Projekty uchwał na XXXIII sesję w dniu 27 maja 2021 r.

1. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierzążenko

1.1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Dzierzążenko

2. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.

2.1. Załącznik do Uchwały Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.

3. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego

4. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

5. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

6. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020

7. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania

8. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

9. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie wzoru wniosku dodatek mieszkaniowy

10. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2020

11. UCHWAŁA Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. w sprawie zm. WPF 2021 - 2028

11.1.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. zm. WPF 2021 - 2028

11.2.Załącznik nr 2  do Uchwały Nr XXXIII. .2021 z 27.05.2021 r. zm. WPF 2021 - 2028