SESJA NR XV z dnia 19 grudnia 2007

Uchwała XV-115-07 

 

z dnia 19 grudnia  2007 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2007.


Uchwała XV-116-07

 

z dnia 19 grudnia   2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/103/07 Rady Gminy Złotów
z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


Uchwała XV-117-07

 

z dnia 19 grudnia   2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/98/07 Rady Gminy Złotów
z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


Uchwała XV-118-07

 

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2008.


Uchwała XV-119-07

 

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/55/07

Rady Gminy Złotów

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


Uchwała XV-120-07

 

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Złotów do Stowarzyszenia
p.n. Lokalna Grupa Działania „KRAJNA NAD NOTECIĄ”


Uchwała XV-121-07

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu na rok 2008