Sesja Nr VIII z dnia 24 maja 2007

Uchwała nr 61


Uchwała Nr VIII-62-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


Uchwała Nr VIII-63-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów