SESJA XLVI

UCHWAŁA Nr XLVI-409-10 z 26.08.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/409/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLVI-410-10 z 26.08.2010

UCHWAŁA Nr XLVI /410/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 sierpnia  2010 r.

w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu.


UCHWAŁA Nr XLVI-411-10 z 26.08.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/411/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 sierpnia 2010  r.

w sprawie:  przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA Nr XXLVI-412-10 z 26.08.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/412/10

RADY GMINY  Złotów

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


UCHWAŁA Nr XLVI-413-10 z 26.08.2010 r.

UCHWAŁA nr XLVI/413/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 sierpnia  2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej