SESJA NR XIII z dnia 25.10.07

UCHWAŁA NR XIII-98-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 października   2007 r. r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XIII-99-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


UCHWAŁA NR XIII-100-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji
w Radawnicy.