŁA Nr XXXIV.254.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV.253.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV.253.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV.253.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV.252.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

opublikowano 2021-06-28

UCHWAŁA Nr XXXIII.251.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zm. budżetu na 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zm. WPF 2021 - 2028

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. zm. WPF 2021 - 2028

  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.250.2021 z 27.05.2021 r. zm. WPF 2021 - 2028

UCHWAŁA Nr XXXIII.249.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego

UCHWAŁA Nr XXXIII.248.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA Nr XXXIII.247.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierzążenko

  Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII.247.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXXIII.246.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

UCHWAŁA Nr XXXIII.245.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie wzoru wniosku dodatek mieszkaniowy

UCHWAŁA Nr XXXIII.244.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.

  Załącznik do Uchwały Nr XXXIII.244.2021 w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. ZAŁ.

UCHWAŁA Nr XXXIII.243.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020

UCHWAŁA Nr XXXIII.242.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2020

UCHWAŁA Nr XXXIII.241.2021 z 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania

opublikowano 2021-06-02

UCHWAŁA Nr XXXII.240.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXXII.239.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

Uchwała Nr XXXII.238.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXXII.237.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXII.236.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII.236.2021 z 29.04.2021 r. zniany WPF 2021 - 2028

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII.236.2021 z 29.04.2021 r. zmiany WPF 2021 - 2028

UCHWAŁA Nr XXXII.235.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

opublikowano 2021-05-06

UCHWAŁA Nr XXXI.234.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nowa zabudowa

UCHWAŁA Nr XXXI.233.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2021”.

UCHWAŁA Nr XXXI.232.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów za lata 2019-2020

   Załącznik do uchwały Nr XXXI.232.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXXI.231.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r.w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021

UCHWAŁA Nr XXXI.230.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXXI.229.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

   Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI.229.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028.

   Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI.229.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028.

opublikowano 2021-03-30

UCHWAŁA Nr XXX.228.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lipka, dz. nr 605, obręb Radawnica

UCHWAŁA Nr XXX.227.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLII/423/14 Rady Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

UCHWAŁA NR XXX.226.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023

Załacznik do Uchwały 226

UCHWAŁA Nr XXX.225.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXX.224.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021-2028

Załacznik nr 1 do Uchwały 224

Załacznik nr 2 do Uchwały 224

UCHWAŁA Nr XXX.223.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

opublikowano 2021-03-03

UCHWAŁA Nr XXIX.222.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 57, 58/3 Zalesie

UCHWAŁA Nr XXIX.221.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 628_2 Górzna

UCHWAŁA Nr XXIX.220.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXIX.219.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w spr. ustalenia godzin nauczycieli

UCHWAŁA Nr XXIX.218.2021 z 28.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

Załącznik nr 2 UCHWAŁY Nr XXIX.217.2021 z 28.012021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie WPF

opublikowano 2021-02-02   

UCHWAŁA Nr XXVIII.216.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2021 - 2028

Załącznik Nr 1 XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. WPF 2021-2028

Załącznik Nr 2 XXVIII.215.2020 z 29.12.2020 r. WPF 2021-2028

UCHWAŁA Nr XXVIII.214.2020  z 29.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII.213.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020 - 2028

Załacznik Nr 1 XXVIII.213.2020 z 29.12.2020 r. zm. WPF 2020-2028

Załącznik Nr 2 XXVIII.213.2020 zm. WPF 2020-2028

Opublikowano 2021-01-11

UCHWAŁA Nr XXVII.212.2020 z 21.12.2020 r. plany pracy Komisji na 2021 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII.211.2020 z 21.12.2020 r. plan pracy Rady na 2021 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII.210.2020 z 21.12.2020 r. MPZP Święta.d

UCHWAŁA Nr XXVII.209.2020 z 21.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV.253.2017.d

UCHWAŁA Nr XXVII.208.2020 z 21.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV.251.12.d

UCHWAŁA Nr XXVII.207.2020 z 21.12.2020 r. nadanie nazwy ul. Srebrna, Dzierzążenko.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII.207.2020 z 21.12.2020 nadanie nazwy ul. Srebrna, Dzierzążenko.

UCHWAŁA Nr XXVII.206.2020 z 21.12.2020 r. zmiana uchwały o przekazaniu do ZWIK Dzierzążenko 324 8 Blękwit 635 12.

UCHWAŁA Nr XXVII.205.2020 z 21.12.2020 r. aglomeracja Radawnica.d

Załącznik nr 2 do Uchwały na XXVII.205.2020 z 21.12.2020 r. aglomeracja Radawnica.

UCHWAŁA Nr XXVII.204.2020 z 21.12.2020 r. aglomeracja Kleszczyna.d

Załącznik nr 2 do Uchwały XXVII.204.2020 z 21.12.2020 r. aglomeracja Kleszczyna.

UCHWAŁA Nr XXVII.203.2020 z 21.12.2020 r. zm. budżetu.d

opublikowano 2020-12-28

UCHWAŁA Nr XXVI.202.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓWZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK

UCHWAŁA Nr XXVI.201.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXVI.200.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

200 - WPF (zał. nr 1).        200 - WPF (zał. nr 2).d

UCHWAŁA Nr XXVI.199.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA Nr XXVI.198.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII.136.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020

opublikowano 2020-12-02

UCHWAŁA Nr XXV.197.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXV.196.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXV.195.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia sołectwa Radawnica do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

UCHWAŁA Nr XXV.194.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia sołectwa Dzierzążenko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

UCHWAŁA Nr XXV.193.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotów z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa znajdującymi się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lipka

UCHWAŁA Nr XXV.192.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XXV.191.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, o zmianę rodzaju miejscowości „Pieczynek – część wsi Zalesie” na „Pieczynek – wieś”

UCHWAŁA Nr XXV.190.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Złotów

UCHWAŁA Nr XXV.189.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXV.188.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XXV.187.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2020-11-03

UCHWAŁA Nr XXIV.186.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr XXIV.185.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów dz.nr 272/1 obręb Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXIV.184.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXIV.183.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-09-30

UCHWAŁA Nr XXIII.182.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXII.174.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Złotów dz.nr 12/24 obręb Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XXIII.181.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA  Nr XXIII.180.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020  r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złotów

UCHWAŁA Nr XXIII.179.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotów  na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA Nr XXIII.178.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

UCHWAŁA Nr XXIII.177.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXIII.176.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-09-02

UCHWAŁA Nr XXII.175.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW  z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXII.174.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Złotów dz. nr 12/24 obręb Nowy Dwór

UCHWAŁA Nr XXII.173.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Złotów dz. nr 96/11, 96/13, 96/15 obręb Blękwit

UCHWAŁA Nr XXII.172.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXII.171.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XXII.170.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

opublikowano 2020-08-05

UCHWAŁA Nr XXI.169.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XXI.168.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

UCHWAŁA Nr XXI.167.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XXI.166.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-07-02

UCHWAŁA Nr XX.165.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XX.164.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XX.163.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

UCHWAŁA NR XX.162.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 marca 2020 r. wniesionej przez  Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

UCHWAŁA Nr XX.161.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Złotów własności sieci wodociągowej, zlokalizowanej w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 324/8, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów. 

UCHWAŁA Nr XX.160.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Złotów własności sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 637/28, obręb Blękwit i nr 380/6 obręb Klukowo, gmina Złotów. 

UCHWAŁA Nr XX.159.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawione grunty gminne 

UCHWAŁA Nr XX.158.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę  w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XX.157.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

Załącznik do 157.

UCHWAŁA Nr XX.156.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

UCHWAŁA Nr XX.155.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 

UCHWAŁA Nr XX.154.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Złotów

opublikowano 2020-06-02


UCHWAŁA Nr XIX.153.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w  sprawie wyrażenia woli przyjęcia na rzecz Gminy Złotów darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego dz. nr 400/3 i 400/74 obręb Dzierzążenko gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XIX.152.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

UCHWAŁA Nr XIX.151.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA Nr XIX.150.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

UCHWAŁA Nr XIX.149.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XIX.148.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XIX.147.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2020-05-07


 

UCHWAŁA Nr XVIII.146.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów dz. nr 55 obręb Sławianowo

UCHWAŁA Nr XVIII.145.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VII.59.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego położonej w miejscowości Radawnica gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XVIII.144.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów dz. nr 21/6, 21/7 obręb Klukowo na rzecz Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA Nr XVIII.143.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Złotów dz.nr 52/16, 53/16 obręb Blękwit

UCHWAŁA Nr XVIII.142.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów dz.nr 69/18 obręb Blękwit

UCHWAŁA Nr XVIII.141.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA Nr XVIII.140.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2020”.

UCHWAŁA Nr XVIII.139.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów” 

UCHWAŁA Nr XVIII.138.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XVIII.137.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XVIII.136.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020

opublikowano 2020-04-03 


 

UCHWAŁA Nr XVII.135.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XVII.134.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Święta w wyniku rozgraniczenia

UCHWAŁA Nr XVII.133.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Stawnica, na czas oznaczony do 3 lat 

UCHWAŁA Nr XVII.132.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Górzna

UCHWAŁA Nr XVII.131.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Złotów miejsca do bezpłatnego parkowania oraz poparcie w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski

UCHWAŁA Nr XVII.130.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XVII.129.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XVII.128.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Złotów w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

opublikowano 2020-03-03


 

UCHWAŁA Nr XVI.127.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2020

UCHWAŁA Nr XVI.126.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2020

UCHWAŁA Nr XVI.125.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  miejscowości Pieczynek

UCHWAŁA Nr XVI.124.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr XVI.123.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XVI.122.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów położonej w miejscowości Blękwit

UCHWAŁA Nr XVI.121.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XVI.120.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XVI.119.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XVI.118.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

opublikowano 2020-01-31


UCHWAŁA Nr XV.117.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotów spółkom wodnym, trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA Nr XV.116.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA Nr XV.115.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, o zmianę rodzaju miejscowości „Józefowo – część wsi Radawnica” na „Józefowo –wieś”

UCHWAŁA Nr XV.114.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA Nr XV.113.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Złotów  na rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA Nr XV.112.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XV.111.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

UCHWAŁA Nr XV.110.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2020-2026

UCHWAŁA Nr XV.109.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XV.108.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2020-01-07 


UCHWAŁA Nr XIV.107.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotów i nieruchomościami stanowiącymi własność prywatną położonych w miejscowości Międzybłocie gmina Złotów

UCHWAŁA Nr XIV.106.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów położonej w miejscowości Buntowo

UCHWAŁA Nr XIV.105.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Bielawa

UCHWAŁA Nr XIV.104.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Pieczynek

UCHWAŁA Nr XIV.103.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie przyjęcia PROGRAMU  WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

UCHWAŁA Nr XIV.102.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XIV.101.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-12-03  


UCHWAŁA Nr XIII.100.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr XIII.99.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr XIII.98.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2020

UCHWAŁA Nr XIII.97.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIII.96.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XIII.95.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-11-06  


UCHWAŁA Nr XII.94.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Józefowo

UCHWAŁA Nr XII.93.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

UCHWAŁA Nr XII.92.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr XII.91.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA Nr XII.90.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie na kadencję 2020 - 2023

UCHWAŁA Nr XII.89.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XII.88.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-10-01  


 

UCHWAŁA Nr XI.87.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XI.86.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr XI.85.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XI.84.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-09-04  


 UCHWAŁA Nr X.83.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złotów na rok 2019

UCHWAŁA Nr X.82.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

UCHWAŁA Nr X.81.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr X.80.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę samojezdnej równiarki drogowej GR135

UCHWAŁA Nr X.79.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr X.78.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr X.77.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019  r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA Nr X.76.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Opublikowano 2019-08-02  


UCHWAŁA Nr IX.75.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów 

UCHWAŁA Nr IX.74.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/320/13 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z amfiteatru w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr IX.73.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII.397.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr IX.72.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Załącznik do uchwały Nr IX.72.2019  kasztanowiec zwyczajny

UCHWAŁA Nr IX.71.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Załącznik do uchwały Nr IX.71.2019  topola szara

UCHWAŁA Nr IX.70.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023

UCHWAŁA Nr IX.69.2019 z dn. 27.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr IX.68.2019 z dn. 27.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr IX.67.2019 z 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

opublikowano 2019-07-02 


UCHWAŁA Nr VIII.66.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr VIII.65.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr VIII.64.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości dz. 326/8 stanowiącej własność Gminy Złotów i dz. 326/18 położonych w miejscowości Grodno gmina Złotów

UCHWAŁA Nr VIII.63.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

Załącznik do uczwały Nr VIII.63.2019.

UCHWAŁA Nr VIII.62.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złotów absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za rok 2018

UCHWAŁA Nr VIII.61.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 

UCHWAŁA Nr VIII.60.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Złotów

opublikowano 2019-06-06 


UCHWAŁA Nr VII.59.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego położonej w miejscowości Radawnica gmina Złotów

UCHWAŁA Nr VII.58.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Pieczyn

UCHWAŁA Nr VII.57.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr VII.56.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Złotów położonej w miejscowości Bługowo

UCHWAŁA Nr VII.55.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA Nr VII.54.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

UCHWAŁA Nr VII.53.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr VII.52.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Złotów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

UCHWAŁA Nr VII.51.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr VII.50.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr VII.49.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie  

UCHWAŁA Nr VII.48.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Radawnicy  

opublikowano 2019-04-30 


UCHWAŁA Nr VI.47.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Święta

UCHWAŁA Nr VI.46.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Złotów położonych w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr VI.45.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złotów położonej w miejscowości Radawnica

UCHWAŁA Nr VI.44.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w  sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego położonej w miejscowości Kamień gmina Złotów

UCHWAŁA Nr VI.43.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2019”.

UCHWAŁA Nr VI.42.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów za lata 2017-2018

UCHWAŁA Nr VI.41.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr VI.40.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

UCHWAŁA Nr VI.39.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2019

UCHWAŁA Nr VI.38.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA Nr VI.37.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Złotów

opublikowano 2019-04-04 


UCHWAŁA Nr V.36.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2029 

UCHWAŁA Nr V.35.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

UCHWAŁA Nr V.34.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

UCHWAŁA Nr V.33.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

UCHWAŁA Nr V.32.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2019 r.  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026

opublikowano 2019-03-01 


UCHWAŁA Nr IV.31.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2019.

UCHWAŁA Nr IV.30.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2019.

UCHWAŁA Nr IV.29.2019RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/429/98 Rady Gminy Złotów z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

UCHWAŁA Nr IV.28.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II.10.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy.

UCHWAŁA Nr IV.27.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/165/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

UCHWAŁA Nr IV.26.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr IV.25.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026.

opublikowano 2019-02-07


UCHWAŁA Nr III.24.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA Nr III.23.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/474/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych

UCHWAŁA Nr III.22.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA Nr III.21.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr III.20.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr III.19.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2019-2026.

UCHWAŁA Nr III.18.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr III.17.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026.

UCHWAŁA Nr III.16.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018

opublikowano 2019-01-02 


UCHWAŁA Nr II.15.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr II.14.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

UCHWAŁA Nr II.13.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

UCHWAŁA Nr II.12.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

UCHWAŁA Nr II.11.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do reprezentowania Gminy Złotów w Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.

UCHWAŁA Nr II.10.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy na członka Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

UCHWAŁA Nr II.9.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów.

UCHWAŁA Nr II.8.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów.

UCHWAŁA Nr II.7.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr II.6.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

UCHWAŁA Nr II.5.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA Nr II.4.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok.

UCHWAŁA Nr II.3.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018-2026

opublikowano 2018-12-06


UCHWAŁA Nr I.2.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów

UCHWAŁA Nr I.1.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Złotów

opublikowano 2018-11-28