LXV

1.Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

2. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2030

2.1Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2023 – 2030

3. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2024 – 2030

3.1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2024 – 2030

3.2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2024 – 2030

4. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

5. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie wsi Blękwit

5.1. Załącznik graficzny

5.2. Załącznik app

6. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, działki zabudowanej nr 239/8, obręb Nowy Dwór, stanowiącej własność Gminy Złotów

7. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej dz. nr 517/2, obręb Radawnica, stanowiącej własność Gminy Złotów

8. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. nr 747/18, obręb Święta, stanowiącej własność Gminy Złotów

9. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany części nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nowiny, obręb Dzierzążenko, gmina Złotów, dz. nr 422/4, stanowiącej własność Gminy Złotów na dz. nr 421/25, stanowiącą własność osoby prawnej

10. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Złotów

11. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Złotów

12. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2024

13. Projekt UCHWAŁY Nr LXV. .2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2024