SESJA NR XXXI

UCHWAŁA Nr XXXI-253-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/218/08

Rady Gminy Złotów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA Nr XXXI-254-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/219/08

Rady Gminy Złotów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA Nr XXXI-255-09

RADY GMINY  Złotów

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.


UCHWAŁA Nr XXXI-256-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2008


UCHWAŁA Nr XXXI-257-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XXXI-258-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XXXI-259-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości Skic


UCHWAŁA Nr XXXI-260-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości Rudna


UCHWAŁA Nr XXXI-261-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały

Nr XXVII/195/05 Rady Gminy Złotów

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania społecznego zastępcy dyrektora w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA Nr XXXI-262-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


UCHWAŁA Nr XXXI-263-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Blękwit