SESJA NR XII z dnia 27.09.2007

UCHWAŁA NR XII-90-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 września  2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


UCHWAŁA NR XII-91-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 września  2007  r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XII-92-07

RADY GMINY  Złotów

z dnia 27 września   2007roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XII-93-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 września  2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/ 22   /06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych


UCHWAŁA NR XII-94-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego