SESJA XLII

UCHWAŁA Nr XLII-374-10 z 22.04.2010 r.

UCHWAŁA  Nr XLII/374/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2009


UCHWAŁA Nr XLII-375-10 z 22.04 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLII/375/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLII-376-10 z 22.04.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLII/376/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


UCHWAŁA Nr XLII-377-10 z 22.04.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLII/377/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Złotów na roboty budowlane w Kościele Szachulcowym w Sławianowie


UCHWAŁA Nr XLII-378-10 z 22.04.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLII/378/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Górzna