Projekty uchwał na XLVIII sesję w dniu 25 sierpnia 2022 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA 25 SIERPNIA 2022 ROKU

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

2.1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

2.2 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 134/33 obręb Górzna, stanowiącej własność Gminy Złotów

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 459 obręb Skic, stanowiącej własność Gminy Złotów

5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Zalesie

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV.255.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

opublikowano 2022-08-17